Etisk data

Big data og komplicerede personrettede analyser på baggrund af data kan påvirke vores valg og liv på en utroligt indgribende og potent måde.