10, 2 millioner til medicinfrit afsnit i psykiatrien

 I

Nu kan regionerne søge penge til at afprøve nye behandlingsmetoder, der kan medvirke til at nedbringe medicinforbruget i psykiatrien.

Satspuljeaftalen for 2017-2020 afsætter i samme periode i alt 10,2 millioner kroner til en pulje, der er målrettet til forsøg med et medicinfrit afsnit i regionerne, hvor mennesker med psykiske lidelser kan blive behandlet med fokus på ned- og udtrapning af eksisterende medicinforbrug.

Projektet etableres i første omgang på forsøgsbasis i én region. Alle regioner kan søge puljen, hvorefter der bevilges midler til eet projekt på baggrund af de indkomne ansøgninger.

Der er frist for ansøgning om midler den 3. april 2017. Projektet skal igangsættes medio 2017 og afsluttes inden udgangen af 2019.

Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Læs også Fagmagasinets artikel ”Psykiatri uden psykofarmaka” om psykiatriske patienter i Norge, der har kunnet kræve medicinfri behandling siden juni 2016.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge