De aktuelle ledighedsdata er desværre ikke opdateret da vi ikke siden juni måned har modtaget de aktuelle ledighedstal. Det skyldes at vores hovedorganisation Akademikerne har problemer med at indsamle data fra de akademiske A-kasser. Vi forsøger lige nu at få data fra en anden kilde, men indtil videre mangler vi desværre de aktuelle tal.

Vores vurdering er, at vi efter de mange nyuddannede er blevet færdig henover sommeren, nu har en højere ledighed igen, dog lavere end ledigheden i 2016.

 

pr. 08/05-2017

De nye ledighedstal viser, at ledigheden for psykologer fortsat falder og nu er psykologernes ledighed lidt lavere end den generelle akademikerledighed.

De seneste ledighedstal fra marts måned 2017 viser, at ledigheden for psykologer igen er faldet, nu fra 5,0 procent til 4,6 procent. Dermed har psykologerne bevæget sig ned under den generelle akademikerledighed, der har bevæget sig fra 4,8 procent til 4,7 procent. Faldet i psykologernes ledighed skyldes en stigning i antallet af psykologarbejdspladser.

Dimittendledigheden er lige nu i kandidaternes første kandidatår på 26,7 procent. Allerede i det andet kandidat år falder ledigheden til 9,8 procent og efter det tredje år er ledigheden på 4,7 procent, mens ledigheden fremefter er lavere end den gennemsnitlige ledighed. Ledigheden for de erfarne kandidater ligger på 1,4 procents ledighed, hvilket anses for meget lavt.

Psykologerne er med andre ord primært udfordret af ledighed de første 2 – 3 år af psykologkarriereren. Det første år handler om at finde det første job, og da dette typisk kan være et vikariat, kan der opstå en ledighedsperiode mellem 2 vikariater, indtil man finder en fast stilling. For de nyuddannede er den gennemsnitlige ledighedsperiode nu på 3 måneder, men kandidater der kom ud i sommeren 2016 har oplevet en ledighedsperiode på 6 – 9 måneder, dvs. den periode man bruger til at finde det første job.

Sammenlignes psykologerne med alle akademikere er psykologernes ledighed nu laverer for alle tidspunkter i karrieren.

390 ledige, flest i København og Aarhus

390 medlemmer er i øjeblikket berørt af ledighed. 43 procent af disse er nyuddannede på dimittendsats, nemlig 168. Kigger vi geografisk på ledigheden, er det nu kun i København og Aarhus ledigheden er højere end landsgennemsnittets. De fleste nyuddannede fra Aalborg Universitet er kommet i arbejde, mens det hele tiden har set godt ud for dem fra Odense, i hvert fald hvis de er blevet boende i regionen.

47 procent af de ledige psykologer bor i Hovedstadsområdet, mens 24 procent bor i Aarhus. Rådet er derfor nu, som det har været længe: søg bredt både arbejdsmæssigt og ikke mindst geografisk.

DP forventer, at ledigheden fortsat vil falde i resten af første halvår af 2017, sådan at ledigheden, når vi nærmer os sommerferien, vil være under eller tæt på 4 procent. Lige nu falder ledigheden med 0,1 – 0,4 procentpoint pr. måned.

Væksten i psykologer følger, som det ses af denne figur, ofte jobvæksten.

Der er dog udsving, og når der skabes færre job end psykologer, stiger ledigheden. Det har der været et eksempel på i forsommeren 2016, hvor der pga. fremdriftsreformen var pæn vækst i antallet af nye psykologer – en vækst, der aftog markant efter sommerferien. Jobvæksten i foråret kunne ikke følge med, og derfor steg ledigheden, men det markante fald medfører nu, at jobmarkedet igen kan følge med, og det er forklaringen på, at ledigheden falder nu.

Samtidig falder jobvæksten også en smule, da en del job kun opstår ved høj ledighed.

Jobudviklingen for psykologer
ledighedskurve

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge