Psykologfagligt Selskab for Supervision

Velkommen til selskabets hjemmeside

Klik på nedenstående link og kom direkte ind på selskabets egen hjemmeside, hvor du finder alle nyheder, kurser og kursustilmelding, supervisionskontrakten m.v. på:

www.psfs.dk

Selskabet blev stiftet d. 31 oktober 2008 med det formål at virke for udbredelse af viden om og kvalificering af supervision udført af psykologer, som er medlem af Dansk Psykologforening.

Det er selskabets mål at blive et toneangivende, fagligt forum for psykologer, som vil medvirke til at udvikle forståelsen af supervision anvendt i det psykologiske professionsområde funderet på et erfaringsbaseret og videnskabeligt psykologfagligt grundlag og de etiske principper som gælder i Dansk Psykolog Forening.

Fagligt selskab for supervision vil løbende arrangere foredrag, temadage og andre begivenheder, som kan udbrede kendskab til ny forskning, nye teorier og metoder til supervision i psykologien blandt Dansk Psykologforenings medlemmer. Selskabet stiller sig desuden til rådighed for at medvirke med psykologfaglig og videnskabelig funderet rådgivning til Dansk Psykolog Forening i spørgsmål vedrørende supervision.

Du kan holde dig løbende orienteret om vores arrangementer og aktiviteter her på hjemmesiden.

Vi håber, at du har fået lyst til at melde dig ind og være med til at præge diskursen om supervision indenfor det psykologiske professionsområde i Danmark.

Det koster kun 120 kr. om året at være medlem (100 kr. for stud. psych.’er), og som medlem vil du løbende modtage orientering om vores arrangementer og aktiviteter direkte i din mailboks, hvis du tilmelder dig vores e-mail system. Ellers vil du modtage alle informationer pr. post.

Rigtig hjertelig velkommen!

Benedicte Schilling
Formand
Psykologfagligt Selskab for Supervision

 

Medlemmer af Styrelsen efter Generalforsamlingen 4. februar 2016:

Formand
Cand.psych.aut., Specialist & supervisor
Benedicte Schilling
Direktør, Schilling CTS Ltd.
UK: 13 Langley Walk
Norwich NR2 4NH
United Kingdom
Tlf. UK +44 1603 667 072
Tlf. DK (mobil): 24 25 78 99
Mail: bs@schillingcts.com
Web: www.schillingcts.com

Næstformand
Cand.psych.aut., Specialist & supervisor
Birgitte Petersen
Studielektor, Aalborg Universitet
Institut for Kommunikation & Psykologi
Kroghstræde 3
9220 Aalborg Ø
Tlf. 99 40 90 64
Tlf. 98 39 29 29
Mobil 20 31 22 29
Mail: bjp@hum.aau.dk

Kasserer
Cand.psych.aut.
Ditte Iben Bergenholtz
Center Lindegården
Socialpsykiatriske bosteder Lindegårdshusene
Boserupvej 7
4000 Roskilde
Mobil 26 35 05 08
Mail: ditte.bergenholtz@hotmail.com

Cand.psych.aut., ph.d., Specialist & supervisor
Psykoterapi & klinisk børnepsykologi
Liselotte Grünbaum
Psykologisk/Psykiatrisk Praksis
Lille Kirkestræde 5, 3. sal
1072 København K
Mobil 21 42 04 29
Mail: liselotte.grunbaum@gmail.com

Cand.psych.aut.
Dione Nogueira
Region Hovedstadens Psykiatri
Psykiatrisk Center Frederiksberg
IBBIS Projekt
Mobil: 29 42 55 18
Mail: Dione.Nogueira@regionh.dk

 

MENU

 

Find internt materiale i Mit DP, login øverst th.

MØDEBOOKING

Du kan låne eller leje lokaler til møder.

Læs mere her

HJÆLP TIL NETVÆRK

Hjælp til digitale netværksrum og hjemmesider.

Hjælp til styrelser, webmastere og kasserere.

Læs mere her

Send en mail til os

Her kan du sende en besked til sekretariatet. Din mail sendes videre til en relevant medarbejder og du får svar så hurtigt som muligt.