100.000 kr. i erstatning for usaglig bortvisning

 I

Dansk Psykolog Forening har vundet en principiel sag i byretten om en arbejdsgivers bortvisning af en psykolog for at have videresendt journaler, som arbejdsgiveren ikke mente var tilstrækkeligt anonymiseret. Dansk Psykolog Forening mente ikke, at fejlen var alvorlig nok til, at medlemmet kunne blive bortvist og gik derfor ind i en forhandling med arbejdsgiveren.

Sagen endte ved byretten, hvor Dansk Psykolog Forening fik medhold i, at bortvisning var for alvorlig en følge af psykologens brud på tavshedspligten, da ingen klienter i dette tilfælde blev berørt af overtrædelsen. Der var på den måde ikke balance mellem overtrædelsen af reglerne og konsekvenserne, idet reglerne om tavshedspligt er til for at beskytte klienten og ikke for at hjælpe arbejdsgiver af med medarbejdere, de ikke ønsker at samarbejde med.

Psykologen fik derfor 100.000 kr. i erstatning for urimelig bortvisning, svarende cirka til de to måneders løn, som arbejdsgiveren havde tilbageholdt. Ved bortvisning er det normal procedure, at lønnen stoppes med det samme.

Psykologer skal altid værne om tavshedspligten
Dommeren indskærpede dog, at det er vigtigt, at psykologer værner om tavshedspligten, hvilket også er Psykologforeningens absolutte anbefaling. En klient skal således kunne være sikker på, at journaler ikke videresendes til brug i anden sammenhæng, med mindre der er sket fuldstændig anonymisering, eller man har fået samtykke til at videresende journalen.

Dansk Psykolog Forening opfordrer derfor i denne sammenhæng endnu en gang alle psykologer til at overholde tavshedspligten. Dette gælder også i tilfælde, hvor psykologen bliver kritiseret for sit virke. Psykologer, der har konflikter med deres arbejdsgivere, må fx heller ikke indsende kopier af journaler til Psykologforeningen. Tavshedspligten skal altid overholdes.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge