VURDERING AF KURSER OG UDDANNELSER

Gebyrer for vurdering af kurser og uddannelser til specialistuddannelsen. Gældende fra 24. marts 2014.

Gebyrerne afhænger af, hvilke moduler det pågældende kursus retter sig mod.

Medlemmer af Dansk Psykolog Forening betaler en reduceret pris for kursusvurdering (dette gælder dog ikke for vurdering af længerevarende uddannelsesforløb i psykoterapi, hvor der er et særskilt beløb gældende for alle ansøgere).

Kurser, der retter sig mod fællesmodulerne pr. kursusansøgning

1.000 kr. for udbydere, der er medlem af Dansk Psykolog Forening.

2.000 kr. for udbydere, der ikke er medlem af Dansk Psykolog Forening.

Kurser, der retter sig mod specialiseringsmodulet pr. kursusansøgning

2.000 kr. for udbydere, der er medlem af Dansk Psykolog Forening.

4.000 kr. for udbydere, der ikke er medlem af Dansk Psykolog Forening

Længerevarende uddannelsesforløb i psykoterapi pr. ansøgning

8.000 kr for alle udbydere.

Ansøgninger vedrørende fællesmodulerne sendes til Birgitte Lund Møller: blm@dp.dk

Ansøgninger vedrørende specialiseringsmodulet sendes til Brita Lauritzen:
bla@dp.dk

Der bedes oplyst, hvorvidt kursusudbyder er privat udbyder, psykologarbejdsplads eller decentral enhed.

VURDERING AF SPECIALIST- OG SUPERVISORANSØGNING SAMT CV FOR UNDERVISERE/SUPERVISORER, DER IKKE ER MEDLEMMER AF DP

Forretningsudvalget har ved møde den 15.11.2010 besluttet, at gebyrerne for vurdering af specialistansøgning, supervisoransøgning
og cv for undervisere/supervisorer, der ikke er medlemmer af DP, pr. 1. april 2011 reguleres i forhold til forbrugerprisindexet.

Gebyrerne har været uændrede siden 2000.

Gebyrer pr 1. april 2011

Vurdering af specialistansøgning: 1.600 kr.
Vurdering af supervisoransøgning: 900 kr.
Vurdering af cv: 3.100 kr.

Gebyrer For medlemmer af Dansk Psykolog Forening

I forbindelse med specialistgodkendelse: 1.600 kr.
I forbindelse med supervisorgodkendelse: 900 kr.

For ikke-medlemmer

I forbindelse med godkendelse til at varetage undervisning, supervision og egenterapi i specialistuddannelserne: 3.100 kr.

Der kan gives dispensation, hvis helt særlige forhold taler for det. Hvis fx en læge som led i sin ansættelse yder supervision til en psykolog under specialistuddannelse, skal der ikke betales gebyr for en godkendelse. Men godkendelsen kan kun bruges i forbindelse med den supervision, der ydes i kraft af ansættelsesforholdet.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge