Arrangement om ny sektion for privatansatte

 I

Alle privatansatte medlemmer inviteres til arrangement om etableringen af en sektion for privatansatte medlemmer.


Det sker tirsdag den 2. september kl. 16 – 19:00 i Stockholmsgade 27, 2100 Ø.

Vi har plads til 60 deltagere, og Dansk Psykolog Forening byder på sandwich og drikke.

Tilmelding via Mit DP fra den 9. maj.


Dansk Psykolog Forening er fortsat optaget af det stigende antal privatansatte medlemmer og vil gerne være endnu bedre til at favne deres behov. Derfor tager vi nu initiativ til at oprette en privatsektion for privatansatte medlemmer.

Formålet er at styrke varetagelsen af privatansatte psykologers interesser og skabe rammerne for relevante aktiviteter for privatansatte.

Har du lyst til at være med til at lede en sektion for privatansatte, eller ønsker du at være med til at præge, hvad sektionen skal fokusere på, så kom og deltag den 2. september!

Vi glæder os til at byde dig velkommen til et spændende arrangement, hvor bl.a. Merete Wedell-Wedellsborg vil fortælle om sin anmelderroste bog ”Battle Mind: At præstere under pres”.


Program for dagen

16:00 – 16:10 Velkomst ved Formand Eva Secher Mathiasen

16:10 – 16:20 De første skridt mod en privatsektion. Erfaringer fra Psykolog kampagnen, ved Monica Lorenzo Pugholm

16:20 – 16:45 Det vil vi med en sektion for privatansatte – input fra plenum

16:45 – 17:00 Pause

17:00 – 18:15 Oplæg med Merete Wedell-Wedellsborg: Battle Mind – Metoder til at præstere under pres – uden selv at bukke under

Hvorfor bliver nogle mennesker skarpere under pres, mens andre mister grebet? Erhvervspsykolog Merete Wedell-Wedellsborg fortæller om sit arbejde med bogen ”Battle Mind: At præstere under pres” og om metoder og praktiske ”greb”, som vi kan bruge, når vi kommer under pres og skal præstere i en hverdag med højt tempo og bevågenhed. Undervejs inddrages eksempler fra forsvaret, politik og det private erhvervsliv. Der vil være fokus på deltagerinvolvering, cases og eksempler.

18:15 – 18:30 Hvad er en sektion? Ved direktør for Dansk Psykolog Forening Marie Zelander

18:30 – 18:45 Hvem har lyst til at være aktiv i en privatsektion?

18:45 – 19:00 Næste skridt – og på gensyn!

 

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge