Følg med i – og få et overblik over – hvilke nye bøger, der bliver udgivet på det psykologiske fagområde på en lang række af de danske forlag.

Redaktionen får hver måned tilsendt nye, aktuelle udgivelser fra forlagene og samler de nyeste udgivelser i boglisten herunder, som bliver opdateret løbende.

Klik på bogtitlen for at få mere at vide om bogens indhold.

April 2017

Superstudent - Lær mere effektivt, og få bedre karakterer. Af Olav Schewe. Dansk Psykologisk Forlag (2017). 196 sider, 249 kr.

Mange kæmper med studierne uden at opnå de ønskede resultater. Andre tror, at de lige så godt kan lade være, da de rigtig gode præstationer er forbeholdt de få og særligt intelligente. Forfatteren til denne bog er beviset på det modsatte!

Forfatter Olav Schewe er selv gået fra gennemsnitselev i grundskolen til superstuderende ved nogle af de fineste universiteter i verden. Han fortæller dig alt, hvad du har brug for at vide for at få succes med dine studier. Han giver dig bl.a. gode råd til læse-, notat- og hukommelsesteknik og guider dig gennem både mundtlige og skriftlige eksamener.

Superstudent handler om disciplin, effektivitet og om at tage ansvar, men også om motivation, om at finde den helt rette balance og have det sjovt, mens man lærer.

Bogen til dig, der ønsker at lære mere effektivt og få bedre karakterer. Dig, der vil vide, hvordan du yder det bedste som studerende uden at ofre al din fritid. Dig, der vil præstere optimalt til eksamen uden at være ved at brænde sammen i tiden op til.

Januar – Marts 2017

For meget og for meget? Af Henrik Krog Nielsen. Forlaget X (2017). 86 sider, 110 kr.

8 historier med kant om etik og livsfilosofi, herunder kærlighed og seksualitet. Især til skolens ældste klasser, efterskoler og ungdomsskoler. Kan bruges tværfagligt i fagene kristendomskundskab (livsfilosofi og etik), dansk og samfundsfag.

Den kierkegaardske samtalesløjfe. Kierkegaard, protreptik og tredje generations coaching. Af Pia Orloff Houmark. Dansk Psykologisk Forlag (2017). 328 sider, 349 kroner.

Den kierkegaardske samtalesløjfe tilbyder inspiration og kritisk refleksion til dig, der som professionel dialogholder vil hjælpe andre til at handle og vælge med dybere mening, passion og integritet.

Den kierkegaardske samtalesløjfe præsenterer et eksistensfænomenologisk og narrativt perspektiv på samtaler, som er forankret i de filosofiske og psykologiske indsigter, som Søren Kierkegaard bidrager med i sine evigt aktuelle beskrivelser af menneskets eksistens, og som kan udfoldes inden for rammerne af protreptik og tredje generations coaching. Sløjfen har fokus på de livslange bevægelser, der indgår i kunsten at eksistere, og den bindes sammen af en medmenneskelig etik om at “være på den andens vegne” og bruge samtale til at bestyrke handlekraft, lidenskab og frugtbar selvrefleksion.

Selvkontrol hos børn og unge. Af Rune Kappel. Dansk Psykologisk Forlag (2017). 176 sider, 279 kr.

Idéer og inspiration til, hvordan du kan træne børn og unges selvkontrol – og måske også din egen.
Selvkontrol er en selvregulerende kompetence. Det er en mekanisme, din hjerne sætter i gang, når den skal hjælpe dig med at træffe de rigtige valg, selvom du har lyst til noget andet. Vi ved, at selvkontrol er en afgørende egenskab for at lykkes i livet. Vi bruger den til at bremse os selv eller motivere os selv til handling, til at udsætte vores behov og til at udholde noget kedeligt – kort sagt til at regulere vores egen adfærd. Men hvordan udvikles disse vigtige egenskaber – og hvordan kan vi hjælpe børn og unge til at styrke deres selvkontrol? Det giver denne bog gode konkrete bud på.

Den nye syntese for offentlig værdiskabelse. I det 21. århundrede. Af Jocelyne Bourgon i samarbejde med Kristian Dahl. Dansk Psykologisk Forlag (2017). 456 sider, 499 kr.

Hvordan kan politikere, ledere og medarbejdere i den offentlige sektor fortsat levere samme eller bedre offentlig velfærd i en tid med færre ressourcer, stigende krav og øget kompleksitet?
Ny bog præsenterer en solid og anvendelig ramme for, hvordan offentlige ledere kan nytænke deres virke. Bogen tager afsæt i et internationalt forskningsprojekt indledt af Jocelyne Bourgon i 2006.

Psykologen og klienten – retligt set. Af Erik Lohmann-Davidsen. Hans Reitzels Forlag (2017). 368 sider, 375 kr.

Med fokus på den klinisk arbejdende psykolog udfoldes de regler, som psykologen – og andre behandlere – kan få hjælp af, og de dilemmaer som bør overvejes.

Sund hjerne – Godt liv. Af Wendy Suzuki. Dansk Psykologisk Forlag (Udkommer 23.3.2017). 300 sider, 329 kr.

Wendy Suzukis fortælling og erfaringer som forsker og privatperson kan være med til at ændre din opfattelse af din hjerne, dit velvære og din livsglæde. Gennem historier om banebrydende hjerneforskning og om sit eget liv viser hun, hvordan du kan træne din hjerne, og dermed blive sundere, klogere og gladere.

Omsorgssvigt (5. udgave). Af Kari Killén. Hans Reitzels Forlag (2017). 494 sider, 500 kr.

Denne femte udgave af Omsorgssvigt 1 formidler en helhedsorienteret differentieret tilgang til forståelse af børn og familier i omsorgssvigt- og overgrebssituationer og integrerer nyere forskning om omsorgssvigt og tilknytning med traume- og hjerneforskning.

De 1000 vigtigste spørgsmål, du kan stille dig selv. Af Alyss Thomas. Dansk Psykologisk Forlag (2017). 272 sider, 279 kr.

Hvad vil du gerne gøre? Hvordan vil du gerne være? Denne lettilgængelige og fine arbejdsbog giver dig redskaberne til at få klarhed over, hvad du virkelig ønsker dig af livet og af dig selv.

Parterapi på gestaltterapeutisk grundlag. Af Hanne Hostrup. Hans Reitzels Forlag (2017). 200 sider, 250 kr.

Parterapi – på gestaltterapeutisk grundlag er en brugs- og undervisningsbog, der henvender sig til terapeuter, der vil lære at arbejde med par, eller som allerede arbejder som parterapeuter. I bogen gennemgår Hanne Hostrup systematisk parterapiens forudsætninger, etik og metode og gør det dermed også klart, hvordan parterapi og individuel terapi adskiller sig fra hinanden. I hvert kapitel følges den teoretiske gennemgang op af mange eksempler, der beskriver, hvordan terapien kan forløbe i praksis.

Feedback Informed Treatment. Af Susanne Bargmann. Akademisk Forlag (2017). 304 sider, 350 kr.

Feedback Informed Treatment (FIT) er en evidensbaseret metode, der sikrer borgeren maksimal indflydelse på den hjælp, han eller hun modtager, samtidig med at behandleren på en systematisk måde kan dokumentere effekten af behandlingsarbejdet.
Dette er den første grundbog om FIT i skandinavisk sammenhæng. Bogen giver en komplet indføring i alle facetterne af FIT og retter sig mod professionelle behandlere inden for terapeutisk, psykosocialt og socialpædagogisk arbejde.

Tilværelsens fortællinger – Tilegnelse og anvendelse. Af Marianne Horsdal. Hans Reitzels Forlag (2017). 240 sider, 300 kr.

Vores tilværelse præges af de fortællinger, vi er omgivet af. Fortællinger har betydning for identitet, for fællesskaber og ikke mindst for muligheden af at skabe mening og sammenhæng i tilværelsen. Fortællinger gør det både muligt at forstå fortiden, forhandle mening og integrere forandringer.
Livsfortællinger er en særlig genre, som spiller en rolle for menneskers identitet, og som finder anvendelse i forskellige former for pædagogisk og socialt arbejde.

Hold mig. En vejviser til varig kærlighed. Af Sue Johnson. Mindspace Forlag (2017). 280 sider, 298 kr.

De fleste af os vil på et eller andet tidspunkt møde muren i et kærlighedsforhold. Følelserne bliver uhåndterbare og uenighederne uløselige. Vi gentager de smertefulde mønstre og pludselig synes forholdet til den, vi elsker, faretruende skrøbeligt. Vi trækker os tilbage i tavshed for at forsvare os selv. Vi sårer hinanden, kritiserer, raser og anklager, selvom vi egentlig ønsker det modsatte. For mange af os er det værste, at både vores egne og den andens reaktioner virker uforståelige. Hvad er det, der sker? Og hvordan stopper vi den onde cirkel og holder kærligheden i live?

Inklusion i daginstitutionen – om at udvikle inkluderende læringsmiljøer. Af Anne Marie Marquardsen. Forlaget Frydenlund (2017). 175 sider, 269 kr.

Inklusion er en naturlig del af hverdagen i mange daginstitutioner. Men at arbejde inkluderende kræver en bevidst pædagogisk tilgang og inspiration til pædagogiske aktiviteter. Bogen her giver jer opskriften på, hvordan I skaber inkluderende læringsmiljøer og aktiviteter.

Pædagogisk Psykologi – Videnskaben om læring og undervisning. Af Jesper Dammeyer. Hans Reitzels Forlag (2017). 230 sider, 300 kr.

Denne introduktion til pædagogisk psykologi præsenterer i en dansk sammenhæng de vigtigste læringsteorier og uddannelsesmæssige temaer ud fra den nyeste internationale empiriske forskning. I modsætning til andre bøger på dansk om pædagogisk psykologi har denne bog især fokus på international empirisk forskning og de diskussioner, der her pågår.

Lederens stresshåndbog. Af Michael Martini, Mads Krarup og Caroline Ahlgren Tøttrup. Dansk Psykologisk Forlag (2017). 244 sider, 299 kr.

Lederen har et særligt ansvar for at opdage, håndtere og forebygge stress på arbejdspladsen. Her får du som leder en række enkle modeller og dialogværktøjer, der støtter dig i at agere hensigtsmæssigt og kompetent i forhold til stress, både på individ-, gruppe- og organisationsniveau.

Travl. Af Tony Crabbe. Dansk Psykologisk Forlag (2017). 380 sider, 299 kr.

I Travl trækker forfatter Tony Crabbe på sin baggrund som psykolog og sine mange års erfaring fra store firmaer som Disney og Microsoft. Han afliver myten om, at tilfredshed på arbejdspladsen primært handler om at få tingene gjort – det hele og gerne i en fart.

Ledelse i usikkerhed. Af Chris Mowles. Dansk Psykologisk Forlag (2017). 256 sider, 329 kr.

Med udgangspunkt i sin indsigt fra kompleksitetsvidenskab, processociologi og pragmatisk filosofi, tager Chris Mowles direkte fat på nogle af arbejdslivets største uoverensstemmelser om innovation, kulturforandring og ledelse.

Distribueret ledelse. Af Susanne Ploug Sørensen og Mai-Britt Herløv Petersen. Dansk Psykologisk Forlag (2017). 144 sider, 229 kr.

Den formelle leder kan ikke tage ansvaret for hver eneste handling i en kompleks organisation. Feedback og feedforward er nøglebegreber i distribueret ledelse, fordi ledelse bliver en tovejskommunikation mellem alle, der distribuerer og løser opgaver. Det bringer ledere tæt på praksis, som udvikles i samarbejdende professionelle læringsfællesskaber, der styrker den professionelle kapital i organisationen.

Autisme og tilknytning. Af Lennart Pedersen, Birgitte Mølgård og Jeanette Ringkøbing Rothenborg. Dansk Psykologisk Forlag (2017). 144 sider, 299 kr.

Relationen mellem forælder og barn er ofte belastet af svære følelser, når barnet har autisme. Problemer i kommunikationen og det sociale samspil kan vække mange misforståelser, frustrationer, stress og sorg. Undervejs i denne bog møder vi en mor og hendes personlige beskrivelser af relationen til sønnen med autisme. Disse beskrivelser suppleres af faglige perspektiver med udgangspunkt i eksisterende forskning om tilknytningsmønstre.

Alle mine striber. Af Shaina Rudolph og Danielle Royer. Dansk Psykologisk Forlag (2017). 48 sider, 199 kr.

Børn med autisme føler sig ofte anderledes end andre børn og kan ikke altid forstå hvorfor. Denne flot illustrerede historie om zebraungen Zander, som føler sig anderledes end de andre i klassen, kan hjælpe børn med autisme og deres kammerater til at blive klogere på denne særlige måde at være i verden på.

Aspergers Syndrom (2. udgave). Af Tony Attwood. Dansk Psykologisk Forlag (2017). 518 sider, 499 kr.

Ny udgave af den ultimative håndbog for alle, der har brug for teoretisk og praktisk viden om Aspergers syndrom. Bogen giver forældre og professionelle den nyeste viden. Samtidig er den skrevet, så den også kan bruges af personer med Aspergers syndrom. 2. udgave er udvidet med et nyt fyldigt introduktionskapitel.

December 2016

De plukkede lærkers sang. Debutroman af cand.psych. Maria Chebørløv Brix. Forlaget Trykværket (2016). 224 sider, 269 kr.

Den aldrende Thorkild Lassen har igennem hele sit liv befundet sig på en hvileløs vandring. Det bliver en vandring, der fører ham til tasterne, efter et besøg på kirkegården. Han sætter sig for at skrive sin livshistorie i forsøg på at rydde op i alt det, han har haft gemt væk i sin mentale kummefryser så længe, at de er frosset fast til bunden.
Thorkild vender blikket bagud i tiden til 1950’erne og 1960’erne, hvor han sammen med sine fire søskende voksede op i et hjem præget af forsømmelse, psykiske overgreb, vold og alkoholmisbrug.
Romanen adresserer det almenmenneskelige vilkår at skulle finde mening og værdi i livet og ikke mindst temaet: At turde leve livet. Det er en eksistentiel beretning om ensomhed, mønsterbrud, rodløshed og kærlighed; fortalt med et humoristisk strejf.

Det dobbelte kram. Et tværfagligt arbejdsgrundlag for mental sundhed, helbred og trivsel. Af Peter Thybo. Hans Reitzels Forlag (2016). 216 sider, 300 kr.

Det Dobbelte KRAM — et tværfagligt arbejdsgrundlag for mental sundhed, helbred og trivsel handler om de vigtigste faktorer for vores mentale sundhed, fysiske helbred og oplevelse af trivsel i hverdags- og arbejdsliv. Bogen udgør et bredt tværfagligt arbejdsgrundlag for mental sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse i forhold til mennesker i alle aldre. Bogen henvender sig til en bred vifte af uddannelser og faggrupper, der arbejder med mennesker, samt til andre, der interesserer sig for den nyeste forskning inden for sundhed og trivsel.

Den motiverende samtale i praksis. Af Carl Åke Farbring og Stephen Rollnick. Hans Reitzels Forlag (2016). 352 sider, 400 kr.

Carl Åke Farbring og Stephen Rollnick har i Den motiverende samtale i praksis udvalgt enkle og virkningsfulde dele af den motiverende samtale med den hensigt at hjælpe praktikere med at føre samtaler, der hjælper klienterne med at opfylde de mål, de sætter sig.

November 2016

Børn og seksualitet. Af Anna Louise Stevnhøj og Mimi Strange. Hans Reitzels Forlag (2016). 168 sider, 250 kroner.

Forside Born og seksualitetBogen er den første danske bog, som gennemgår barnets seksuelle udvikling fra fødsel til pubertet. Den gennemgår barnets seksuelle udtryk fra spædbarnsalder til tidlig pubertet og beskriver den forventelige adfærd og barnets egen forståelse af seksualiteten på de forskellige alderstrin. Bogen beskæftiger sig også indgående med børn med seksuelt bekymrende adfærd, med baggrundene for adfærden og med de udrednings- og behandlingsmuligheder, der findes. I bogen findes desuden kapitler om børn, der er udsat for overgreb, om pornos indflydelse på børn og unge, samt om hvordan man kan gribe området an i dagtilbud og skoler.

Følelsesstorme. Emotionel ustablitet og hjernen. Af Preddrag Petrovic. Akademisk Forlag (2016). 216 sider, 299,95 kroner.

Forside FolelsesstormeNYFølelser er komplekse. For en del mennesker er de også overvældende, ukontrollerbare og meget svingende. Omgivelserne betragter ofte den, der ikke kan styre sine følelser, som besværlig, overdramatiserende og manipulerende. Men denne tilstand er ikke nogen opdigtet lidelse – følelsesmæssig ustabilitet, ofte kaldet borderline, har en biologisk forklaring. I Følelsesstorme viser læge og forsker Predrag Petrović, hvordan hjernen opfatter følelser, og hvad der sker, når hjernen ikke kan regulere følelserne.

Det essentielle. Skær igennem og gør det nødvendige. Af Greg Mckeown. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 264 sider, 299 kroner.

Forside Det EksistentielleDu er langt fra effektiv, når du forsøger at gøre det hele og siger “ja” til alle. Ledelseskonsulent, blogger, foredragsholder og forfatter Greg McKeown introducerer her begrebet ‘essentialisme’. Det handler ikke om at få mere fra hånden, men om at få de rigtige ting fra hånden.

För våra barns bästa. En nordisk antologi om: Tidig barnomsorg, evolutionen och psykisk ohälsa. Af Niels Arbøl, Erja Rusanen, Anne Brudevold, Annica Dahlström, Christian Sörlie. Queenswood (2016). 279 sider, 198 kroner.

Forside For Vore Barns bastaMed denna antologi vill vi, representanter från olika nordiska länder, förmedla ett flöde av vetenskapliga, flerfaldigt konfirmerade, forskningsresultat, som bekräftar det som väldigt många av oss har vetat om sedan länge, eller känt på oss, som en slags magkänsla. Nämligen hur viktig en fast anknytning till en eller två (ett fåtal) personer är för ett litet barn.

Miljøterapi med børn og unge. Af Lars Rasborg. Akademisk Forlag (2016). 320 sider, 299 kroner.

Et barn, der udsættes for omsorgssvigt, kommer til at betragte de voksne som fjender og beskytter sig ved at kæmpe imod dem eller overtilpasse sig til deres krav. Barnet opfatter også omsorgsgivende voksne som fjender og kommer derfor ikke i positiv udvikling alene ved anbringelse uden for hjemmet og placering i specialskole. Det er nødvendigt, at pædagoger, plejeforældre og lærere forholder sig på særlige måder, som gør det muligt for barnet at udvikle tillid.

Hjertet. Af Maylis De Kerangal. Gyldendal (2016). 280 sider, 299,95 kroner.

Tre unge mænd tager en tidlig vintermorgen ud for at surfe. På vejen tilbage kører de galt, og den ene dreng dør. Nu starter et kapløb med tiden for at redde drengens vitale organer, så de kan komme andre til gode. HJERTET er en roman om hjertets rejse gennem vinternatten. Fra den franske provins til Paris, hvor det præcis et døgn efter ulykken vækkes til live i en hjertesyg kvindes bryst.

Social angst - En selvhjælpsbog baseret på kognitiv terapi. Af Esben Hougaard & Mikkel Arendt. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 144 sider, 249 kroner.

Alle kender til at blive genert eller pinligt berørt i sociale situationer. Men for nogle fylder den sociale angst så meget, at det i betydelig grad indskrænker deres hverdag. Personer med social angst kan blive bange for at opføre sig dumt, blive afsløret, ydmyget eller kritiseret. Social angst findes i mange grader – fra let generthed til angst, der er så voldsom, at det er svært at være sammen med andre mennesker. De fleste mennesker med social angst kan få det bedre ved at følge et selvhjælpsprogram som det, du finder i denne bog.

Bliv til – en filosofisk arbejdsbog. Af Christoffer Boserup Skov. Forlaget Mindspace (2016). 152 sider, 148 kroner.

Vi taler meget om, hvad vi kan. Men vi taler sjældent om, hvem vi egentlig er. Hvad vil det sige at være til, at eksistere, at leve? Denne bog tager på opdagelsesrejse og jagter en forståelse af vores eksistens – hvad den så end er.

Mindsight. Ny videnskab om personlig transformation. Af Daniel Siegel. Klim (2016), 340 sider, 299,95 kroner.

Daniel Siegel udviklede for år tilbage termen ‘mindsight’ for at kunne beskrive det innovative samspil mellem neurologi og psykoterapi. Angst og depression, skamfølelse og manglende selvværd, OCD og traumatiske erindringer – de fleste af os har en mental ‘fælde’, der forårsager tilbagevendende konflikter i vores liv og vore forhold, Daniel Siegel trækker på den nyeste forskning, interaktive eksempler og case stories fra sin praksis som kliniker og viser os, hvordan vi kan praktisere mindsight og undgå at falde i disse fælder.

Teknologiens testpiloter. 10 ting der ruster børn og unge til en digital fremtid. Af Camilla Mehlsen. Forlaget Mindspace (2016). 210 sider, 250 kroner.

Teknologiens testpiloter er en forskningsbaseret debatbog om, hvad der kendetegner smartgenerationen, og hvilke kompetencer der er brug for i det 21. århundrede. Bogen viser kritisk og nysgerrigt vej med 10 bud på, hvad der ruster børn og unge til en tid, hvor omfanget af smart teknologi accelererer.

Hvordan løser vi flygtningekrisen? Af Thomas Gammeltoft-Hansen. Informations Forlag (2016). 89 sider, 49,95 kroner.

Flygtningene kommer! Billeder af mennesker, der vandrer langs de danske motorveje eller desperat forsøger at krydse Middelhavet har sat ” flygtningekrisen” på den politiske dagsorden. Men hvor kommer flygtningene fra? Hvorfor vokser presset på Europa? Hvad kan vi gøre for at undgå det?

Det unikke menneske. Af Barry M. Prizant, i samarbejde med Tom Fields-Meyer. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 368 sider, 399 kroner.

Barry M. Prizant opsummerer i denne bog mere end 40 års forskning og arbejde med mennesker med autisme. Den adfærd, man ser hos mennesker med autisme, er ikke tilfældig, afvigende eller bizar, den er tværtimod både legitim og funktionel. Adfærden – hvor belastende og stressende den end kan være – er en strategi til at håndtere, tilpasse sig, kommunikere med og magte en verden, der føles overvældende og skræmmende.

Oktober 2016

Mindfulness i hjernen. Af Åsa Nilsonne. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 224 sider, 279 kroner.

Ved at fokusere vores opmærksomhed kan vi frigøre os fra tankemønstre, der fører til nedtrykthed og depression. Levende og let tilgængeligt beskriver psykiater Åsa Nilsonne de psykologiske processer, vi aktiverer, når vi træner mindfulness, og hvordan det påvirker hjernen.

20 skridt til bedre lærersamarbejde. Af Ole Ditlev Nielsen & Martin Lasse Hansen Sieben. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 208 sider, 289 kroner.

Konkrete idéer og værktøjer til, hvordan man bedst muligt kan styrke og udvikle samarbejdet på en uddannelsesinstitution. Henvender sig til undervisere og ledere i grundskolen, på de gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelserne, VUC, kortere videregående uddannelser samt til lærer- og pædagogikumstuderende.

Glæden ved at være uperfekt - Slip perfektionismen, og accepter dig selv. Af Brene Brown. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 232 sider, 249 kroner.

At leve helhjertet handler om at gå til livet med udgangspunkt i, at man er noget værd. At kunne vågne om morgenen og tænke: Jeg er god nok – ligegyldigt hvad jeg når, og hvor meget jeg ikke når at gøre i dag. Men vejen til det helhjertede liv er fuld af forhindringer. Vi trækker os, når vi føler os sårbare, eller når vi skammer os, selvom sårbarhed og skam er følelser, der er fælles for alle mennesker. Vi tvivler på os selv og føler os utilstrækkelige. Så hvad skal vi gøre? Glæden ved at være uperfekt giver ikke de lette svar, men derimod et ærligt indblik i, hvor svært det kan være at gøre sig fri af, hvem vi tror og forestiller os, vi skal være.

Kunsten at dvæle i dialogen - Kvalificering af professionelle hverdagsdialoger gennem tredje generations coaching ®. Af Reinhard Stelter. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 240 sider, 279 kroner.

Reinhard Stelter forholder sig til de kritiske stemmer, der har rejst sig i forhold til coaching, og som er berettiget, når coaching betragtes som middel til optimering af den enkeltes præstationsræs og som simpelt motivationsinstrument. Han vil give mod til at føre samtaler som del af din (professionelle) hverdag. Tredje generations coaching® bliver grundlag for en søgen efter en bæredygtig, frugtbar og åben dialogform, som kan bruges i mange livskontekster.

Efter mindfulness. Hvordan man håndterer de positive og negative effekter af mindfulness. Af Ole Stjernholm og Martin Ehrensvärd. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 200 sider, 299 kroner.

Når du praktiserer mindfulness og giver det plads i dit liv, kan det åbne op for livsglæde, stilhed og følelsen af bare at være til. Men stilheden er ikke gratis. Den kan få følelser op til overfladen, som før har ligget gemt. Smerter fra traumer og forliste forhold, tanker om ikke at slå til og erindringer fra barndommen. Denne bog handler om, hvordan man kan håndtere de følelser, der dukker op efter mindfulness. Efter mindfulness indeholder konkrete øvelser og forslag til, hvordan du kan arbejde med de erindringer, der kommer op til overfladen og begrænser dig i dit liv.

Skal jeg fortælle dig om sanseforstyrrelser? - En guide til familie, venner og professionelle. Af Sue Allen. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 48 sider, 149 kroner.

I denne bog kan du møde Mads, der har sanseforstyrrelser. Mads fortæller om sig selv og sit liv set fra hans perspektiv. Bogen kan hjælpe børn og voksne til bedre at forstå de udfordringer, der følger, når man har svært ved at bearbejde de beskeder, som vores sanser sender videre til hjernen.

Den intelligente arbejdsplads - vend logikken på hovedet. Af Michael Tolstrup. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 120 sider, 249 kroner.

Tiden er moden til at indrette vores arbejdsplads på en mere intelligent og bæredygtig måde. Der er behov for et skifte fra individuel intelligens til kollektiv intelligens – fra fokus på optimering af den enkelte medarbejders kompetencer til, hvad flere personer i organisationen kan opnå sammen; fra fokus på tidsstyring til fokus på energistyring og styrkeudvikling; fra at se tillid som tab af kontrol til at se tillid som et afgørende element i at skabe omstillingsparate og attraktive arbejdspladser; fra at se manglende strategisk implementering som et signal om, at der skal presses mere på, til en antagelse om at hvis strategien ikke bliver fulgt, så skyldes det nok, at den er forkert.

Søhesten Silles magiske solhilsen - alle børn (og dyr i havet) kan bruge yoga til at føle sig glade, trygge og inkluderet. Af Michael Chissick. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 48 sider, 199 kroner.

Søstjernebrødrene, Ål, Krabbe og Blæksprutte har det rigtig skidt. Ål sidder i kørestol og føler sig udenfor, Krabbe har svært ved at lege med andre, Blæksprutte går med krykker efter et uheld i stangspring, og Søstjernebrødrene føler begge en forfærdelig stivhed i ryggen.

Ingen er perfekt - om børn, perfektionisme og selvkritik. Af Käte From og Rikke Mølbak. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 56 sider, 199 kroner.

I denne bog møder du to børn. Det er Ida på 10 år og Noah på 12 år. De har det til fælles, at de er perfektionistiske, lidt ufleksible og bange for at lave fejl. Det betyder, at de ikke altid får vist, hvad de kan. Og somme tider er der også noget, de går glip af.

Er jeg god nok? - om børn, perfektionisme og selvkritik. Dansk Psykologisk Forlag (2016). Af Anne Vibeke Fleischer & Rikke Mølbak. 56 sider, 199 kroner.

Denne bog handler om Nora og Andreas. De er begge to bange for at lave fejl. De er generte og tilbageholdende. De kan heller ikke så godt lide at prøve noget nyt. Historierne handler om, hvad der er svært for Nora og Andreas. Nogle gange bliver de forskrækkede og kede af det. Men de øver sig også i at gøre noget nyt eller i at turde lave fejl. Og så bliver de dygtigere.

En lille bog om eksistensen. Af Ole Thyssen. Informations Forlag (2016). 259 sider, 249,95 kroner.

I En lille bog om eksistensen undersøger Ole Thyssen det mest selvfølgelige og surrealistiske: at mennesket eksisterer i en hverdag, fuld af små mirakler som ingen kan forklare, og alle derfor glemmer. Hvordan er bevidstheden koblet til kroppen? Hvordan kan Jeg bevæge sin lillefinger? Og hvordan kan Jeg se, hvad Du tænker?

Kend dine følelser – og bliv venner med dem, dig selv og andre. Af Maria Højer Nannestad og Susanne Wederkinck Nielsen. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 232 sider, 279 kroner.

Bogen er fuld af øvelser, der lærer barnet eller den unge at genkende og beskrive følelser – og at skelne forskellige følelser fra hinanden, også når de viser sig samtidig. Når man kender sine egne og andres følelser, er det nemmere at få gode venner og selv være en god ven. Også med sig selv.

Slip stress ud af skammekrogen - et forsvar for arbejdsfællesskabet. Af Pernille Steen Pedersen. Kristeligt Dagblads Forlag (2016). 267 sider, 249,95 kroner.

Stress, depression og angst udgør i dag op mod halvdelen af det samlede sygefravær på det danske arbejdsmarked. Coaches og kurser i arbejdsglæde er blevet populære våben mod disse psykiske problemer – men hvorfor bliver færre så ikke syge?

Begær, krop og den anden. Af Ulla Thøgersen. Aalborg Universitetsforlag (2016). 182 sider, 199 kroner. Med et fænomenologisk udgangspunkt gennemtænker Begær, krop og den anden beskrivelsen af begær.

Udgangspunkt er en forståelse af begær som lidenskab – og en indkredsning af begæret som et kommunikativt, emotionelt fænomen. Bogen trækker i særlig grad på inspiration fra Merleau-Pontys fænomenologi. Bogen består tre dele. 1. del er en kort redegørelse og diskussion af de fænomenologiske begærsanalyser hos Sartre, Merleau-Ponty og Lévinas. Anden og tredje del fortsætter med en fænomenologisk analyse af begær med fokus på krop og emotioner (2. del) og med fokus på begærets dynamik inden for relationen til den anden (3. del).

Fililumbur i nisseland. Af Carsten Sommerskov og Birde Poulsen. Peoples Press (2016). 32 sider, 129,95 kroner.

Fililumbur er en sød lille drage, der passer godt på dig om natten, og som tager dig med på spændende rejser. I dag skal du til nisseland, for drillenisserne har været på spil, og nu har de alle sammen brug for din hjælp. Fililumbur-bøgerne er selvværdstræning og sovehjælp til børn. Godnathistorier der virker.

Begravelse for begyndere – en jordnær guide. Af Sisse K. Ibsen. Yellow Dot Books (2016). 246 sider, 279 kroner.

Begravelse for begyndere er en enkel og let tilgængelig guidebog, som hjælper især de efterladte godt igennem en svær tid – fyldt med mange beslutninger og ukendte situationer.

Hvad svarer vi jihadisterne? Af Rasmus Alenius Boserup. Informations Forlag (2016). 70 sider, 49,95 kroner.

Vi forklarer oftest jihadisme med psykologi eller kultur, og afskriver jihadisterne som marginaliserede tabere, kriminelle voldspsykopater eller religiøse fanatikere. Men jihad er også politik.
For at forholde os til udfordringen fra jihadismen må vi, argumenterer Rasmus Alenius Boserup, forstå jihadister som handlende individer med et projekt – ikke blot som passive ofre for kulturelle eller psykologiske omstændigheder.

Find nye veje i følelsernes labyrint. Af Ilse Sand. Forlaget Ammentorp (2016). 123 sider, 199 kroner.

Indsigt i følelsernes psykologi gør livet lettere. Nogle mennesker sidder fast i uheldige mønstre, fordi de forsøger at ændre noget, som ikke lader sig forandre. Andre græder over omstændigheder, som faktisk godt kunne ændres, mens andre igen gang på gang ryger ind i unødvendige konflikter på grund af uhensigtsmæssige tankevaner, som kan rettes, hvis man har den nødvendige indsigt.

September 2016

Liv og læring - fra kernefamilie og karriere til økokollektiv og læringsforskning. Af Knud Illeris. Roskilde Universitetsforlag (2016). 313 sider, 298 kroner.

Knud Illeris er internationalt kendt for sin udforskning af, hvordan menneskelig læring fungerer, og hvad der er på spil, når tilsigtet læring ikke finder sted. Bag den videnskabelige karriere ligger et usædvanligt og spændende livsforløb, som både adskiller sig fra den typiske akademiske livsbane og samtidig har været med til at nære de forskningsmæssige interesser.

Det æstetiske menneskedyr. Af Henrik Høgh-Olesen. Plurafutura Publishing (2016). 224 sider, 299,95 kroner.

Æstetik er ikke kun overflade, ligegyldig pynt og tidsfordriv Hvorfor bruger vi oceaner af tid på at udsmykke os selv og vores omgivelser? Hvorfor er der verden over stor enighed om, hvordan et smukt ansigt, et smukt landskab og et smukt formet objekt ser ud? Hvorfor får smukke mennesker højere karakterer, bedre jobs og flere sociale og seksuelle tilbud? Hvorfor bevæges vi af særlige former, farver og lyde, og hvorfor aktiveres hjernens belønningscentre, når vi ser noget smukt? Hvorfor fylder vi verden med musik, sang og dans og pryder himmelrummet med fyrværkeri?

Opgiv ikke din teenager - styrk arbejdsfællesskabet og din forældreautoritet. Af Marie Kraul. Nyt Nordisk Forlag (2016). 176 sider, 249,95 kroner.

Er du træt af; at din teenager ikke deltager i det huslige arbejde; og har du svært ved at ændre på arbejdsfordelingen i hjemmet? Så er denne bog lige noget for dig. OPGIV IKKE DIN TEENAGER inspirerer og giver dig metoder til at inddrage den unge i de praktiske gøremål i familien – også selvom du ikke har haft held med det før. Inddragelse i husarbejdet skaber et bedre familiefællesskab og udvikler kompetencer hos teenageren; som er uundværlige i såvel privat- som arbejdslivet. Et projekt; der dog kun kan lykkes; hvis du bliver bevidst om din rolle som leder og forældreautoritet.

Neuroaffektiv udviklingspsykologi – til gymnasiet. Af Susan Hart, red. Sonja Schoubye. Gyldendal (2016). 134 sider, 173,75 kroner.

I Neuroaffektiv udviklingspsykologi – til gymnasiet har Susan Hart sammen med Sonja Schoubye, bearbejdet det komplekse stof fra Susan Harts tre bøger Neuroaffektiv udviklingspsykologi, så det er tilpasset målgruppen og læreplanen til psykologi i gymnasiet. Neuroaffektiv udviklingspsykologi handler om, hvordan børn udvikler deres følelsesmæssige, personlighedsmæssige og sociale potentiale. I bogen er der tre gennemgående fortællinger om børn og deres livsforløb, som illustrerer teorien i praksis samt øvelser, der er rettet mod elevdeltagelse. Derudover gennemgås relevante eksperimenter og hjernestrukturer.

Drømme, chakra-symboler og meditation. Af Jes Bertelsen. Rosinante (2016). 240 sider, 249,95 kroner.

Denne bog inviterer læseren til at foretage en rejse gennem drømmenes forskellige planer, med det formål at nå en meditativ tilstand af højere bevidsthed. Bogen behandler drømmeprocessens tre planer: 1) Den enkelte drøm som en tekst, det gælder om at tolke og forstå (med baggrund i Freud, Jung og Reich). 2) Drømme som udtryk for og spejlinger af energibevægelser. Til forståelsen på dette plan anvender Jes Bertelsen Østens årtusindgamle system, chakraerne. Til hvert grundchakra svarer en række arketypiske drømmesymboler. 3) Drømme som en særskilt bevidsthedsform. Gennem meditation kan drømmen omformes til øget bevidsthedslys og klarhed.

Tantra og kærlighed. Af Jes Bertelsen. Rosinante (2016). 240 sider, 249,95 kroner.

Parforholdet bæres af kærlighed mellem to og er en forvandlings- og modningsproces fra forelskelse til kærlighed. Tantra er en videre udvikling og forvandling af seksualitet og kærlighed til spirituel åbenhed: Tantra åndeliggør kærligheden og forvandler forkærlighed til næstekærlighed. Bogen handler om denne bevægelse fra den individuelle kærlighed til kærlighedens højere fællesfølelse. Bogen beskriver, hvorledes energistrømme bruges til at opnå højere bevidsthed via kærlighedsakten. Hensigten med bogen er at inspirere og hjælpe mennesker i deres kærlighedsliv og i deres åndelige udviklingsproces. Bogen bygger på Jes Bertelsens egne erfaringer samt møder med titusindvis af mennesker i enkeltsessioner og kurser og gruppearbejder.

Mere ledelse – mindre kontrol. Af Marvin Weisbord og Sandra Janoff. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 144 sider, 249 kroner.

Mere ledelse – mindre kontrol giver dig en utraditionel synsvinkel på ledelse. Den viser dig, hvordan du opnår bedre resultater ved at nedsætte dit behov for kontrol. Paradoksalt nok opnår du mere kontrol end før. Mange ledere handler, som om de foretrækker kontrol frem for resultater. De insisterer på koordinering og kontrol oppefra. De har aldrig oplevet alternativet: kontrol indefra. Selvkontrol er den mest pålidelige form. Jo mere du finder den i dig selv, jo lettere er det at få andre til at udøve den.

Transformationssalg - gør en forskel sammen med dine strategiske kunder. Af Philip Kotler, Waldemar Pfoertsch & Marian Dingena. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 224 sider, 359 kroner.

Samarbejd med dine strategiske kunder, og skab forretningsmæssig værdi – for kunderne og din egen virksomhed! I vores globaliserede verden må flere og flere virksomheder skabe større indtægter fra eksisterende kunder. Men når kundernes behov samtidigt ændrer sig, må man som virksomhed transformere sig selv og det, man kan tilbyde kunderne, for at skabe større kundeværdi og dermed øge egne indtægtsmuligheder.

Ikke som jeg vil - men som det menneske jeg er. Om at bruge drøm og passion som vejvisere igennem vanskelige livssituationer til faglig og menneskelig afklaring og dermed til dybere mening og livsglæde. Af Pia Stenkilde. Skriveforlaget (2016). 140 sider, 149 kroner.

I IKKE SOM JEG VIL fortæller Pia Stenkilde sin historie om at bruge livet som pilgrimsrejse i hverdagen med op- og nedture, succeser og nederlag, og præstationsangst. Og om hvordan du kan anskue vanskelige livssituationer som lektier, der kan bruges som lærere på livsvejen; og dermed bedre acceptere, når det gør ondt.

Sct. Hans 1816 – 2016. Af Jesper Vaczy Kragh & Jette Møllerhøj (red.). Region Hovedstadens Psykiatri (2016). 478 sider.

I 2016 er det 200 år siden Sct. Hans Hospital blev flyttet fra København til Roskilde og åbnede i herregården Bistrupgaard, tæt på Boserup Skov og Roskilde Fjord. Sct. Hans er Danmarks ældste psykiatriske institution og har spillet en central rolle i dansk psykiatrihistorie. Jubilæet er en anledning til at reflektere over historiens gang og psykiatrisk praksis på godt og ondt. Det sker i det store historiske værk jubilæumsbogen Sct. Hans 1816 til 2016, der fortæller historien om udviklingen af psykiatrien i almindelighed og Sct. Hans i særdeleshed.

Mærker. Af Ulla Thøgersen. Eksistensen (2016). 122 sider, 148 kroner.

“Mærker” er en dansk kortroman, som indledes med en samtale, der hurtigt falder fra hinanden. For en dialog kræver to mennesker. To mennesker, der kan formidle sig selv og gøre sig forståelige for omverdenen.

Jung. En stemme fra dybet. Af Aksel Haaning. Akademisk Forlag (2016), 360 sider, 399,95 kroner.

Denne bog handler om historiens betydning. Den handler om opdagelsen af en glemt tekst fra middelalderen, hvor krop og kærlighed udtrykkes med religiøse billeder, og hvor vante forestillinger vendes op og ned. Bogen undersøger, hvordan den europæiske kulturs histories gemte og glemte tanker forstyrrer os, indtil de kommer op til overfladen. Den gør opmærksom på noget, vi måske har glemt – nemlig, at kristendommens opfattelse af kærlighed også rummer kroppen og det levede liv. Den schweiziske psykiater C.G. Jung (1875-1961) opdagede den hidtil ukendte tekst og brugte lang tid på at udforske den. Dette er en bog om Jungs fascinerende opdagelse, og hvad han mente at finde i den. Samtidig er bogen en grundig præsentation af Jungs forfatterskab, der ikke tidligere er set på dansk. Bogen er baseret på de originale kilder og rummer desuden en række uddrag og citater fra Jung, der aldrig tidligere har været oversat.

August 2016

Den hvide rose. Af Olga Ravn. Gyldendal (2016). 180 sider, 199,95 kroner.

Den hvide rose er en digtsamling om at være tæt på et menneske med alvorlig sygdom, om at blive på kærlighedens sted, selvom kærligheden er gået i stykker. Og om at skrive poesi i en verden, hvor kærlighedens sprog synes slidt op.

Personfølsomme oplysninger. Af Klaus Lynggaard. Gyldendal (2016). 48 sider, 149,95 kroner.

Forfatteren, kritikeren og musikeren Klaus Lynggaard fik for et par år siden konstateret lungekræft, han fik sin ene lunge fjernet og blev efterbehandlet med kemoterapi. Erindringsbogen Personfølsomme oplysninger er en beretning, hvori Klaus Lynggaard går tæt på et råt liv og et hårdt sygdomsforløb, præget af desperation og humor, herunder galgenhumor, indimellem vemod og længsel tilbage til tiden før sygdommen, men hele tiden præcist, nøgternt og illusionsløst, aldrig selvmedlidende eller klagende.

PANIK - Om at gå til psykolog, når bekymringerne tager over. Af Terian Koscik. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 32 sider, 149 kroner.

Terian Koscik er både hovedperson i og forfatter til denne fine tegneserie. Med stor ærlighed og sort humor beskriver hun, hvordan det er for hende at leve med angst og bekymring.

Socialpsykologi - en introduktion. Af Rolf Kuschel & Per Schultz Jørgensen. Frydenlund (2016). 176 sider, 249 kroner.

En solid introduktion til socialpsykologien, der handler om vores forbundethed i sociale grupper og vores forsøg på at forklare det, der sker omkring os. Kort sagt om den måde, vi er sammen med andre mennesker. Socialpsykologien studerer mennesker i sociale situationer. Den belyser vigtige og dagsaktuelle spørgsmål som fordomme, ondskab, radikalisering og mobning. Forhold, der dagligt udspiller sig for øjnene af os, hvortil vi stiller spørgsmål og forsøger at forstå.

Præstationssamfundet. Af Anders Petersen. Hans Reitzels Forlag (2016). 152 sider, 200 kroner.

Op mod en femtedel af den danske befolkning rammes af en depression i løbet af livet, og forbruget af antidepressiv medicin er eksploderet. Hvordan er vi nået et punkt, hvor depression er blevet en folkelidelse?

Supervision i et organisatorisk perspektiv. Teoretisk og metodisk inspiration til bedre praksis. Af Jakob Hassing Pedersen (red.), Susanne Ploug Sørensen, Vibe Strøier, Pia Laursen, Jens Bregengård, Lone Willer Holm, Elvi Weinreich. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 272 sider, 399 kroner.

Med et supervisionsfagligt og erhvervspsykologisk perspektiv kobler antologien teorier og viden om læring, professioner, grupper og organisationer sammen med praksis. Fokus er på teorier og metoder til arbejdet med supervision i organisationer.

Helt ude i hampen – mails fra underklassen. Af Karina Pedersen. Gyldendal (2016). 196 sider, 149,95 kroner.

I “Helt ude i hampen” beskriver Karina Pedersen beboerne i en dansk provinsghetto, der alle har det til fælles, at de iflg. forfatteren skal bruge en erfaren slægtsforsker for at finde frem til et familiemedlem, der har haft et almindeligt lønarbejde.

Narrativ forskning. Tilgange og metoder. Af Trine Lund Thomsen (red.), Inger Glavind Bo og Ann-Dore Christensen. Hans Reitzels Forlag (2016). 319 sider, 450 kroner.

Denne bog gennemgår den narrative analyses mange facetter. Den giver en indføring i, hvad narrativ analyse indebærer, og supplerer med en række eksempler på, hvordan analyserne laves i praksis. Bogen er skrevet som lærebog til studerende på universiteter og professionshøjskoler og som håndbog til forskere, der selv arbejder med narrative studier.

Håndbog i strategilægning. Sådan udformer og formidler du mere effektive strategier. Af Stephen Cummings og Duncan Angwin. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 252 sider, 399 kroner.

Du har kun syv sekunder til at få dine medarbejdere til at forstå, hvad virksomhedens vision er, eller hvem der er de vigtigste og stærkeste interessenter. Håndbog i strategilægning viser, hvordan du – baseret på anerkendte modeller med enkle tegninger, farver og symboler – kan diskutere og præsentere din strategi, så den brænder igennem til dem, der skal bruge strategien og drive og udvikle virksomheden på det bedst mulige grundlag og med de rigtige informationer prentet på nethinden.

Styrk skolen. Af Mette Marie Ledertoug. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 246 sider, 399 kroner.

En styrkebaseret undervisning tager udgangspunkt i at kunne kortlægge, udforske og anvende styrker i den pædagogiske dagligdag. I bogen anviser Mette Marie Ledertoug forskellige praktiske muligheder og metoder til kortlægning af styrker og indeholder desuden et stort inspirationskatalog af små og store øvelser til udforskning af styrker.

Grafisk facilitering. Når ord og billeder mødes. Af Elisabet Skov Nielsen, Katrine Raae Søndergaard, Ida Gamborg Nielsen og Hanne V. Moltke. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 287 sider, 399 kroner.

Bogen handler om kommunikationsværktøjet af samme navn til brug i faciliteringssammenhænge i en organisatorisk kontekst. Bogen gennemgår det visuelle sprogs udvikling fra fortidens hulemalerier til nutidens Emojis og fremlægger teori og forskning om hjernens opbygning og funktion, læring og hukommelse i koblingen af ord og billeder.

Detaljemesterens malebog. Farvelæg med kreativ og præcis hånd. Af Peter Myers. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 96 sider, 149 kroner.

Find farverne frem, og træd ind i en enestående og finurlig verden af variation og gentagelser, detaljer og præcision. Bogens smukke tegninger er tegnet med pen og tusch – og de er lige klar til at give liv og farve. Tegningerne giver et fascinerende indblik i autismens kreative verden, sådan som den er formidlet af kunstneren Peter Myers, som har Aspergers syndrom.

Komorbiditet i somatik og psykiatri. Forståelse, betydning og konsekvenser. Af Alv A. Dahl og Ellen Karine Grov. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 196 sider, 329 kroner.

Belyser tre kombinationer af komorbiditet ved en række almindelige og centrale somatiske sygdomme og psykiske lidelser: komorbiditet mellem somatiske sygdomme, komorbiditet mellem psykiske lidelser og ikke mindst komorbiditet mellem somatiske sygdomme og psykiske lidelser.

Præstér under pres. Guide til mental styrke i sport, kunst og erhvervsliv. Af Kristoffer Henriksen og Jakob Hansen. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 216 sider, 299 kroner.

Sand mental styrke handler om at kunne holde fokus på opgaven og handle i tråd med sine værdier og mål – også i modgang, når man er under pres, og når man møder svære tanker og følelser.

Den motiverende samtale i praksis. Af Carl Åke Farbring og Stephen Rollnick. Hans Reitzels Forlag (2016). 350 sider, 400 kroner.

Carl Åke Farbring og Stephen Rollnick har i Den motiverende samtale i praksis udvalgt enkle og virkningsfulde dele af den motiverende samtale med den hensigt at hjælpe praktikere med at føre samtaler, der hjælper klienterne med at opfylde de mål, de sætter sig. Forfatterne fokuserer i bogen først og fremmest på generelle samtalefærdigheder, men også på de mere specifikke færdigheder, som er nødvendige i svære samtaler. Der er fokus på hverdagssamtalerne, på alle dagligdagens muligheder for at skabe forandring sammen med borgerne – og på, hvordan den motiverende samtale kan integreres i hverdagens arbejde. Små ændringer i måden at samtale på kan betyde uendeligt meget, både for klienten og den, der leder samtalen.

Juli 2016

Udsat for evidens. En antologi om evidensbølgens indtog på området for socialt udsatte. Af Rådet for socialt udsatte (2016). 140 sider. Gratis.

Bogen er en antologi, som indeholder i alt seks artikler, som ud fra forskellige vinkler stiller skarpt på tidens fokus på effektmåling, mål- og resultatstyring, evidensbaserede metoder mv. på området for socialt udsatte – en virkelighed, som både socialt udsatte og medarbejdere på området må forholde sig til hver dag ude i kommunerne.

Psykologi og hjernevidenskab. Af Niels C. Jørgensen. Forlaget Yeguen (2016). 493 sider, 500 kroner.

Fremstillingen er en kritisk gennemgang af psykologiske hukommelsesteorier.

Kvalitetssikring af psykologiske undersøgelser. Krav til testning, personvurdering og erklæringer. Af Lars Michaelsen. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 263 sider, 449 kroner.

Grundbog om sikring af kvalitet og etik i psykologisk testning, personvurdering og erklæringsskrivelse og om de internationale standarder og retningslinjer, der er udviklet i forskellige europæiske og internationale sammenhænge.

Overlevelsesteknik for unge gamle. Håndbog i tilrettelæggelse af alderdommen - eller hvordan man lever det rige liv uden at dø af det. Af Klara Bøe og Petter Henriksen. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 233 sider, 279 kroner.

Er man nygammel, når man har rundet de 60 år? Halvgammel? Skingammel? Der er meget nyt, man skal kunne eller skal ruste sig til. Denne bog viser vejen. Velkommen til de unge gamles benhårde verden!

Stilhed. Stilhedens kraft i en støjende verden. Af Thich Nhat Hanh. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 172 sider, 229 kroner.

Thich Nhat Hanh, buddhistisk munk og læremester, forklarer i denne bog, hvordan mindfulness kan hjælpe dig med at stoppe den indre støj – og finde ro.

Frygtløs ledelse. Håndtér din frygt, og styrk din autenticitet. Af Morten Novrup Henriksen og Thomas Lundby. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 150 sider, 249 kroner.

Aldrig har ledere vidst så meget om ledelse og ledelsesteorier, men de handler ofte ikke på deres viden. I Frygtløs ledelse giver Morten Novrup Henriksen og Thomas Lundby et bud på vigtigheden af praktisk dømmekraft og følelsesmæssigt mod i ledelse.

Juni 2016

M for autisme. Af eleverne fra Limpsfield Grange School og Vicky Martin. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 91 sider, 249 kroner.

Denne beretning om teenagepigen M, der har autisme, er skrevet af eleverne på Limpsfield Grange School, som er en skole i England for piger mellem 11 og 16 år med autisme. Bogen giver et enestående og fantastisk godt indblik i den verden, som piger med autisme lever i.

Dialog med mig selv. En personlig fortælling om livet med skizofreni. Af Polo Tonka. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 208 sider, 279 kroner.

Den franske forfatter Polo Tonka har lidt af skizofreni, siden han var 18 år. Bogen, der har taget de franske læsere og anmeldere med storm, er Tonkas fortælling om, hvordan skizofreni opleves indefra hver dag i hans liv. Bogen handler om forholdet mellem de to sider af forfatterens person – Mig og Mig selv – og den indre splittelse, han føler. De to er fremmede for hinanden, og gennem en række intense møder begynder de at lære hinanden bedre at kende. De taler om barndommen og ungdommen, tiden hvor skizofrenien bryder ud, om indlæggelserne og vendepunktet, hvor han får det bedre. I dag er Tonka kommet sig over sygdommen. Bogen er en dialog mellem to karakterer, der er én og samme person. En sindsoprivende, underfundig fortælling om et liv på kanten af normaliteten og om et opløst jeg, der langsomt finder sig selv igen.

Neuroaffektiv udviklingspsykologi 1, 2 og 3. Af Susan Hart. Hans Reitzels Forlag (2016). 550 sider, 600 kroner.

Trilogien, Neuroaffektiv udviklingspsykologi, handler om, hvordan børn udvikler deres følelsesmæssige, personlighedsmæssige og sociale potentiale. Børn fødes med et enormt udviklingspotentiale, og for at kunne realisere dette potentiale har de brug for stimulation. Neuroaffektiv udviklingspsykologi 1,2 og 3 følger en progressiv beskrivelse af de samme fem menneskeskæbner, fra de bliver født, til de når ind i voksenalderen, men bøgerne kan også læses enkeltvis.

At være dødelig. Om livsforlængelse og livskvalitet. Af Atul Gawande. Lindhardt og Ringhof (2016). 272 sider, 249,95 kroner.

Dine kære skal dø. Du skal dø. Vi skal alle dø. Vi ved bare ikke hvornår. Medicinske fremskridt skubber hele tiden grænserne for overlevelse, og vi er blevet stadig mere løsrevet fra det faktum, at vi er dødelige. Denne bog handler om oplevelsen af dødelighed i dag. Om at blive gammel og dø. Med indsigt og følsomhed fortæller Atul Gawande om sine erfaringer som kirurg, om sine patienter og om sin egen families oplevelser. Han lærer os at acceptere livets grænser. Det endelige mål er, trods alt, ikke en god død, men et godt liv – helt frem til slutningen.

Psykiatriens grundlag - historie, filosofi og videnskab. Af Raben Rosenberg. Aarhus Universitetsforlag (2016). 554 sider, 499,95 kroner.

Nedsat livskvalitet, stigmatisering, langtidssygemelding og et liv på kanten af samfundet er et vilkår for mange psykisk syge. Og selvom psykiatrien siden 2. Verdenskrig er kommet langt med nye lægemidler og bedre behandlinger, er der stadig behov for radikale forbedringer. I Psykiatriens grundlag – historie, filosofi og videnskab giver professor i psykiatri Raben Rosenberg en filosofisk og historisk analyse af faget for at forstå – og udfordre – den moderne psykiatri. Han trækker en linje fra oldtidens beskrivelser af vrangforestillinger, angst og hypokonderi over middelalderens indespærring i dårekister til psykiatriens fødsel som lægevidenskab i 1800-tallet og nutidens nybrud i hjerneforskningen. Undervejs analyserer han det psykiatriske sygdomsbegreb, psykopatologi og diagnostik, tager fat i mulige årsager til psykisk sygdom og diskuterer etiske og tværvidenskabelige problemer. Alt sammen i håbet om bedre behandlingsmetoder, mere lydhørhed og større åbenhed omkring psykiatrien og de psykisk syge.

De fordømte forældre. Myndighedsmødet og livsvilkår for forældre til anbragte børn. Af Lisbeth Zornig Andersen og Karen Gjesing. Dafolo (2016). 186 sider, 310 kroner.

De fordømte forældre giver et sjældent indblik i hverdagsliv, vilkår og livssituation for forældre med anbragte børn. Gennem bogen gives disse forældre en stemme, og læseren får en dybere forståelse af, hvordan forældrene kan opleve sig ”fordømt” på forhånd i mødet med myndighederne. Bogens omfattende case-materiale bygger på en trivselsundersøgelse blandt 20 familier med anbragte børn, og her er mødet med myndighederne et centralt tema. Spørgsmålet er, om forældrene oplever dette møde, sådan som det var tænkt, nemlig som en indsats for at sikre, at deres børn trives og udvikler sig. Det får vi nogle svar på fra forældrene selv, og svarene rummer en del konfliktstof og afslører en række problemområder. Bogen tilbyder samtidig konkrete anbefalinger til at gøre dette møde bedre og mere effektivt i forhold til den ønskede effekt.

Mænd der mister. Otte personlige historier om at miste sin kæreste til kræft. Af Mads Christoffersen. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 181 sider, 299 kroner.

Denne bog handler om mænd og følelser. Om kærlighed, tab, sorg. Om krise og meningsløshed. Om at miste den, man elsker. Og om at finde vejen videre i livet – eller tilbage til livet, om man vil. Bogen rummer otte mænds beretninger fra deres livs værste krise, hvor de mistede deres kone eller kæreste til kræft.

Når introverte og ekstroverte skaber resultater sammen. Det geniale ved modsætninger. Af Jennifer B. Kahnweiler. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 120 sider, 249 kroner.

Når vi kombinerer de ekstroverte styrker med de introverte, opnår vi helt ekstraordinære resultater. Men de succesfulde introverte-ekstroverte partnerskaber opstår ikke bare af sig selv. De kræver hårdt arbejde. Bogen er en praktisk guide for introverte og ekstroverte til at arbejde harmonisk sammen og opnå mere, end de nogensinde ville have kunnet hver især.

Sjælens længsel. Om at finde sig selv uden at føle sig forkert. Af Lars J. Sørensen. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 277 sider, 349 kroner.

Sjælens længsel er ikke rettet mod bestemte ting, hændelser eller mennesker – men er det enkelte menneskes længsel mod at finde sig selv, uden at føle sig forkert. Ud fra kategorierne eksistens, behov, autonomi, vilje, kærlighed/seksualitet mv. beskrives de enkelte karakterstrukturer, det drømmearbejde og det psykoterapeutiske forløb, der knytter sig til de enkelte karakterstrukturer og tilhørende livstemaer.

Godthåbsvej-journalen. En brevroman af Kristoffer Tobias Henrichsen. Skriveforlaget (2016). 215 sider, 199 kroner.

Bogen er et roadtrip gennem et sind. Kristoffer skriver breve. Mange breve, og de er alle til Penelope, en kendt tv-værtinde, som Kristoffer har kastet sin kærlighed på. En læge har givet ham diagnosen skizofren, en diagnose Kristoffer betvivler og føler som et overgreb. Men hans verden er ikke helt som de fleste andres, og nogle gange er virkeligheden ikke sådan lige til at placere. Forfatter Kristoffer Tobias Henrichsen, som har oplevet diagnosen skizofreni på egen krop og sind, debuterer stærkt med denne brevroman i autofiktiongenren, hvor tabuer i psykiatrien serveres på lige fod med opskriften på en god vinaigrette-dressing.

Maj 2016

Særligt sensitiv – eller særligt udfordret? En guide til professionelle. Af Barbara Hoff Esbjørn, Sofie Wille Østergaard, Marie Tolstrup og Nicoline Normann. Akademisk Forlag (2016). 226 sider, 249 kroner.

Særligt sensitiv – eller særligt udfordret? går kritisk, men konstruktivt til begrebet særlig sensitivitet. Bogen giver psykologer, pædagoger, lærere og andre praktikere den fornødne faglige viden til at forholde sig professionelt til særligt sensitive børn. Gennem konkrete cases viser den, hvordan særlig sensitivitet til forveksling kan ligne psykiatriske diagnoser som angst, ADHD og autisme. Som alternativ præsenterer forfatterne en forståelse af børns psykiske sårbarhed, der gør det muligt at støtte barnet i en sund udvikling, hvor det overkommer sine udfordringer.

Lysgrænsen. Af Katrine Marie Guldager. Politikens Forlag (2016). 256 sider, 100 kroner.

I forbindelse med først en nær venindes pludselige, voldsomme død og så faderens lige så pludselige, voldsomme død, begge inden for samme uge, påbegyndte Katrine Marie Guldager en psykoanalyse, der varede i ni år. Det er dette forløb, der fortælles om i denne opdaterede version af bogen.

Bevidst ledelse. Buddhistisk visdom for ledere. Af Bo Heimann. Forlaget Mindspace (2016). 186 sider, 298 kroner.

Bevidst ledelse er en bog for ledere om bevidsthed og helhedstænkning. Ledere er i dag under stærkt pres både ude- og indefra. Den fjerde industrielle revolution er begyndt, og kriserne inden for økonomi, miljø og uddannelses- og sundhedssystemer er det nye normale. Derfor har ledere aldrig haft mere brug for indre ro og robusthed; brug for at være forankrede i formål og værdier; brug for at kunne navigere i kaos; brug for at kunne se og forstå større sammenhænge. Leder- og ledelsesudvikling har traditionelt handlet om, hvad den gode leder gør og hvordan lederen gør det. Hvad vi fortsat mangler at blive kloge på, er det sted, hvorfra lederskabet udspringer, lederens hvorfor. Bevidst ledelse formidler, hvordan buddhistisk visdom hænger sammen med ledelse anno 2016 og moderne begreber såsom emotionel og spirituel intelligens, resiliens, bæredygtighed, Teori U, spejlneuroner, kvantefysik, hjernens plasticitet, emergent lederskab og Kegans bevidshedsiveauer.

Kognitiv adfærdsterapeutisk supervision. Af Stine Bjerrum Møller og Nicole G.K. Rosenberg (red.). Hans Reitzels Forlag (2016). 325 sider, 350 kroner.

Bogen præsenterer supervisionsmodeller og evalueringsmetoder, der kan anvendes af supervisorer, såvel erfarne som begyndere, som retningslinje og inspirationskilde til individuel og gruppesupervision af alle faggrupper, der udøver psykoterapi og beslægtet arbejde. Med bogens brede og praksisnære introduktion til udøvelsen af kognitiv adfærdsterapeutisk supervision tilbyder den flere meget anvendelige metoder til supervisorer. Forfatterne understreger behovet for at basere supervisionen på en fastlagt, om end fleksibel, model, som afspejler de grundlæggende principper og metoder i kognitiv adfærdsterapi (KAT).

Den mystiske oplevelse – mystikkens vej II. Af Erik Palle Olesen. Skriveforlaget (2016). 166 sider, 129 kroner.

Bogserien Mystikkens vej handler om mystikkens vej til indre frihed, til den dybe indre frihed og ro hinsides enhver smerte. En frihed, som ikke vil noget med nogen eller noget, som blot er, ligesom tyngdekraften er. Naturens og naturkræfternes ro, som hviler i sig selv før og hinsides menneskets sprog og begreber. En frihed og ro, som muliggør et nærvær i tidens og emotionernes verden, der forløser og heler uden at have det som formål.

Kunsten at være alene. Af Peter Elsass. Gyldendal (2016). 220 sider, 249,95 kroner.

Vi vil gerne være alene – når det er selvvalgt i sommerhuset – eller på en retræte eller et meditationskursus, men er ensomheden påtvunget, er det en anden sag. Bogen udforsker den gode ensomhed kulturelt, historisk, psykologisk og praktisk og forfatteren bidrager med egne observationer lige fra en hule i Nordindien til en nærdødsoplevelse under alvorlig sygdom.

Processer og procesledelse. Håndbog for konsulenter, vejledere, undervisere og ledere. Af Benedicte Madsen. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 344 sider, 349 kroner.

Bogens sigte er at udfolde, nuancere og konkretisere procesledelse ved at fokusere på mentale, relationelle og organisatoriske processer, som udgør den dynamiske del af professionel praksis, f.eks. ledelse, undervisning og konsulentbistand.

Find og følg dit indre kompas. Af Barbara Berger. Beam Team Books (2016). 160 sider, 149 kroner.

Bogen handler om hvordan vi kan finde, forstå og bruge vores indre vejledningsmekanisme, eller som Barbara kalder det – vores ”Indre Kompas” – til at leve et mere tilfredsstillende, rigt og spændende liv. Bogen er baseret på en forståelse af at dette ”Indre Kompas” i hvert øjeblik giver os præcis vejledning om hvad der er den bedste vej frem for os. Og hvordan gør det Indre Kompas det? Det gør det gennem vores følelser. I bogen forklarer Barbara at vores følelser er signaler der viser om vi er i harmoni med den vi virkelig er eller ej.

Stærke relationer. Om at finde melodien med alle omkring dig. Af Birgitte Hultberg. Gyldendal (2016). 148 sider, 199,95 kroner.

En ting går igen i Birgitte Hultbergs psykologpraksis, når hendes klienter taler om problemer med menneskene i deres liv: Det er altid mest den andens skyld. Vi har en tendens til at se på vores egen adfærd som et naturligt forsvar mod den kritik, vi udsattes for. Men sådan tænker den anden part også, og så låser mulighederne for at finde en løsning! I Stærke relationer viser forfatteren, at vi først ved at forstå os selv som aktive parter i konflikten får muligheden for at løse den. Ved at agere i stedet for blot at reagere. Problemet i en relation og dets løsning er begges ansvar. Den gode nyhed er, at tager vi det på os, kan de dårlige mønstre brydes, og vi kan gå videre i livet med stærkere relationer.

Narcissisme. Det dårlige - og overraskende gode - ved at føle sig helt speciel. Af Craig Malkin. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 280 sider, 299 kroner.

Narcissisme er et spektrum, der strækker sig fra selvudslettelse til ekstrem selvforherligelse. Mellem disse to yderpunkter finder man den sunde narcissisme, der er i balance. Bogen er fuld af gode og konkrete råd til, hvordan man kan styrke selvværdet og den sunde form for narcissisme hos sig selv og sine børn.

Min usynlige søn. Kunsten at leve med sine døde resten af livet. Af Esben Kjær. Gyldendal (2016). 206 sider, 249,95 kroner.

Som den nyeste sorgforskning viser, er sorg med os resten af livet. Bogen beskriver Esben Kjærs erkendelsesrejse gennem sorgen, efter at han mistede sin syvårige søn Sebastian. Men den er samtidig fyldt med research og interviews med eksperter og andre, som breder perspektivet ud. Sorg er ikke noget, vi skal kureres for, skriver Esben Kjær – sorg er en kæmpe kraft, en livslang transformation af, hvem vi er som mennesker. Bogen hjælper med at svare på det måske vigtigste spørgsmål for nuværende og kommende efterladte: “Hvem vil jeg være, når sorgen rammer mig?” For det gør den.

Afvæbnet kritik. Af Rasmus Willig. Hans Reitzels Forlag (2016). 235 sider, 200 kroner.

Er du pædagog, lærer, sygeplejerske, politibetjent eller socialrådgiver og har en fornemmelse af, at det er blevet sværere at ytre dig kritisk på din arbejdsplads, og at de svar, som ledelsen leverer, afvæbner og sender kritikken tilbage til dig selv? Ja, så er denne bog absolut pensum. For andre professioner er der også rigeligt at hente. Afvæbning af kritik er i vækst på arbejdsmarkedet, og bogen dokumenterer en ny kultur, der præger især fagprofessionerne, offentlige som private, hvor kritik ikke længere kan handle om almene problemstillinger i arbejdslivet, men gøres til et individuelt anliggende, der har med den enkelte medarbejder at gøre. Bogen er resultatet af syv års indsamling af de svar på kritik, som møder de kritiske medarbejdere. Bogen analyserer de bagvedliggende strukturelle årsager til svarene, og analysen er skræmmende, enkel og desværre overbevisende.

Grænseløshedens kultur. Et opgør med hastighed, udmattelse og håbløshed i klimakrisens tidsalder. Af Gregers Andersen. Informations Forlag (2016). 185 sider, 199,95 kroner.

Dette er en bog med et klart mål. Nemlig at vise, hvordan den økologiske systemkrise, som verden befinder sig i, ikke kun kræver omstilling til mere bæredygtig energi, men også en gennemgående kulturel omstilling. Det er med andre ord ikke kun politikerne og de store virksomheder, der skal skifte kurs. VI skal selv forandre os.

Fabian er vred. Af Line Bundgård. Nyt Nordisk Forlag (2016). 24 sider, 99,95 kroner.

Fabian er vred. Måske fordi hans far er død. Fie- og Fabian-bøgerne er for både børn, forældre, pårørende og fagpersoner, der gerne vil forstå børns sorgunivers.

Fie på kirkegården. Af Line Bundgård. Nyt Nordisk Forlag (2016). 24 sider, 99,95 kroner.

Fies far er død, og nu besøger hun ham på kirkegården sammen med sin mor og storebror. Fie- og Fabian-bøgerne er for både børn, forældre, pårørende og fagpersoner, der gerne vil forstå børns sorgunivers.

April 2016

Den ustyrlige psykiatri. Mellem adfærdsforstyrrelse og sygdomsproblem: en idehistorisk analyse. Af Per Vestergaard. Aarhus Universitetsforlag (2016). 224 sider, 249,95 kroner.

Psykiatrien savner et fastere fundament for sit virke, mener Per Vestergaard, tidligere overlæge og professor i psykiatri ved Health, Aarhus Universitet. Det er det rene vanvid, når de syge ender som taberne i et fagligt og politisk spil. Han giver derfor psykiatrien et grundigt helbredstjek i en idehistorisk undersøgelse, hvor han lytter til både læger og lærde, tro og overtro, sjæl og legeme for – forhåbentlig – at kunne lægge grunden til en sundere fremtidig psykiatri.

Sensitive børn - fra sårbarhed til styrke. Af Lise August og Martin August. Hans Reitzels Forlag (2016), 264 sider, 300 kroner.

Sensitive børn reagerer mere følsomt på indtryk som lys, lyde, sult, træthed og smerte. De er mere påvirkede af andres stemninger og lettere at overstimulere ved forandringer, skift og tidspres. Når sensitive børn møder modgang i livet, er der risiko for, at de rammes hårdere end andre børn. Derfor har man traditionelt set børnene som sårbare. Men i de senere år har det vist sig, at deres gener og personlighedstræk også er forbundet med sociale kompetencer, kognitive styrker, moralsk omtanke og større modtagelighed for positive oplevelser. Disse fordele viser sig dog kun, når børnene får den rigtige støtte. Bogen introducerer international forskning i sensitive børns styrke, som ikke tidligere har været formidlet på dansk, og som i mange år har været overset.

Opgiv ikke din teenager. Styrk arbejdsfællesskabet og din forældreautoritet. Af Marie Kraul. Nyt Nordisk Forlag (2016). 176 sider, 249,95 kroner.

Bogen inspirerer og giver dig metoder til at inddrage den unge i de praktiske gøremål i familien – også selvom du ikke har haft held med det før. Inddragelse i husarbejdet skaber et bedre familiefællesskab og udvikler kompetencer hos teenageren, som er uundværlige i såvel privat- som arbejdslivet. Et projekt, der dog kun kan lykkes, hvis du bliver bevidst om din rolle som leder og forældreautoritet.

Edgar Rubin: Synsoplevet bevægelse og hastighed. Perceptionspsykologiske undersøgelser af virkelige objekters bevægelse og hastighed. Af Arne Friemuth Petersen (red.) Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab (2016). 150 sider, 120 kroner.

Rubins vase er verdenskendt, et ikon for psykologiske undersøgelser af vores synsoplevelse. Edgar Rubin, som skabte vasen, var dansker og professor i eksperimentalpsykologi ved Københavns Universitet. Ved 100-året for hans doktordisputats, Synsoplevede Figurer, udgiver Videnskabernes Selskab nu hans perceptionspsykologiske undersøgelser af virkelige objekters bevægelse og hastighed. Undersøgelserne blev gennemført i årrækken 1925-1950 med afbrydelser undervejs.

Vejen Videre - når dit barn har autisme. Af Jeanette Ringkøbing Rothenborg og Michael Rothenborg. Forlaget Pressto (2016). 332 sider, 299 kroner.

Bogen er en håndsrækning til at få styr på tankerne og fornyede kræfter til at opbygge en hverdag, et familieliv og et liv sammen med sit barn. I et lettilgængeligt sprog får forældre og pårørende den nødvendige viden til at reflektere over de enorme udfordringer, de står over for, og til at træffe deres egne beslutninger på et solidt grundlag. Forfatterne er selv forældre til tre drenge, hvoraf den ældste har autisme. Med dyb indsigt og empati formidler de konkrete erfaringer fra hverdagen med et barn med autisme plus den nyeste viden fra førende forskere og specialister på autismeområdet.

Ukuelighed og nåde – spiritualitet og healing i Treya Killams liv og død. Af Ken Wilber. Forlaget KLIM (2016). 460 sider, 299,95 kroner.

Endnu inden de nyforelskede Ken og Treya Wilber kommer af sted på ryllupsrejse, får Treya konstateret brystkræft, og deres liv er forandret for altid! Bogen er en gribende kærlighedshistorie fra det levede liv. En muk og tragisk historie om at få konstateret kræft, om alle de følelser og tanker, der løber gennem den kræftramte og de pårørende, og hvordan man kan leve i visheden om at skulle gå bort.

Alkohol - brug, konsekvenser og behandling. Af Ulrik Becker og Janne Schurmann Tolstrup (red.). Munksgaard (2016). 408 sider, 395 kroner.

Alkohol – brug, konsekvenser og behandling er en sundhedsfaglig lærebog, der ud fra et evidensbaseret biologisk og sundhedsfagligt perspektiv beskriver alkoholproblemers udvikling, konsekvenser og behandling. Bogen formidler den videnskabelige baggrund og status på alkoholområdet, både hvad angår alkoholvaner og disses betydning for skader, den neurobiologiske baggrund for alkoholvirkning og afhængighed, genetik, comorbiditet i forbindelse med alkohol, lovgivning på området samt metoder til forebyggelse og behandling, herunder både psykosocial og farmakologisk intervention.

Generation Præstation. Slip presset. Øvelser i mindfulness til unge. Af Lone Ross Nylandsted. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 140 sider, 249 kroner.

Generation Præstation er betegnelsen for de mange unge, der i dag suser af sted gennem skole og uddannelse – og livet – med øjnene stillet skarpt på den gode præstation. Det kunne også hedde Generation Pres, for kravene er tårnhøje, og tolerancen over for fejl og dårlig kampform er nærmest lig nul. Denne bog er skrevet til dig, der er vokset op med presset om at præstere, brande dig selv og altid lige gøre det hele lidt bedre – i skolen, på studiet, i sport, fritiden og det sociale liv med vennerne.

Tager du altid skraldet? Af David J. Pollay. Turbine (2016), 228 sider, 249,95 kroner.

Vi kender alle “skraldebiler” – mennesker som er fyldt med negativitet, stress, frustrationer, vrede, angst og som uden tilladelse eller varsel “dumper deres affald” på sine omgivelser. Skraldebilerne vrisser, skælder ud, brokker sig og rakker ned. Det dræner andre for energi at være i nærheden af en skraldebil, og man bør lære at sige ‘nej til skraldet’. Hvordan gør man så det? Få svaret i denne relevante og internationalt højt besungne selvhjælpsbog om at kommunikere godt og positivt ved ikke at spille med på hinandens dårlige humør, uhøflighed eller aggressivitet. Et anvendeligt værktøj til god kommunikation såvel i arbejdslivet, det offentlige rum som privat.

Hverdagens små mirakler. Mindfulness for forældre. Af Myla og Jon Kabat-Zinn. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 416 sider, 379 kroner.

I denne bog beskriver Myla & Jon Kabat-Zinn i en nærværende og personlig stil, hvordan man kan integrere mindfulness i familielivet. Mindfulness kan hjælpe os som forældre til at opbygge en sund, nærværende og holdbar relation til vores børn, som er båret af kærlighed, nærhed og lydhørhed.

Metakognitiv terapi til børn med angst. Af Barbara Hoff, Nicoline Normann og Marie Louise Reinholdt-Dunne. Akademisk Forlag (2016). 168 sider, 249 kroner.

Denne bog giver behandlere af børn med angst forudsætninger for at gennemføre metakognitiv terapi, der er tilpasset børn og deres måde at forstå vanskeligheder og løsninger på.

At undres ved livets afslutning. Om brug af filosofiske samtaler i palliativt arbejde. Af Finn Thorbjørn Hansen. Akademisk Forlag (2016). 344 sider, 349,95 kroner.

Omsorgsprofessionelle kan gennem ¬ filosofisk undren give en eksistentiel og åndelig omsorg, der er åben og lydhør over for de individuelle behov hos patienter, pårørende og kollegaer, når mødet med døden bliver nærværende. Gennem ¬filosofiske undringssamtaler kan sygeplejersker, præster, psykologer og læger udvikle et nyt og fælles fagsprog, der bedre rummer de oplevelser af og den længsel efter nærvær og mening, de møder på hospice og palliative afdelinger på hospitaler og plejehjem. Gennem teori og essays skrevet af og interview med medarbejdere på Anker Fjord Hospice viser forfatteren, hvordan den ¬ filosofiske tilgang skærper den professionelles dømmekraft i forhold til at vurdere, hvad der er det rette at gøre i den enkelte situation i daglig praksis.

Rabalder i børnefamilien. En bog til forældre om at håndtere børn med stærke følelser. Af Bo Hejlskov Elvén og Tina Wiman. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 214 sider, 279 kroner.

Det er svært at håndtere børn, der skriger, er på tværs og ikke gør, som de voksne siger. Følelser smitter, og derfor risikerer du selv hurtigt at blive lige så vred som dit barn. Bogen tager afsæt i en række velkendte hverdagssituationer i børnefamilien og viser, hvad man helt konkret kan gøre, når en konflikt er under opsejling. Bogen bygger på en nytænkende metode og måde at forholde sig til konflikter og relationer på, som kaldes low arousal. Hvad gør man, når konflikten raser? Hvordan undgår man det næste sammenstød – uden magtkamp med vindere og tabere? Hvordan håndterer man børn med stærke følelser?

Mindfulness med børn - øvelser og lege, der styrker nærvær, opmærksomhed og samvær. Af Sabrina Justesen Leoni. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 184 sider, 299 kroner.

Mindfulness kan skabe ro og balance i en selv og i samværet med andre. Det gælder også for børn – og i børnegrupper. Mindfulness har mange positive effekter – men har også lige som legen særlig værdi i sig selv. Bogen rummer et inspirationskatalog af mindfulnessøvelser og lege – lige til at gå i gang med i klassen eller børnegruppen.

Psykopati. Af Mette K. F. Kreis, Helge Andreas Hoff, Henrik Belfrage, Henrik Belfrage og Stephen D. Hart (red.). Hans Reitzels Forlag (2016). 232 sider, 325 kroner.

Psykopati er i daglig tale blevet synonymt med mennesker, der begår koldblodige og grusomme handlinger som fx seriemord, terror og finansielt underslæb i millionklassen. Denne bog går bag om de sensationelle fremstillinger og giver en faglig, men alment tilgængelig introduktion til psykopati – hvad er det, og hvad vi kan gøre ved det? Bogen er skrevet og redigeret af eksperter i psykopati med tilknytning til Skandinavien. Med udgangspunkt i aktuel videnskabelig forskning undersøger forfatterne centrale spørgsmål om psykopati, som bl.a. hvordan psykopatiske personlighedstræk kommer til udtryk, og hvordan og hvorfor denne personlighedsforstyrrelse udvikles.

Nye vaner. Støtte til adfærds- og livstilsændring. 7 effektive øvelser. Af Bobby Zachariae – musik af Christian Alvad. Rosinante (2016). 96 sider, 299,95 kroner.

Fundamentet i Bobby Zachariaes bog Nye vaner er baseret på den eksisterende forskning i de psykologiske og sociale faktorer, der har betydning for et godt forløb. Rammen er, at en varig ændring skal foregå i faser, og programmet er derfor bygget op over syv visualiseringsøvelser med korte forklarende tekster og tjek-dig selv-skemaer: overvejelser om mulig ændring, konkrete tanker om fordele og ulemper ved ændring, forberedelse med fokus på ydre og indre ressourcer, den faktiske handling, vedligeholdelse af den gennemførte ændring, forebyggelse og håndtering af tilbagefald – og endelig en kort stressreduktion. De to medfølgende cd’er – med musik af Christian Alvad – guider brugeren gennem øvelserne frem til nye gode vaner.

Mindfulness for begyndere. Få det nuværende øjeblik tilbage – og dit liv. Af Jon Kabat-Zinn. Hans Reitzels Forlag (2016). 202 sider, 250 kroner.

Lettilgængelig og inspirerende mindfulness-bog af Jon Kabat-Zinn, som var den lærer, forsker og kliniker, der først demonstrerede de gavnlige virkninger af mindfulness inden for vestlig medicin. Bogen forsyner læseren med relevante svar, indsigter og instruktioner, der kan hjælpe os med at foretage et skift, fra øjeblik til øjeblik, til en mere udvidet, klar, pålidelig og kærlig forbindelse til os selv og verden.

Marts 2016

Geriatri. Af Ellen Astrid Holm og Finn Rønholt (red.). Munksgaard (2016). 464 sider, 475 kroner.

Bogen er den første dansksprogede lærebog, som primært henvender sig til læger og medicinstuderende med interesse for det geriatriske speciale. Bogen kommer hele vejen rundt om geriatrien – fra specialets udvikling og organisering til demografi, alderdomsafgrænsning og de særlige forhold man ser hos den geriatriske patient. Herudover rummer bogen en række organspecifikke kapitler og kapitler om geriatriske syndromer.

Broen til det andet menneske. Fra den første kontakt til den dybe samhørighed. Af Per Schultz Jørgensen. Kristeligt Dagblads Forlag (2016). 220 sider, 249,95 kroner.

Bogen handler om, hvordan vi skaber sociale relationer – fra korte og måske lidt overfladiske kontakter til forbundethed og dyb samhørighed. Bogen sætter socialpsykologisk forskning og eksistentiel tænkning i spil med hverdagserfaringer og eksempler fra litteraturen – fra Virginia Woolf til Per Petterson – for at undersøge, hvad der sker, når vi begynder at gå over broen til det andet menneske.

Klinisk forskningsmetode - en grundbog. Af Torben Jørgensen, Erik Christensen og Allan Linneberg (red.). Munksgaard (2016). 272 sider, 325 kroner.

Bogen giver en introduktion til klinisk forskning, og denne 4. udgave af bogen imødekommer det fortsatte behov for en basal, bred lærebog inden for de kliniske forskningsdiscipliner. Klinisk forskning vil altid være en stor og vigtig udfordring som drivkraft for den fortsatte udvikling af sundhedsvæsenet og den optimale behandling af patienterne. Området spænder vidt, fra laboratoriet over afprøvning af lægemidler til undersøgelse af patientpopulationer. Metoderne varierer fra simple spørgeskemaundersøgelser til brug af kompliceret apparatur. Fællesnævneren er, at patienten og en stringent videnskabelig tankegang er i centrum.

Stop stress. Håndbog for ledere. Af Malene Friis Andersen og Marie Kingston. Forlaget Klim (2016). 250 sider, 299,95 kroner.

Stress hos medarbejdere er en udfordring, ledere i dag er nødt til at forholde sig til. Stress er omkostningstungt både personligt og økonomisk, for stresssymptomer kan føre til nedsat performance og langvarigt sygefravær. Kvalificeret og målrettet ledelse er afgørende for at skabe trivsel og nedbringe sygefravær blandt medarbejderne – og herigennem styrke de gode resultater.

Når sjælen kalder. Skab det liv du længes efter. Af Gitte Jørgensen. Nyt Nordisk Forlag (2016). 286 sider, 249,95 kroner.

Bogen fortæller, hvilke otte årsager der kan være, til at vores sjæl kalder. Vi kan fx vente for meget, have glemt vores entusiasme, have mistet troen på os selv, have talt os ind i vores bekymring eller sidde fast i vores mønstre. Undervejs fortæller Gitte Jørgensen, hvad der skete i hendes eget liv, da hun følte, at hendes sjæl begyndte at kalde.

Forandringsledelse uden forandringslede. Virksomhedsoverdragelser, fusioner og andre organisationsforandringer. Af Hanne Jessen Krarup. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 249 sider, 379 kroner.

En håndbog til ledere og rådgivere af organisatoriske forandringsprocesser, herunder virksomhedsoverdragelser og fusioner. Bogen fortæller ikke kun, hvordan og hvorfor tidligere forandringsledelsesteorier er for endimensionelle. Den er ikke kun en refleksionsbog for forandringslederen. Den er ikke kun et overblik over forskellige forandringstilgange. Den er heller ikke kun en praktisk redskabsbog for forandringslederen og rådgiveren. Den er alle fire ting på én gang.

Forstå de andres tanker – arbejdsbog for børn med autisme. Af Julie A. Hadwin, Patricia Howlin og Simon Baron-Cohen. Frydenlund (2016), 164 sider, 249 kroner.

Hvorfor gør de andre, som de gør? Og hvordan hænger verden omkring mig sammen? Bogen lærer børn med autisme, hvordan man kan forudse andres handlinger, og hvordan andre bliver påvirket af det, man selv gør. For børn med autisme kan det være svært at gennemskue sammenhænge samt aflæse sociale koder og tankemønstre, som ligger bag andre menneskers handlinger og reaktioner.  Denne arbejdsbog lærer med korte og forklarende tekster og mange farvebilleder børnene logiske eller forventelige sammenhænge og mønstre samt at afkode og kende forskel på ægte og falske overbevisninger.

Fokus på jobbet. Træn din hjerne med mindfullness og opnå mere fokus, effektivitet og glæde. Af Sara Hultman og Martin Ström. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 174 sider, 319 kroner.

Baseret på ny forskning viser bogen, at man med mindfulness kan træne hjernen til at holde fokus og bevare roen i en travl arbejdsdag. Forfatterne forener viden, forskning, erfaring og personlige fortællinger fra psykologer, læger, vidensarbejdere, hjerneforskere, mindfulnessinstruktører og organisationskonsulenter, der i forskellige sammenhænge og fra forskellige perspektiver har forenet mindfulness med arbejdslivet.

Begær, krop og den anden. Af Ulla Thøgersen. Aalborg Universitetsforlag (2016). 181 sider, 199 kroner.

Hvad er begær? Hvad er det for en dynamik, begæret indsætter i menneskets tilværelse? Og hvordan sætter begæret os i forbindelse til den anden? Med et fænomenologisk udgangspunkt gennemtænker bogen beskrivelsen af begær. Udgangspunkt er en forståelse af begær som lidenskab – og en indkredsning af begæret som et kommunikativt, emotionelt fænomen.

Psykoterapi og eksistentiel fænomenologi. Af Anders Dræby Sørensen og Kurt Dauer Keller (red.). Aalborg Universitetsforlag (2016). 394 sider, 250 kroner.

Hvordan ser eksistentiel terapi ud i dag, og hvor er den på vej hen? Hvordan bidrager det eksistentielfænomenologiske perspektiv til at belyse andre aktuelle tilgange såvel som væsentlige, tværgående aspekter i psykoterapien? Antologien her er både en introduktion til det 21. århundredes eksistentielfænomenologiske psykoterapi og en diskussion af denne.

Pigekonflikter. Af Margrethe Jungersen og Helle Bavnshøj. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 112 sider, 229 kroner.

Denne bog handler om pigers venskaber og konflikter. Der er fokus på aldersgruppen 10-15 år, hvor piger udvikler sig hastigt både fysisk, mentalt og socialt. Det er også i disse år, de skal lære at håndtere konflikter på egen hånd og forberede sig til at mestre konfliktfyldte situationer senere i livet.

Februar 2016

Lystens pioner. Historien om manden, der satte strøm til sindet og viste vej til fremtiden. Af Lone Frank. Gyldendal (2016). 224 sider. 279,95 kroner.

Hjernekirurgerne blotlægger lystens anatomi, og med implanterede elektroder kan de tilbyde dig mental botox. Vi lever i en tid, hvor nydelse er vores stærkeste drivkraft. Men hvor langt er du villig til at gå for lysten? Lægger man øret til den offentlige diskussion, er der stort set ikke noget aspekt af psyken, man ikke i det mindste leger med tanken om at ville forandre. Ifølge Lone Frank er vi nået til et punkt, hvor psykiatrien mere end noget andet er det prisme, vi betragter og forstår os selv igennem. I bogen jagter Lone Frank den fascinerende historie om Robert Heath, den amerikanske psykiater som insisterede på, at psykiske sygdomme var defekter i hjernen og i 1950 fandt på at sætte elektroder dybt ned i hjernen på et levende menneske og slutte strøm til. Forfatterens opklaringsarbejde trækker overraskende tråde til nutidens forskning og giver en pejling for fremtiden.

Bariatri i et tværfagligt perspektiv - Forebyggelse og behandling af svær overvægt. Af Jette Ingerslev og Andreas Printzlau (red.). Nyt Nordisk Forlag (2016). 432 sider. 379,95 kroner.

Andelen af svært overvægtige er stærkt stigende, og ekstrem fedme er en livstruende sygdom, der kræver behandling. I bogen præsenteres læseren for den aktuelle viden inden for en lang række aspekter af forebyggelse og behandling af svær overvægt med det formål at fremme den tværfaglige indsats. Kapitlerne er skrevet af specialister med forskellig uddannelsesmæssig baggrund og stor erfaring inden for det pågældende emne.

Inklusionshåndbogen. Af Bjarne Nielsen. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 325 sider. 359 kroner.

Hvad er inklusionsopgaven? Inklusionshåndbogen beskæftiger sig med skolens opgaver med undervisningen af de elever, der ikke socialt og fagligt får et tilstrækkeligt udbytte af undervisningen. Det drejer sig om 15-20 procent af eleverne. Håndbogen gennemgår de mange betingelser, der er for at udvikle en skole, der inkluderer flest mulige. Den handler i særlig grad om skolens opgaver, men stat, kommuner og forældre skal også løse deres opgaver. Der er ingen lette eller hurtige løsninger, og det kræver sejt og langsigtet arbejde for alle implicerede.

Hvad kvinder bør vide om selvtillid. Det handler ikke kun om at være dygtig. Af Katty Kay og Claire Shipman. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 288 sider, 299 kroner.

Katty Kay og Claire Shipman beskriver og kombinerer – med eksempler fra deres eget liv og succesrige kvindelige politikere, mediefolk og forretningsfolk – banebrydende forskning i bl.a. neurovidenskab, genetik, køn og adfærd i jagten på at finde årsagen til mange kvinders tvivl på sig selv.

Kognitiv behandling ved overvægt og fedme. Af Lisbeth Stahre. Forlaget Munksgaard (2016). 211 sider, 250 kroner.

Overvægt og fedme er ikke kun betinget af kost. Selvbillede, stress, negative tanker og følelser spiller en afgørende rolle. At regulere overspisning indebærer derfor en bevidstgørelse af årsagerne til overspisningen, samt adgang til det værktøj der kan skabe positiv forandring. Bogen beskriver et program (Cognitive Treatment Restraint Therapy) for behandling af overvægt. Programmet præsenteres i lektionsform – enkelt og pædagogisk at følge eller lade sig inspirere af som kostvejleder eller diætist. På forlagets hjemmeside findes printbart materiale til de, der ønsker at benytte metoden i undervisning eller vejledningsforløb.

Autismevenlig undervisning. Viden, forståelse og handling for pædagoger og lærere. Af Charlotte Ryhl. Hans Reitzels Forlag (2016). 164 sider, 275 kroner.

Behovet for socialpædagogisk viden i skolen er aktuelt meget stort bl.a. på grund af den nye folkeskolelov, der forpligter lærere og pædagoger til at arbejde sammen på nye måder, samt det øgede fokus på integration af flere elever i den almene undervisning. Denne bog beskriver, hvordan socialpædagogisk viden, der tidligere var målrettet elever på specialskoler, kan omsættes og anvendes i almentilbuddet. Antallet af inkluderede børn med autisme (AutismeSpektrumForstyrrelse) i folkeskolen er stigende, og mange undervisere efterlyser viden om undervisning af elever med ASF. Formålet med bogen er dels at give studerende og undervisere en grundlæggende viden om ASF i et lettilgængeligt sprog, dels at præsentere nogle konkrete redskaber til at udføre autismevenlig undervisning.

Mentalisering i organisationen. Af Heino Rasmussen og Janne Østergaard Hagelquist (red.). Hans Reitzels Forlag (2016). 320 sider, 350 kroner.

Denne bog beskæftiger sig med begrebet mentalisering i organisationer, der har fokus på socialt arbejde. Den er en indføring i, hvordan man kan integrere mentalisering i sociale organisationer og dermed skabe optimale rammer om kultur, struktur og ledelse. Forfatterne viser i bogen, hvordan mentalisering kan anvendes i grupper og team, i eget ledelsesarbejde og i designet af den mentaliserende organisation. Læseren føres igennem teorien med hjælp fra en række relevante cases, der er skrevet af fagfolk og praktikere, som har opnået gode resultater med at anvende mentalisering i sociale organisationer.

Erotisk intelligens. Nøglen til begær i lange parforhold. Af Esther Perel. Gyldendal (2016). 296 sider. 299,95 kroner.

Vi forventer, at vores parforhold skal være romantisk og både følelsesmæssigt og seksuelt tilfredsstillende. Er det så underligt, at mange forhold bryder sammen under vægten af de krav? Det er svært at oparbejde spænding, forventning og begær med det samme menneske, som man ønsker tryghed og stabilitet hos. Men det er ikke umuligt. Bogen er oversat til 26 sprog og forfatteren har mere end 20 års erfaring som praktiserende parterapeut og er toneangivende i sin skarpe, tankevækkende og også provokerende tilgang til intimitet og sex.

Bliv bedre med fokuseret træning. Af Susanne Bargmann og Ulrik Elholm. Akademisk Forlag (2016). 200 sider, 249,95 kroner.

Bogen handler om, hvordan man gennem bevidst målrettet træning og et særligt mindset kan blive meget bedre til eksempelvis at synge, en sportsgren eller sit arbejde.

Januar 2016

Dine skjulte styrker. Af Thuy Sindell og Milo Sindell. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 104 sider, 199 kroner.

Bøger som StrengthsFinder 2.0 af Tom Rath har hjulpet ledere til at finde deres styrker. Men hvad skal vi gøre med styrkerne? Vores udviklingspotentiale ligger i de 70 procent af vores færdigheder, som vi ikke rigtig giver opmærksomhed. Mange erfarne og vordende ledere koncentrerer sig ofte om at forbedre deres naturlige styrker (de øverste 20 procent af deres færdigheder) eller få bugt med deres svagheder (de nederste 10 procent). Bogen præsenterer konceptet bag de skjulte styrker og beskriver, hvordan det enorme potentiale i vores midterste færdigheder kan fungere som en kilde til konstant vækst. Anden del er en vejledning til at vurdere og blive bekendt med vores skjulte styrker, vores naturlige styrker og vores svagheder.

Projekt Change. Livsstilsændringer i praksis. Af Merete Nordentoft, Thomas Axel Madsen og Søren Drivsholm (red.). Psykiatrifondens Forlag (2016). 155 sider, 225 kroner.

Mennesker med skizofreni lever kortere end den øvrige befolkning. Forskningsprojektet CHANGE er en målrettet intervention, der systematisk tager fat på de udfordringer, som mennesker med skizofreni oplever i forhold til livsstil, underdiagnosticering og underbehandling af somatisk sygdom. Projektet afprøver effekten af tværfaglige sundhedsteam, hjælp til rygestop og sundere kost og sikrer relevante lægeundersøgelser og kontakt til egen læge, så fysiske sundhedsproblemer bliver opdaget og behandlet. Bogen er skrevet af en tværfaglig gruppe af forfattere, der alle har indgående viden og erfaring på området.

Knubs i livet. Om at overvinde og lære af modgang. Af Irene Oestrich. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 211 sider, 199 kroner.

Man siger ofte, at modgang modner og gør os stærkere. Men gennem livet oplever mange at blive slået ud, fordi de ikke kan mobilisere styrken til at forsvare sig selv. Det er dog aldrig for sent at opbygge robusthed og gøre sig selv stærkere, og man kan få personlig styrke på mange måder. Psykolog Irene Oestrich viser med denne bogs mange gode råd, anvisninger og eksempler, hvordan du kan udvikle din robusthed og modtandskraft og skabe strategier til at klare livets små og store kriser.

Conceptual and applied approaches to self in culture in mind. Af Tia G. Hansen, Kristine Jensen de López & Peter Berliner (red.). Aalborg University Press (2015). 272 sider, 250 kroner.

Human beings are inherently cultural beings – growing up in an environment that is steeped in culture and developing our self-construal accordingly. The psychology book series Self in culture in mind (SICIM) gathers current research perspectives on this issue. This second volume, Conceptual and applied approaches to self in culture in mind, offers new theoretical and methodological frameworks for a deeper understanding of how self-construal is enabled, influenced and lived in culture.

Det kommer til at ske. Af Lone Aburas. Gyldendal (2016). 176 sider, 199,95 kroner.

Lone Aburas’ 4. roman er en fortælling om at have en dårlig barndom og få succes på at skrive om den og derefter blive konfronteret med de mennesker, man skrev om, der ikke er tilfredse og vil hævne sig.

Dit sensitive barn. En guide til en bedre hverdag. Af Anne-Mette Sohn Jensen. Forlaget Pressto (2016). 282 sider, 299 kroner.

Bogen er skrevet på baggrund af erfaringer og eksempler fra flere end 50 forældre om alt fra søvn, mad, legekammerater og venskaber over søskende til nedsmeltninger, højtider, tøj der kradser, og meget mere. Bogen indeholder desuden en gennemgang af den nyeste forskning på området.

Kend din søvn. Af Marianne Rohweder. Munksgaard (2016). 176 sider, 250 kroner.

En tredjedel af vores liv er viet et elegant revitaliserende søvnsamarbejde mellem hjerne og krop. Eller rettere, sådan burde det være, men alt for mange mennesker sover for lidt og for dårligt. Vi skærer ned på søvnen, når vi har for travlt. Vi har svært ved at falde i søvn, når vi mangler ro i hovedet, livet eller soveværelset. Søvnproblemerne og dårlig søvnhygiejne går ud over vores trivsel, velvære og præstationer. Søvn af dårlig kvalitet kan udløse, forstærke og følger ofte i kølvandet på fysiske og psykiske sygdomme. Denne bog er til alle som vil lære mere om søvn, og som måske endda har brug for gode redskaber til at få en bedre søvn.

December 2015

Narrativ organisationsudvikling. At forme fælles mening og handling (2. udg). Af Michala Schnoor. Dansk Psykologisk Forlag (2015). 295 sider, 399 kroner.

En narrativ fremstilling udgør rammen for erfaring og bogen handler således om at få øje på fortællingernes virkelighedsskabende kraft i organisationer.

Skal jeg fortælle dig om depression? En guide til familie, venner og professionelle. Af Christopher Dowrick og Susan Martin. Dansk Psykologisk Forlag (2015). 44 sider, 149 kroner.

I denne bog kan du møde Julie – en voksen kvinde, der af og til bliver deprimeret. Julie fortæller om, hvordan det er at have en depression set med hendes øjne. Bogen kan hjælpe børn og voksne til bedre at forstå de udfordringer, der følger, når man lider af depression.

Skal jeg fortælle dig om angst? En guide til familie, venner og professionelle. Af Lucy Willetts og Polly Waite. Dansk Psykologisk Forlag (2015). 44 sider, 149 kroner.

Mød Sofie – en pige, der har problemer med angst. Hun fortæller om angst set med hendes øjne. Bogen kan hjælpe børn og voksne til bedre at forstå de udfordringer, der følger, når man har angst.

Skal jeg fortælle dig om spiseforstyrrelser? En guide til familie, venner og professionelle. Af Bryan Lask og Lucy Watson. Dansk Psykologisk Forlag (2015). 44 sider, 149 kroner.

I denne bog kan du møde fem børn, der alle har forskellige spiseforstyrrelser. Børnene fortæller om, hvordan det er at have en spiseforstyrrelse set med deres øjne. Bogen kan hjælpe børn og voksne til bedre at forstå de udfordringer, der følger, når man lever med en spiseforstyrrelse.

Social kapital i aktion. Veje til samarbejde om kerneopgaven. Af Hanne V. Moltke og Heidi Graff. Dansk Psykologisk Forlag (2015). 200 sider, 329 kroner.

Bogen er et bidrag til praktiske tilgange og måder at kommunikere på for at øge den sociale kapital i et arbejdsfællesskab. Den er skrevet som et selvstændigt supplement til bogen Social kapital i organisationer fra 2014. Bogen rummer praktiske eksempler fra mange forskellige typer arbejdspladser. Igennem arbejdet med social kapital har forfatterne videreudviklet ideer og metoder og udarbejdet en søgemodel, som præsenterer veje til samarbejde om kerneopgaven.

Førstehjælp til sårede følelser. Sådan håndterer du afvisning, skyld, fejltagelser og andre af hverdagens psykiske skrammer. Af Guy Winch. Dansk Psykologisk Forlag (2015). 286 sider, 299 kroner.

Vi får alle psykiske skrammer gennem livet. Psykolog Guy Winch giver her en konkret håndsrækning til dig, der gerne vil være mere modstandsdygtig, styrke dit selvværd og give slip på nutidens og fortidens sorger og problemer.

Kort & godt om OCD. Af Per Hove Thomsen. Dansk Psykologisk Forlag (2015). 116 sider, 199 kroner.

Hvad er OCD, og hvorfor får man OCD? Hvordan stiller man diagnosen, og hvordan foregår behandlingen? Hvad kan man selv gøre, og hvordan kan man hjælpe, hvis man er forældre til eller tæt på et menneske med OCD? Få svarene i bogen her, der giver kort og klar viden om symptomer, årsager og behandling, særlige forhold for børn og unge med OCD, og om hvordan man kan forholde sig til OCD i hverdagen.

Myten om kvinders selvtillid. Usikkerhed er ingen hindring for succes. Af Helene Lerner. Dansk Psykologisk Forlag (2015). 160 sider, 229 kroner.

Forfatteren gør i bogen op med myten om, at selvtillid handler om at være frygtløs, og at succesrige kvinder har fuldstændig styr på selvtilliden. Selv de mest succesrige kvinder oplever af og til nervøsitet og føler sig usikre på deres kvalifikationer, men de handler alligevel for at komme nærmere deres mål. Deres beslutning om at gøre en forskel er større end de kønsfordomme og den tvivl på sig selv, de måtte føle. Bogen er en lille praktisk guide, der via enkle øvelser og teknikker giver indblik og råd.

De sarte børn. En bog om autismespektrumforstyrrelser. Af Inge Faurholt og Rasmus Faurholt. Forlaget Siesta (2015). 248 sider, 199 kroner.

Området ’udviklingsforstyrrelser’ har været genstand for stigende opmærksomhed og debat, og flere og flere familier får nye diagnoser tæt ind på livet. Bogen giver viden om et nyt diagnoseområde, Autismespektrumforstyrrelse, vækker til eftertanke om udviklingen af diagnosebegreber som Aspergers Syndrom og ADHD og lægger op til debat med en række relevante spørgsmål. Bogen er skrevet af en mor og en bror, Inge Faurholt og Rasmus Faurholt, til to, i dag, voksne søskende, som begge har en autismediagnose. Den er dermed to generationers blik på dette emne, skrevet på baggrund af personlige erfaringer i rollen som pårørende gennem en årrække – og løftet op på et mere alment plan.

Psykologi - fra celle til selfie. Af Flemming André Phillip Ravn og Troels Wolf. Forlaget Columbus (2015). 336 sider, 236 kroner.

Psykologi – fra celle til selfie er tilpasset læreplanen i Psykologi C på ungdomsuddannelserne, således at de fire obligatoriske hovedområder dækkes. Derudover er der tre andre spændende områder. Grundbogen kan også anvendes til stofområder på B-niveau og til brug i tværfagligt samarbejde. Den er skrevet af en biolog med sidefag i idræt og retorik samt en humanist og sprogmand med en faible for samfundsvidenskab og med mange års psykologiundervisning bag sig. Forfatterne har søgt at honorere de krav og den kultur, som bor i de tre akademiske fakulteter: humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab.

November 2015

Find glæden. Du vælger selv dit mindset. Af Rikke Hedehus. Forlaget Frydenlund (2015). 103 sider, 199 kroner.

En beretning om at leve med sclerose – og om at vælge og insistere på et mindset, der fokuserer på livskvalitet frem for sygdom. Med afsæt i den kognitive psykologi viser Rikke Hedehus, hvordan livskvalitet ikke blot handler om at tænke positivt – der må gerne være plads til både tvivl og sorg – men om at søge mening med tilværelsen, selvom den kan være endog særdeles udfordrende.

Dybdegående interviewfortolkning. Tre problemstillinger. Af Jan Foght Mikkelsen. Hans Reitzels Forlag (2015), 184 sider, 250 kroner.

Dybdegående fortolkning af interviews er yderst sparsomt behandlet i litteraturen om kvalitativ metode. Det gælder især, når man kigger på, hvordan man i praksis tolker dybdegående. Bogens formål er at bidrage til at dække dette hul i litteraturen og henvender sig især til kommunikations- og mediestuderende på universiteterne og handelshøjskolerne. Men bogen vil være relevant på andre universitetsuddannelser, hvor der arbejdes med interviewfortolkning, fx psykologi og pædagogik.

På kanten af velfærdsstaten. Anbragte og indlagte i dansk socialforsorg 1933-1980. Af Jesper Vaczy Kragh, Stine Grønbæk Jensen og Jacob Knage Rasmussen. Syddansk Universitetsforlag (2015), 512 sider, 325 kroner.

Beretninger fra mennesker, som på egen krop oplevede 1900-tallets institutionsliv, har sjældent fundet vej til bøger om danmarkshistorien. Denne bog er således den første samlede fremstilling af dansk forsorgshistorie med udgangspunkt i de anbragte og indlagtes fortællinger. Bogen åbner døre ind til tidligere lukkede verdener: livet på psykiatriske hospitaler, åndssvageforsorgens anstalter, børnehjem samt en række andre specialiserede institutioner, som på godt og ondt var opholdssteder for de mennesker, der ikke kunne rummes i det danske normalsamfund.

Oktober 2015

Kys og knuste drømme. Af Linda Lassen. Forlaget Alrune (2015). 214 sider, 175 kroner.

En roman om ensomhed, omsorgssvigt og den konstante angst for moderens tilbagefald til drikkeriet. Rebekka får en dagbog i fødselsdagsgave. Her kan hun skrive om alle sine kys og knuste drømme; om alle de hemmeligheder, hun ikke kan sige til nogen – og hemmeligheder er der nok af.  Hun bor med sin mor og lillesøster. Forældrene er blevet skilt og hendes storebror, Theo, er på efterskole. Langsomt bliver historien rullet ud, og det bliver tydeligt, at der er problemer i den lille familie. Alt var ellers begyndt at se lysere ud. Moderen gik til møder, fik en kæreste og blev veninde med Isabella, der både støttede og var en sjov og spændende voksen. Men tegnene lader sig ikke overse. Moderen er begyndt at drikke igen. Hun er kommet i dårligt selskab, og det er gået forbi med kæresten. Det er svært at tale med nogen om det.

Forelsket i en drøm - når kærlighed bliver til besættelse. Af Vitha Weitemeyer. Forlaget Frydenlund (2015), 288 sider, 269 kroner.

Det kan være svært at give slip på et forhold, selvom det er fyldt med problemer eller destruktivt. Bogen er en håndbog til kvinder, der både beskriver samspillet i et usundt afhængighedsforhold og giver en række redskaber til at give slip og skabe en fremtid, hvor du er klar over, at du fortjener kærlighed – som den du er.

Från Pionjärskap till Professionalitet 1973-2013. Af Birgitta Rydén (red.). Psykologer för mödrahälsovård och barnhälsovård (2014). 193 sider.

I 2013 firade yrkesföreningen Psykologer för mödrahälsovård och barnhälsovård 40 år som yrkesförening och 60 år sedan den första psykologtjänsten med uppdrag mot BVC skapades. Med anledning av detta framställdes en skrift om professionens historik, framväxt, uppdrag och arbetssätt. Psykologer som arbetar inom mödrahälsovård och barnhälsovård är en världsunik svensk innovation, och det är vår förhoppning att boken ska ge en ökad förståelse för poängen med uppdraget; att som psykolog dels verka hälsofrämjande och förebyggande på folkhälsonivå, dels arbeta med tidiga interventioner.

Det sultne hjerte. En håndbog om borderline. Af Simon Kratholm Ankjærgaard. Forlaget Pressto (2015). 142 sider, 249 kroner.

Borderline er en af de psykiatriske sygdomme, der er flest negative fordomme omkring. Bogen afliver mange af disse myter og giver en nuanceret beskrivelse af hverdagen for og med en person med borderline. I bogen fortæller 16 borderline-ramte i alle aldre nuanceret og hudløst ærligt om, hvordan det er at have borderline, og fem pårørende fortæller om at leve med en, der har diagnosen. Diagnosen gennemgås grundigt, og bogen beskriver de nyeste behandlingsmetoder på området, hvor der er sket meget store fremskridt de seneste år. I modsætning til tidligere er det i dag muligt at slippe fri af diagnosen.

Tvunget til et andet liv. Når ens elskede dør – en kærlighedshistorie. Af Birgitte Ryelund. Skriveforlaget (2015). 199 sider, 199 kroner.

En personlig sorgdagbog om, hvordan det føles at miste sin elskede efter 30 års samliv. Hvad det gør, og hvorfor det er uendeligt svært at leve med.

Underdanmarks jægersoldater. Om at hjælpe brændte børn til at bryde mønstret. Af Lisbeth Zornig Andersen, Mikael Lindholm & Lotus Turéll. Gyldendal (2015), 240 sider, 299,95 kroner.

Bogen undersøger gennem interviews, hvilket stof mønsterbrydere er gjort af. Den undersøger. Hvad der kendetegner ”overleverbørn” fra udsatte familier. Har børnene fundamentale træk eller omstændigheder med sig, der skaber gode fremtidsudsigter? Og hvordan kan vi forstå og støtte samfundets udsatte børn og unge bedre?

Sådan forstår du dine drømme. En praktisk guide til effektivt drømmearbejde - og et bedre liv. Af Michael Rohde. Dansk Psykologisk Forlag (2015), 264 sider, 299 kroner.

Alle mennesker drømmer to timer hver nat. Og vores drømmes indhold afspejler meget præcist alt det, som er på spil i os. Tænk hvis du tydeligt kunne forstå det, dine drømme fortæller om dig selv? Denne bog er en praktisk guide til, hvordan du kan arbejde med og forstå dine drømme. Trin for trin viser bogen – med udgangspunkt i forskningen i drømmepsykologi – hvordan du skal gå til dine drømme.

September 2015

Hvor slemt ka’ det være – en antologi om it-relaterede seksuelle overgreb på børn og unge. Af Red Barnet (2015). 111 sider.

Internettet og de sociale medier føjer nye aspekter til forståelsen af, hvordan seksuelle overgreb foregår på nettet og hvilke konsekvenser det har for børn og unge i dag. Voksne gør sig til venner med børn gennem grooming-processen. Billeder på nettet giver helt ny betydning til begrebet senfølger af seksuelle overgreb. Denne fagbog/antologi giver i ni kapitler den seneste viden på et område i konstant udvikling. Et område fyldt med faglige udfordringer.

Trivsel i det moderne børneliv. Stress og mestring. Af Lene Bjerring Bagger, Lisbeth Elmgaard Jensen og Lisbeth Lenchler-Hübertz. Akademisk Forlag (2015). 240 sider, 299,95 kroner.

Bogen bygger på forfatternes (en pædagog/familierådgiver, en sygeplejerske og en psykolog) erfaringer fra mange års arbejde med børn og familier i forskelligartede sammenhænge. Det er deres ønske at få videreformidlet og delt vores viden om de symptomer, som børn kan have på stress og belastninger i deres hverdag, til så mange fagfolk og forældre som muligt, så de sammen kan arbejde på at blive mere opmærksomme og handle på de tidlige signaler, når et barn belastes over evne.

Diagnoser - Perspektiver, kritik og diskussion. Af Svend Brinkmann & Anders Petersen (red.). Klim (2015). 392 sider, 299,95 kroner.

Vi lever omgivet af diagnoser i en sådan grad, at der er opstået en ny kultur. En diagnosekultur! Brugen af psykiatriske diagnoser og kategorier er eksploderet, og de benyttes nu ikke længere kun af fagpersoner, men også af lægmænd og offentligheden. Vi bruger diagnoserne til at forstå tilværelsens problemer og mennesker, som ikke passer ind i en mere og mere ensrettet norm. Hensigten er at hjælpe, men følgerne er ofte komplekse. Diagnoserne har med andre ord væsentlige samfundsmæssige og individuelle konsekvenser. Diagnosernes fremmarch råber på debat og undersøgelse.

Costing Adult Attention Deficit Hyperactivity Disorder: Impact on the Individual and Society. Af David Daley, Rasmus Højbjerg Jacobsen, Anne-Mette Lange, Anders Sørensen & Jeanette Walldorf. Oxford University Press & Rockwool Fondens Forskningsenhed (2015). 272 sider.

Den hurtige stigning i de seneste år i antallet af børn og voksne med en ADHD-diagnose rejser en række spørgsmål. I denne bog analyseres de samfundsmæssige og individuelle omkostninger ved ubehandlet ADHD blandt voksne. Bogen analyserer også i hvilket omfang personer med ubehandlet ADHD har haft en barndom, der afviger fra andre børns. Et særligt afsnit perspektiverer analyserne for Danmark med forholdene i andre lande.

Tag etikken tilbage - markedstænkningen og dens konsekvenser. Af Steen Hildebrandt, Jesper Jespersen, Mikkel Wold, Ole Jensen, Peter Kemp, Nadja U. Prætorius & Nik Bredholt. Jensen & Dalgaard (2015). 100 sider, 148 kroner.

Forfatterne til denne pamflet ønsker ikke at støve gamle dyder af, de ønsker nye visioner for et ansvarligt, bæredygtigt samfund med plads til medmenneskelighed og meningsfuldhed.

Lige muligheder. Om pædagogens arbejde med køn, seksualitet og mangfoldighed. Af Margrethe Hjerrild (red.). Akademisk Forlag (2015). 163 sider, 249 kroner.

Pædagoger er med til at fremme mangfoldighed og lige muligheder for alle i de danske institutioner. Ingen børn, unge eller voksne bør stilles ringere på baggrund af køn, etnicitet, alder, religion, seksuel orientering eller funktionsnedsættelse. I bogen får man bl.a. viden om hvordan sociale og kulturelle sammenhænge påvirker forståelsen af køn, biologiske faktorers betydning for pigers henholdsvis drenges udvikling, børns seksuelle udvikling fra 0 til 12 år, mennesker med funktionsnedsættelsers mulighed for et aktivt seksualliv, den betydning som familiers sammensætning og hverdagsliv har for børns og unges livschancer og det problematiske i at forklare bestemte typer af adfærd ud fra kategorier som fx køn og etnicitet.

Personlighedspsykologi. Af Preben Bertelsen. Frydenlund (2015). 104 sider, 199 kroner.

Denne 2. udgave af bogen gennemgår de væsentligste personlighedspsykologiske opfattelser: trækteori, psykoanalyse, radikal behaviorisme, social indlæringsteori, kognitiv teori, eksistentialistisk psykologi og handlingsteori samt en række af de væsentligste psykologiske teoretikere.

Kort & godt om STRESS. Af Yun Ladegaard, Pernille Rasmussen, Bo Netterstrøm. Dansk Psykologisk Forlag (2015), 138 sider, 199 kroner.

Denne bog henvender sig til dig, der har fundet ud af, at du måske er stresset og gerne vil have mere at vide om emnet, hvad du selv kan gøre, og hvor du kan få hjælp. I bogen finder du kort og klar viden om stress, hvorfor man bliver stresset, hvornår man bliver syg pga. stress, og hvad du kan gøre ved det, fx lytte til kroppen i forhold til søvn, kost og motion. Bogen indeholder også viden om sygemelding, tilbagevenden til arbejdet, diagnose, behandling og livet efter stress. Der er gode råd og information til pårørende og en FAQ, der giver svar på de mest almindelige spørgsmål fra mennesker med stress. Bogen er også relevant for pårørende, ledere, behandlere m.fl.

Pas på familien – også når den går i stykker. Af Lola Jensen. Kristeligt Dagblads Forlag (2015). 280 sider, 299,95 kroner.

En bog til voksne, som rigtig gerne vil blive ved med at leve sammen i fast parforhold med børn, men som synes, det er svært – måske endda umuligt. Forfatteren har en mission: Skilsmissekurven skal knækkes. For dem, der ikke ser anden udvej end at gå fra hinanden, handler det om at komme så godt som muligt gennem en skilsmisse. Først og sidst drejer det sig om børnene og deres trivsel.

Lad hjernen styre i skolen - børn har brug for dig, når de skal lære. Af Martin Ingvar & Gunilla Eldh. Dansk Psykologisk Forlag (2015). 179 sider, 279 kroner.

Forfatterne anlægger i denne bog et hjerneperspektiv på skolesystemet. Deres udgangspunkt er, at livet i klasseværelset trænger til ny inspiration fra hjerneforskning og adfærdsvidenskab. Skolen skal ikke være en slagmark for ideologi, dagsaktuel politik og pædagogiske dogmer. Det er på tide, at vi lytter til, hvad videnskaben har at sige.

Englen fra Viby. Af Flemming Østergaard. Borgen (2015). 364 sider, 299,95 kroner.

Cilje Tiemroth er født med usædvanlige clairvoyante evner og fortæller åbenhjertigt om et liv, hvor hun allerede som tre-årig talte med de døde på kirkegården. Ikke nogen nem opvækst med skolekammerater, der var bange for hende. For Flemming Østergaard, som interviewer hende, er det en ny verden.

Ulige uger - og andre historier om resten af tiden. Af Inge Duelund Nielsen. Jensen & Dalgaard (2015). 110 sider, 248 kroner.

Ny samling historier om børn, i nye og gamle familier – set fra barnets skæve, overraskende synsvinkel. ´Illustreret´ med QR-koder som ´peger´ læseren hen til moderne kunstværker, som er historier i sig selv og kan bruges til yderligere samtale og refleksion.

Intuition - din første intelligens. Af Simone Wright. Borgen (2015), 312 sider, 299,95 kroner.

Simone Wright kalder intuition for “den første intelligens”, fordi den udvikles længe før vi udstyres med en hjerne. Hun placerer intuitionen i pinealkirtlen, i hjernen, i tarmene og i hjertet. Bogen begynder som en kriminalroman, hvor hun bruger sine evner til at hjælpe med opklaringen af et tredobbelt mord og forklarer om sit arbejde med at lære politifolk at bruge de samme evner. Her giver hun sine metoder videre, så vi kan lære at bruge intuitionen til at skære igennem svære overvejelser og anvende vores dybere visdom.

Adfærdsproblemer i ældreplejen. Af Bo Hejlskov Elvén, Charlotte Agger, Iben Ljungmann. Dansk Psykologisk Forlag (2015), 202 sider, 279 kroner.

En praktisk guide til, hvordan personalet kan håndtere konflikter og adfærdsproblemer i ældreplejen. Ud fra 11 grundprincipper giver bogen viden om, hvad konflikter er, hvorfor de opstår, og hvordan man løser dem i hverdagen – trin for trin – og minimerer magtanvendelsen. Alle faggrupper opfordres til at tage ansvar for problemer og konflikter, der står i vejen for det professionelle omsorgsarbejde og de ældres medbestemmelse, trivsel og tryghed.

Jeg er B-menneske - kampskrift for et samfund, der understøtter alle døgnrytmer. Af Camilla Kring. Gyldendal (2015). 142 sider, 249,95 kroner.

Efterlyser du også en samfundsindretning, hvor skole-, åbnings- og arbejdstider er tilpasset B menneskers døgnrytme? Drømmer du om at bryde med 8-16-samfundet, så vi kan lade børn sove til de vågner? Ville dit arbejdsliv også blive bedre og mere effektivt, hvis du selv kunne vælge din arbejdstid?Vi har brug for et opgør med 8-16-samfundet og dets manglende respekt for B-menneskers døgnrytme.

Bogen om at være særligt sensitiv – vejen fra sårbarhed til ressource. Af Trond Edvard Haukedal. Dansk Psykologisk Forlag (2015). 296 sider, 299 kroner.

Denne bog er skrevet for at øge kendskabet til særlig sensitivitet og for at gøre særligt sensitive mennesker stolte af dette karaktertræk. Målet er desuden at bidrage til, at andre kan være medspillere for de særligt sensitive i stedet for deres modspillere. Forfatteren Trond Edvard Haukedal er psykolog og en meget efterspurgt kursus- og foredragsholder i Norge. Han formidler aktuelle temaer med faglig tyngde, positivitet, energi og humor.

August 2015

Et frygtløst hjerte. Hvordan modet til at være medfølende kan forandre vores liv. Af Thupten Jinpa. Forlaget Mindspace (2015). 258 sider, 298 kroner.

I 1979 gjorde Jon Kabat-Zinn den buddhistiske mindfulnesspraksis populær, da han viste, at den kunne lindre depression. I denne bog viser Thupten Jinpa os, hvordan en praksis i medfølelse, ud over de daglige, personlige fordele som mindfulness kan give, tillader os at gå skridtet videre mod at forandre vores fælles verden.

Tai Chi, Qi Gong og standing meditation. Balance i sind, krop og sjæl. Af Torben Bremann. Turbine (2015), 274 sider, 299,95 kroner.

Tai Chi og Qi Gong er træningssystemer, der fremmerevnen til at bruge kroppen mere hensigtsmæssigt, ergonomisk og økonomisere med kræfterne. De hjælper den enkelte til at blive bedre til lige præcis det, de måtte brænde for og skærper evnen til at fokusere. Samtidig fremmer de den del af vores nervesystem der har med ro, hvile og genopbygning at gøre. Med denne bogs instruktion i Tai Chi, Qi Gong og standing meditation, har du mulighed for at undersøge, udvikle og påvirke oplevelsen af dig selv og din egen tilstand lige nu og her. Bogen er spækket med instruktive fotos og links til videoklip af flere af bogens øvelser, baseret på forfatterens mere end 25-års erfaring.

Moderne psykoterapi – teorier og metoder. Af Francisco Alberdi, Bent Rosenbaum og Per Sørensen. Hans Reitzels Forlag. 716 sider – 600 kroner.

Info: Den første samlede og opdaterede beskrivelse af de dominerende psykoterapeutiske retninger og deres anvendelse i psykiatrisk og psykoterapeutisk praksis i en dansk sammenhæng. Bogen er skrevet af en lang række erfarne psykiatere og psykologer.

Metaliseringsguiden. Af Janne Østergaard Hagelquist. Hans Reitzels Forlag. 259 sider – 400 kroner.

Info: Bogen er en praksisnær, visuel, lettilgængelig og anvendelig guide til brug i pædagogisk og terapeutisk arbejde med omsorgssvigtede børn og unge og deres omsorgspersoner. Den første del af guiden gennemgår mentaliseringsbegrebet, herunder STORM-modellen og dens anvendelse i pædagogik og terapi. Forfatteren lægger også vægt på her at beskrive det sidste nye inden for mentalisering, som er en tilgang i rivende udvikling.

Forældresamarbejde der virker. Af Søren Laibach Smidt og Suzanne Krogh. Dansk Psykologisk Forlag. 184 sider – 259 kroner.

Info: Et godt forældresamarbejde er vigtigt, både for børn, forældre og det pædagogiske personale, men hvordan griber man det bedst an og får det prioriteret i en travl hverdag? Denne bog beskriver med udgangspunkt i en undersøgelse af forældreerfaringer, hvordan man kan organisere det gode samarbejde mellem forældre og pædagogisk personale.

Få mod til at tale. Sådan overvinder du taleangst skridt for skridt. Af Monica Tafdrup Notkin og Lone Spliid. Dansk Psykologisk Forlag. 172 sider – 299 kroner

Info: Hader du at sige noget foran mange mennesker? Vil du gerne kunne holde en festtale eller et oplæg på jobbet? Bliver du nervøs bare ved tanken? Og begrænser frygten dit liv? Taleangst kan håndteres med de rette værktøjer. Denne første, danske selvhjælpsbog om emnet tilbyder et effektivt 5-ugers træningsprogram med øvelser målrettet panikken på podiet.

Helbred dig selv – styrk din egen modstandskraft. Af Audun Myskja. Forlaget Klim. 251 sider – 249,95 kroner.

Info: Gennem møder med mere end 25.000 patienter i løbet af sine 30 år som læge har Audun Myskja udviklet en værktøjskasse med enkle metoder, som du kan bruge til at vække dine egne helbredende kræfter i mødet med sygdom, stress, udbrændthed og generelle livsudfordringer med styrket modstandskraft.

Metodefetichisme – kvalitativ metode på afveje. Af Jane Ege Møller, Søren S.E. Bengtsen og Karen P. Munk (red.). Aarhus Universitetsforlag. 244 sider – 299,95 kroner.

Info: I bogen diskuterer en række af Danmarks førende metodeforskere den kvalitative forsknings grundlag og formål, dens fordele og ulemper. Med udgangspunkt i vidt forskellige fagområder som psykologi, sociologi pædagogik og filosofi undersøger de, om forskere i kampen for videnskabelig anerkendelse af deres konklusioner har misbrugt og misforstået den kvalitative metode.

Nogle gange skal man lyve. En indføring i etik. Af Frode Nyeng. Dansk Psykologisk Forlag. 352 sider – 369 kroner.

Info: Bogen giver dig en grundig indføring i den systematiske etik – i perspektiver på og teorier om moralske spørgsmål. Den er bygget op om fem etiske hovedtemaer: sandhed, frihed, retfærdighed, velfærd og godhed. Bogen præsenterer en række eksempler og dilemmaer – og giver indsigt i de moralfilosofiske hovedtraditioner.

Hjernens krinkelkroge. 21 korte opdagelsesture i den menneskelige hjerne. Af Michael Corballis. Dansk Psykologisk Forlag. 118 sider – 199 kroner.

Info: Hvorfor kan vi huske ansigter, men ikke navne? Hvis din hjerne blev skåret midtover, ville du så – udover at få hovedpine – også blive en splittet sjæl? Kan din hund huske, hvor den begravede sit kødben? Og bruger vi virkelig kun 10 procent af vores hjerne? I bogen giver Michael Corballis svar på disse og mange andre interessante spørgsmål.

Tal sammen. Viljen til et bedre parforhold. Af Poula Helth og Hans Jørn Filges. Akademisk Forlag. 304 sider – 299,95 kroner.

Info: Bogens forfattere viser eksempler på, hvordan forskellige typer af par og familier kan tale sammen, så de oplever at de får et bedre og gladere familieliv og parforhold. Samtalen kan – udover at berige og give ny energi i parforhold og familie – også anvendes til at hjælpe hinanden gennem livsfaser eller akutte problemer, der opstår i livet; det kan være i forhold til arbejdet, sygdomme, familie, venner eller andet.

Sejt med ADHD. Af Malin Roca Ahlgren og Susanne Israelsson Stenberg. Forlaget Contra. 98 sider – 229 kroner.

Info: Bogen, der henvender sig til børn i alderen 9-12 år, kommer ind på hvilke fordele, der er ved at have ADHD, for børn med ADHD har også stærke sider. Bogen er oversat fra svensk og er den foreløbig bedst sælgende bog om ADHD i Sverige i 2015.

Den alvorlige samtale. Sygdomsfortællingens veje og vildveje. Af Merete Demant Jakobsen. Forlaget Munksgaard. 200 sider – 235 kroner.

Info: Narrativ medicin beskæftiger sig med fortællingens indflydelse på patientens fornemmelse af mestring. Cand.mag. og socialantropolog ph.d. Merete Demant Jakobsen har gennem en længere periode observeret og interviewet kræftpatienter og deres læger for at belyse den alvorlige samtale mellem patient, behandler og pårørende. Med henvisning til teorier om selvet og narrativ medicin inviteres læseren med ind i samtalens maskinrum.

Selvskade. Psykologi og behandling. Af Bo Møhl. Hans Reitzels Forlag. 392 sider – 400 kroner.

Info: Forfatteren går bag om fænomenet selvskade og belyser dens forskellige former og hyppighed, den psykologiske og kulturelle baggrund, samt udredning og behandling. Bogen er baseret på den nyeste forskning og trækker på forfatterens mangeårige erfaring som forsker og klinisk psykolog i psykiatrien med speciale i behandling af patienter med selvskade.

Juli 2015

En fri fugl. Af Mette Fuglsang. Forlaget Mellemgaard. 212 sider – 199 kroner.

Info: Forfatterens stærke personlige beretning om at leve med en spiseforstyrrelse – og om at komme ud på den anden side.

Det stille og rolige sted. Et mindfulnessprogram til at lære børn og unge at dæmpe stress og vanskelige følelser. Af Amy Saltzman. Forlaget Mindspace. 232 sider – 298 kroner.

Info: Mange børn og unge oplever pres i skolen, fra kammeraterne og hjemme. For at håndtere presset, er det afgørende at give dem færdigheder og værktøjer, så de kan være sunde og glade – både nu og under deres rejse ud i den voksne verden.

Paradokser i værdiskabelse. Ledelse med Competing Values Framework. Af Kim S. Cameron, Robert E. Quinn, Jeff DeGraff og Anjan V. Thakor. Dansk Psykologisk Forlag. 268 sider – 399 kroner.

Info: Paradokser i værdiskabelse præsenterer en teoretisk ramme, der kan hjælpe ledere til en dybere og mere nuanceret forståelse af værdiskabelse og en mere effektiv værdiskabelse i praksis. Denne ramme – teorien om konkurrerende værdier (The Competing Values Framework eller CVL), som er blevet udpeget som en af de 40 vigtigste erhvervsteorier i historien – hjælper ledere til at få øje på nyt potentiale i organisationslivets spændinger.

Eksekutive funktioner hos børn og unge. Af Anne Vibeke Fleischer og Käte From. Dansk Psykologisk Forlag. 176 sider – 299 kroner.

Info: Med udgangspunkt i den nyeste forskning på området beskriver forfatterne begrebet eksekutive funktioner set i et udviklingsperspektiv. Derudover sættes der fokus på såvel observation som udredning, den pædagogiske praksis og intervention.

Care, Socialization and Play in Ancient Attica. A Developmental Childhood Archaeological Approach. Af Maria Somme rog Dion Sommer. Aarhus University Press. 198 sider – 249 kroner.

Info: The book scrutinizes in how infants and young children were nursed, cared for and socialized in the oikos (family unit). In what ways were mothers and fathers emotionally engaged in their offspring or were they merely indifferent? What were the developmental consequenses of growing up in multiple relationships? How were young children engaged in various types of play in everyday life and what toys were made for and handled by infants and young children? The developmental significance of toys and play is highlighted, as well as their cultural and sacral functions in ancient Athenian society.

Kort & godt om selvtillid & selvværd. Af Irene Oestrich. Dansk Psykologisk Forlag. 104 sider – 199 kroner.

Info: Bogen henvender sig til dig, der ønsker at styrke dit selvværd og øge din selvtillid. Her finder du kort og klar viden om selvtillid og selvværd, gode råd og anvisninger til at styrke dit selvværd og forbedre din selvtillid. Du kan også tage temperaturen på dit selvværd i en af bogens forskellige test, der kan vise dig, hvor du kan sætte ind.

JUNI 2015

Børn og Arketypiske energier. Af Marianne Rose Dupont. Books on Demand. 116 sider – eBog.

Info: Arketype betyder urform, mønster, struktur. Arketypernes sprog er billedligt og symbolsk. Arketyper findes i det kollektive ubevidste. Vi har dermed alle sammen adgang til alle arketyper, men vores opvækst gør, at vi har præferencer for nogle af typerne.

Skumfidustesten. Nøglen til selvkontrol. Af Walther Mischel. Forlaget Klim. 320 sider – 299,95 kroner.

Info: Walther Mischel, professor i psykologi på Colombia University, lavede i 1960’erne et banebrydende forsøg med førskolebørn, der blev testet i deres evne til at modstå en skumfidus placeret foran dem. I bogen er hele forskningsmaterialet skrevet sammen til en fortælling om forholdet mellem viljestyrke og den menneskelige natur, vores hjerne og genetik.

Hvorfor kan jeg ikke bare lade være? OCD-guide til børn, teenagere og deres forældre. Af Jens Henrik Thomsen. Forlaget Frydenlund. 96 sider – 199 kroner.

Info: Psykolog Jens Henrik Thomsen guider børn med OCD gennem lidelsen og videre til nye livsstrategier og bedre livskvalitet.

Compassionfokuseret terapi. En vej til større tilfredshed. Af Christina Schlander. Akademisk Forlag. 232 sider – 299 kroner.

Info: Compassionfokuseret terapi er effektiv over for mennesker, som har været udsat for omsorgssvigt, et stort forventningspres eller kritik fra deres primære omsorgspersoner. Med illustrative cases præsenterer bogen dels teorien bag compassionfokuseret terapi, dels et terapeutisk forløb i 30 faser, der udvikler klientens evne til compassion.

Sårbarhed. Med mindfulness og accept gennem angst og smerte. Af Eve Bengta Lorenzen. Akademisk Forlag. 208 sider – 299,95 kroner.

Info: Bogen udforsker sårbarhed, mindfulness og transformation i mødet mellem mennesker. Herunder hvorledes sårbarhed kan være vejen til fordybelse, glæde og kreativitet, fremfor til angst, skam og smerte. I livet i almindelighed og i mødet mellem sundhedsfaglige og patienter.

Maj 2015

Svaret er ja. Kierkegaard som parforholdets fyrtårn. Af Ole Aagaard Olsen. Forlaget Mellemgaard. 251 sider – 229 kroner.

Info: I dag er kærligheden under pres, fordi vores udgangspunkt mange gange er: ”Hvad med mig?” Den anden er ikke længere det primære i parforholdet, fordi vi typisk har mere fokus på vores egne ønsker og behov. Men kærlighed er ikke selvgratifikation, det er opofrelse, evnen til at tilsidesætte sig selv for at gøre den anden lykkelig. Denne bog er derfor et bud på at nytænke parforholdet i overensstemmelse med nutidens kærlighedsdilemma: Hvordan får begge parter deres ønsker og behov opfyldt, uden at parforholdet overbelastes? Svaret kan vi finde hos Søren Kierkegaard og hans begreb om næstekærlighed, som i dag understøttes af neuropsykologien.

Umyndiggørelse. Af Cecilie Eriksen og Joel Haviv (red.). Klim. 200 sider – 299 kroner.

Info: Bogen undersøger former for umyndiggørelse i arbejdslivet og viser, hvorfor de opstår, og hvilke konsekvenser de kan have. Forfatterne viser også, hvordan medarbejdere, ledere og beslutningstagere på forskellige niveauer kan dæmme op for umyndiggørelse og være med til at styre denne udvikling i det moderne arbejdsliv.

Kognitiv adfærdsterapeutisk gruppeterapi. Af Birger Larsen og Tina Holm Nyland (red.). Hans Reitzels Forlag. 325 sider – 375 kroner.

Info: Danske og internationale eksperter har bidraget til bogen, som er den første danske udgivelse om kognitiv adfærdsterapeutisk gruppeterapi, hvor der gives en generel introduktion til behandlingsformen og en samlet fremstilling af anvendelige formater.

Kommunikationshandicap i et pædagogisk og psykologisk perspektiv. Af Jesper Dammeyer og Louise Bøttcher. Samfundslitteratur. 130 sider – 180 kroner.

Info: Bogen introducerer til menneskets sproglige og kommunikative udvikling generelt. I lyset af dette beskriver bogen, hvordan sprog og kommunikation kan udtrykke sig anderledes eller blive forsinket hos mennesker med forskellige typer af medfødte og erhvervede funktionsnedsættelser, herunder en grundlæggende forståelse af hvad kommunikationshandicap er, hvilke pædagogisk-psykologiske problemstillinger der typisk opstår, og hvordan de kan afhjælpes.

Du er ikke alene. En opvækst med alkoholproblemer. Af Kristina Hermann. Muusmann forlag. 350 sider – 299,95 kroner.

Info: Bogen er skrevet af psykolog Kristina Hermann og stiller skarpt på problematikken i at vokse op i en familie med alkoholmisbrug og henvender sig til pårørende til alkoholikere. En selvhjælpsbog til voksne, som er vokset op med forældre, der drikker.

Ledelse i kompleksitet. En introduktion til Ralph Staceys teori om organisation og ledelse. Af Karina Solsø og Pernille Thorup. Dansk Psykologisk Forlag. 192 sider – 299 kroner.

Info: Kort og klar introduktion til Ralph Staceys teori om “komplekse interaktioner”. Forfatterne bringer egne erfaringer som henholdsvis organisationskonsulent og leder i spil og reflekterer i en række narrativer over udviklingen fra systemisk praksis til mødet med tankerne om komplekse interaktioner.

Når du bliver hidsig - hvad så? Barnets guide til at overvinde problemer med vrede. Af Dawn Huebner. Dansk Psykologisk Forlag. 96 sider – 199 kroner.

Info: Giver teknikker til, hvordan børn kan lære at overvinde problemer med vrede. Ved hjælp af bogens eksempler, illustrationer og trinvise instruktioner lærer barnet, hvordan det kan slukke vreden, afkøle de vrede tanker, få kontrol over vreden og blive roligere og blive hørt. Den er baseret på kognitiv adfærdsterapi.

Når du brokker dig for meget - hvad så? Barnets guide til at overvinde negativitet. Af Dawn Huebner. Dansk Psykologisk Forlag. 88 sider – 199 kroner.

Info: Giver teknikker til, hvordan børn kan lære at overvinde negativitet og negative tanker. Bogens tegne- og skriveøvelser giver barnet de nødvendige færdigheder til at klare disse forhindringer, og de trinvise instruktioner lærer barnet at blive gladere og mere positivt.

Når hjernen ikke lytter. Om høreforstyrrelsen APD - Auditory Processing Disorder. Af Dorte Bisgaard og Helle Overballe Mogensen. Dansk Psykologisk Forlag. 260 sider – 369 kroner.

Info: APD (Auditory Processing Disorder) er en hyppigt overset høreforstyrrelse, der påvirker barnets og den unges læring, udvikling og trivsel. Denne bog giver viden om, hvordan APD kommer til udtryk, hvad der forårsager problemerne, og hvad man som forælder eller fagperson kan gøre for at støtte børn og unge med APD.

Implementering. Fra viden til praksis på børne- og ungeområdet. Af Bianca Albers, Helle Høgh og Hans Månsson (red.). Dansk Psykologisk Forlag. 288 sider – 399 kroner.

Info: Hvad er implementering?  Hvilke instrumenter og metoder virker bedst, når man skal implementere ny viden? Og hvordan kan man arbejde systematisk med implementering, så man får omsat ny viden til en forbedret pædagogisk praksis, familiebehandling, undervisning eller forebyggelse? Med udgangspunkt i børne- og ungeområdet søger denne bog at besvare disse og andre spørgsmål.

Effektive ledergrupper. For bedre udvikling, implementering og tværgående sammenhæng. Af Henning Bang, Thomas Nesset Midelfart, Thorkil Molly-Søholm og Claus Elmholdt. Dansk Psykologisk Forlag. 244 sider – 399 kroner.

Info: Førende forskere og praktikere fra Norge og Danmark har undersøgt effektive ledergrupper i en Leadership Pipeline-optik og sammenfatter i denne bog den bedst funderede og mest praktiske viden fra de sidste 40 års forskning i ledergrupper og beslutningsteam.

Det professionelle kram - En guide til fagfolk som arbejder med børn og unge. Af Ulla Dyrløv. Akademisk Forlag. 144 sider – 299 kroner.

Info: Bogen handler om, hvordan man kan se, lytte til og tale med børn og unge i krise. I bogen beskriver psykolog Ulla Dyrløv enkelt og ligefremt, hvordan en fagperson kan tage hånd om et barn eller en ung, som er ulykkelig, bange, angst eller ensom. Hvordan kan du kontakte barnet? Hvad gør du (og hvad gør du ikke), hvis et barn kontakter dig for at få en snak? Hvordan kan du gribe samtalen an? Hvem har ansvaret for hvad?

En sommer med Montaigne. Af Antoine Compagnon. Kristeligt Dagblads Forlag. 224 sider – 199,95 kroner.

Info: Bogen indeholder 40 temaer fra forfatterfilosoffen Montaignes essays, hvor han med lige så skepsis og nysgerrighed undersøger evigt aktuelle emner som børneopdragelse, forholdet mellem mand og kvinde og kroppens begrænsninger.

Børn med blandingsdiagnoser - ADHD, indlæringsvanskeligheder, Tourettes og Aspergers syndrom, bipolar lidelse med mere. Af Martin L. Kutscher. 326 sider – 369 kroner.

Info: Fuldt opdateret og udvidet 2. udgave, hvor bl.a. ændringerne i DSM-5 er indarbejdet. Bogen giver en præcis og forskningsmæssigt opdateret indføring i hele spektret af de adfærds- og neuropsykologiske forstyrrelser, der ofte optræder samtidig hos børn.

Mentaliseringskompetence – i professionel praksis med børn, unge og familier. Af Maja Nørgård Jacobsen og Michael Adam Cho Guul. Frydenlund. 253 sider – 299 kroner.

Info: Bogen beskriver en mentaliseringsbaseret tilgang som en metode til at skabe udvikling hos børn, unge og familier. Bogen indeholder konkrete værktøjer, ligesom den forholder sig til en række relevante forhold på området i et mentaliseringsperspektiv – herunder resultatdokumentation i form af Integrated Children’s System (ICS), traumers betydning for barnets udvikling, psykiske lidelser og hjernen.

Pas på parforholdet. Mens I stadig elsker hinanden. Af Mattias Stølen Due. Kristeligt Dagblads Forlag. 184 sider – 249,95 kroner.

Info: Parforholdet skal dyrkes og vedligeholdes, og det er vigtigt, at man passer godt på hinanden. Bogen, skrevet af en psykolog, giver par opskriften på at kunne gøre dette, mens I stadig elsker hinanden – den har øvelser til og eksempler på hvordan man kommer livet i fastlåste mønstre i forkøbet.

Mærk. Sansernes psykologi. Af Thalma Lobel. Dansk Psykologisk Forlag. 256 sider – 349 kroner.

Info: Lys, farve, temperatur, overflade, tyngde, størrelse… Vi mærker vores omgivelser hele tiden. Men hvordan påvirker det os? Adfærdspsykolog Thalma Lobel præsenterer her den nyeste forskning i vores fysiske intelligens eller kropslige kognition og viser, hvordan de små og store sansninger i hverdagen ubevidst påvirker vores beslutninger og valg.

Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk. Af Steinar Kvale og Svend Brinkmann. Hans Reitzels Forlag. 440 sider – 450 kroner.

Info: Tredje udgave af Kvale og Brinkmanns bog giver læserne en omfattende og praktisk indsigt i de mange faktorer, der bidrager til vellykkede interview. Bogen inviterer læserne på en rejse gennem interviewforskningens landskab, giver svar på interviewforskningens mange former for ´hvordan´ og ´hvorfor´ og beskriver de veje, studerende og forskere kan følge for at nå deres forskningsmål.

April 2015

At mestre forandring – en introduktion til Spiral dynamics. Af Don E. Beck og Christopher C. Cowan. Forlaget I am. 441 sider – 399 kroner.

Info: Spiral Dynamics, som er omdrejningspunktet for denne bog, beskriver menneskesindet som værende i en fortløbende udviklingsproces, der sætter os i stand til at udvikle os som individer, organisationer og samfund ved gradvis at favne større og større niveauer af kompleksitet og helhedsforståelse.

Vejen til vægt i balance – bryd dit tankemønster og nå dine mål. Af Inge Vinding. Forlaget Klim, 204 sider – 249,95 kroner.

Info: Bogen gør op med tidens mange ekstreme diæter og kure. Inge Vinding, der er autoriseret klinisk diætist og psykolog, viser i bogen, at vejen til vægttab og efterfølgende stabil vægt ikke går gennem strikse regler, men gennem indsigt i, hvorfor vi spiser som vi gør, og fokus på madglæde og nydelse.

Familien i skole – magt og afmagt i folkeskolen. Af Alex Madsen. Forlaget Frydenlund. 257 sider – 249 kroner.

Info: Bogen undersøger spørgsmålet om inddragelse af forældre og familien i folkeskolen. Cand. psych. og tidligere socialchef Alex Madsen giver en kritisk analyse af de etablerede former for skole-hjem-samarbejde og kommer med sine bud på andre ideer og former for samarbejde, bl.a. familieskole og familieklasser.

Seniorpsykologi. Introduktion til seniorpsykologiens teori og anvendelse. Af Poul Røpke. Forlaget Systime. 105 sider – 125 kroner.

Info: Bogen introducerer en række værktøjer, som kan bringes i spil af de mange faggrupper, der kommer i forbindelse med den hastigt voksende gruppe af ”unge ældre”. Den giver både praktisk og teoretisk viden, som er nødvendig for at imødekomme de særlige behov hos målgruppen +65.

Adfærdsproblemer i psykiatrien. Af Bo Hejlskov Elvén og Sophie Abild. Dansk Psykologisk Forlag. 156 sider – 279 kroner.

Info: Praktisk guide til alle, der arbejder med mennesker med psykisk sygdom – sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, læger, psykologer, socialrådgivere og andre fagfolk på området. Guiden viser, hvordan personalet kan håndtere konflikter og adfærdsproblemer i psykiatrien. Bogens 11 grundprincipper giver viden om, hvad konflikter er, hvorfor de opstår, og hvordan man som personale løser dem i hverdagen – trin for trin – og minimerer magtanvendelsen.

Improvisation - i musikken, på arbejdet og i livet. Af Niels Lan Doky. Gyldendal. 158 sider – 299,95 kroner.

Info: Enhver samtale er en form for jazz. Det foregår på et sprog, som alle forstår. Den ene siger noget, som får den anden til at reagere, som igen får andre til at reagere med nye bidrag til samtalen. Og selvom emnet ligger fast, kan man sagtens ende et andet sted, få en ny åbenbaring og glemme tiden. Det er en kreativ proces, hvor man balancerer viden, initiativ, samarbejde, modstand, provokation – samtale er improvisation.

Mønstre i interpersonelle interaktioner. Relationel forståelse og terapeutisk forandring. Af Karl Tomm, Sally St. George, Dan Wulff og Tom Strong (red.). Forlanget Mindspace. 352 sider – 298 kroner.

Info: Karl Tomm, canadisk professor i psykiatri, har igennem to årtier sammen med sine kolleger ved familieterapicentret i Calgary udviklet en systemisk tilgang til at forstå og arbejde med familier. Deres solide erfaringsbaserede arbejde præsenteres med denne bog for første gang på dansk.

Introduktion til Sensitive børn. Af Athina Delskov og Lene Sonne. Aronsen. 104 sider – 99,95 kroner.

Info: Bogen præsenterer de væsentligste pointer fra bestselleren Sensitive børn. Både bogen Sensitive børn og Introduktion til Sensitive børn er de første danske bøger i serien om sensitive mennesker.

Skriv dit liv - sådan håndterer du problemer og traumer med ekspressiv skrivning. Af James W Pennebaker og John F Evans. Dansk Psykologisk Forlag. 238 sider – 249 kroner.

Info: Sæt ord på problemerne, og få det bedre – det er den simple og effektive grundsætning for denne bog, der er en praktisk guide til ekspressiv skrivning. Det er en videnskabeligt funderet skrivemetode, der hjælper dig til at udtrykke og håndtere problemer og traumer. Bogen forklarer den teoretiske baggrund for metoden og rummeren lang række praktiske eksempler og skriveøvelser.

Børneværelset - en roman om Sulejma og hendes familie. Af Babette Sonja Madvig. Skriveforlaget. 198 sider – 199 kroner.

Info: Nøgleroman om bedrag, nedtur, svigt, amfetamin- og alkoholmisbrug iblandet seksuel frigjorthed i en rigmandsfamilie i 1950’ernes København.

Marts 2015

Hjernesmarte børn - Styrk dit barns hjerne for livet. Af Anette Prehn. People’sPress. 250 sider – 249,95 kroner.

Info: Bogen hjælper forældre, pædagoger og lærere med at lære om hjernen, for hvis børn bliver stimuleret korrekt kan de blive bedre til at lære, klare forandringer og forstå sine følelser, samt overkomme livets mange udfordringer.

Bevægelige verdener. Prospektive begreber til situerede sociale undersøgelser. Af John Shotter. Forlaget Mindspace. 280 sider – 298 kroner.

Info: John Shotter, verdenskendt sprog- og kommunikationstænker, har i en menneskealder været på udkig efter måder at undersøge vores sociale, sproglige og kropslige sammenvævethed med hinanden og den verden, vi lever i. Bogen er både Shotters introduktion til sin tænkning og et orienteringsværktøj i form af en praktisk anvendelig opslagsbog over 43 prospektive deskriptive begreber.

Gode naturoplevelser for børn med autisme og særligt sensitive børn. Af Thomas Neumann. Forlaget Pressto. 108 sider – 248 kroner.

Info: Børn med autisme og særligt sensitive børn kan være svære at få med ud i naturen, hvilket kan gøre udflugter, ferier og fritid til lidt af en prøvelse. Med lidt forberedelse og viden om, hvordan man kan tilrettelægge gode og sjove aktiviteter, kan det sagtens lade sig gøre at give disse børn masser af gode naturoplevelser.

Fra halv til hel. PTSD- kampen mod og igennem systemet for anerkendelse. Af Jens Tømmerup. Forlaget Birmar. 114 sider – 150 kroner.

Info: Bogen er Jens Tømmerups personlige beretning om et liv med posttraumatisk stresssyndrom forårsaget af en voldsom oplevelse på Færøerne i forbindelse med sit arbejde i Søværnet, hvor Jens Tømmerup hjalp til med oprydningen, efter et Gulfstream-fly d. 3. august 1996 styrtede ned og kostede 9 mennesker livet.

Stop selvværdstyven. En guide til godt selvværd for unge. Af Kate Collins-Donnelly. Dansk Psykologisk Forlag. 240 sider – 249 kroner.

Info: En guide til godt selvværd for unge. Bogen er fuld af aktiviteter og historier fra virkelige menneskers liv, og bogen kan hjælpe dig med at forstå dit eget selvværd, ændre dine tankemåder og arbejde på at opbygge et positivt selvværd.

Ethical guidelines for taking care of children in transition. Af 121ethiopia. 155 sider – 180 kroner.

Info: Organisationen 121ethiopia, der arbejder på at forbedre sårbare børns levevilkår i Etiopien, står bag denne håndbog. Bogens fokus er overdragelser i transnational adoption og giver konkrete metoder og vejledninger til, hvordan man som professional eller forælder kan skabe en tryg og omsorgsfuld ramme for og omkring barnet, når det flyttes mellem hjem, familier, plejere og børnehjem.

Hr. Pølle - Hvordan Oscar lærte at gå på toilettet. Af Claus Riis og Birgitte Meldgaard Larsen. Forlaget Pressto. 48 sider – 198 kroner.

Info: Børnebogen er lærerig, sjov og afmystificerer dét at gå alene på toilettet. Den er skrevet af psykologen Birgitte Meldgaard Larsen, der også giver alle forældre lidt hjælp med opgaven.

Februar 2015

Fagre flydende verden. Af Zygmunt Bauman. Hans Reitzels Forlag. 271 sider – 250 kroner.

Info: Fagre flydende verden er en samling af tekster fra Zygmunt Baumans forfatterskab de seneste ca. 15 år. Bogen samler centrale kapitler og tekster og tegner et portræt af Baumans samtidsdiagnose med fokus på centrale følelser og temaer som frygt, ondskab, lidelse og lykke samt refleksioner over sociologiens natur og rolle i samfundet.

Dialoghåndbogen. Af Mette Lindgren Helde. Hovedland. 212 sider – 189 kroner.

Info: I kølvandet på Muhammed-krisen skabte Dansk Ungdoms Fællesråd projektet Dialogambassadørerne, hvor unge fra Jordan, Egypten og Danmark har brugt kræfter på at blive bedre til at skabe dialog. Det er resultaterne fra 72 ”dialogambassadørers” arbejde der foreligger i bogen, der udgives i samarbejde med Center for konfliktløsning og Dansk Ungdoms Fællesråd.

Januar 2015

Bliv glad. Af Jo Usmar og Jessamy Hibberd. Informations Forlag. 160 sider – 129,95 kroner.

Info: Ingen mennesker føler sig glade hele tiden. Negative følelser er en naturlig og sund del af livet. Men hvis vrede, nedtrykthed og frustration fylder for meget, er det på tide at gøre noget ved det.

Sov godt. Af Jo Usmar og Jessamy Hibberd. Informations Forlag. 160 sider – 129,95 kroner.

Info: Vi har brug for søvn for at overleve og god søvn for at leve godt. Lær, hvordan du knækker din søvnløshed og får et permanent bedre sovemønster.

Få selvtillid. Af Jo Usmar og Jessamy Hibberd. Informations Forlag. 160 sider – 129,95 kroner.

Info: Lær at udfordre og ændre negative følelser og tankemønstre og bliv gladere, sundere og få mere selvtillid.

Find ro. Af Jo Usmar og Jessamy Hibberd. Informations Forlag. 160 sider – 129,95 kroner.

Info: Følelser som stress, ængstelse og uro er en naturlig del af livet, men er usunde for krop og sjæl, hvis de får lov at tage over og få magten i dit liv.

P – Psykologernes fagmagasin

Kontakt

P – Psykologernes fagmagasin
Stockholmsgade 27
2100 København Ø
E-mail: p-magasin@dp.dk
Tlf. 35 26 97 12

TILMELD DIG P’S NYHEDSBREV

Få besked i din indbakke, når et nyt nummer af P – psykologernes fagmagasin udkommer. Tilmeld dig herunder. Nyhedsbrevet udsendes ca. 12 gange om året.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge