Medlemmerne har stemt ja til Praksisoverenskomsten

Urafstemningen om den nye praksisoverenskomst sluttede søndag aften den 17. april. Mandag kom så afstemningsresultatet fra revisionsfirmaet Deloitte. 72,1 % af medlemmerne har stemt ja, til overenskomsten, 23,2 % har stemt nej, og 4,7% har afgivet blank stemme.

Stemmeprocenten på 41,2% er højere end tidligere. I 2011 var den 36,5%, og dengang stemte 91,9% ja.

Formand Eva Secher Mathiasen glæder sig over den klare tilkendegivelse fra medlemmerne, og også over at flere har deltaget i afstemningen denne gang. “Det har været et vanskeligt forhandlingsforløb denne gang og med flere forlængelser. Hertil kommer, at vi med den nye aftale betræder nyt land. Derfor er det selvfølgelig tilfredsstillende at medlemmerne bakker op”. Hun peger dog også på, at knapt en fjerdedel denne gang har sagt nej. “Det tager jeg som udtryk for, at mange privatpraktiserende psykologer er stærkt bekymrede over de mange nye opgaver med administration og dokumentation, som fremover vil skulle løses i klinikkerne. Alt sammen opgaver som tager tid, og som psykologerne ikke honoreres for. Den hårde økonomistyring og risikoen for tilbagebetaling og kollektiv honorarnedgang er i sagens natur heller ikke populær”, siger hun.

Bestyrelsen har godkendt forhandlingsresultatet og dermed træder den nye overenskomst i kraft 1. juli 2016.

LOGBOG

Her i logbogen vil vi skrive korte nyheder i løbet af forhandlingsforløbet, ex. når vi har været til møde med Danske Regioner.

Logbogen

PARTERNES KRAV

Når parterne har udvekslet krav, vil vi præsentere dem her og via nyhedsbrevet. Vi regner med, at det bliver i starten af oktober.

Kravene

RESULTATERNE

Her finder du aftalen samt en gennemgang af den. Du kan også læse bestyrelsens anbefaling.

Resultaterne

Hvad er praksisoverenskomsten?

Arbejdet med sygesikringsklienter er omfattet af en række regler og retningslinjer, som er fastsat i overenskomsten mellem Regionernes Lønnings- og takstnævn og Dansk Psykolog Forening.

Det er den overenskomst, der kaldes praksisoverenskomsten, og som omhandler psykologhjælp i henhold til bekendtgørelsen om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte grupper.

Den nuværende overenskomst har været gældende siden 2011, og det var meningen, at en ny skulle træde i kraft allerede tilbage i 2014. Men processen med at forberede forhandlingerne samt selve forhandlingsforløbet er blevet udskudt i flere omgang blandt andet på grund af den evaluering og perspektivering af psykologordningen med offentligt tilskud, som Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har bedt Sundhedsstyrelsen foretage.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge