3.900 arbejdspladser rykkes til provinsen: Skal du med?

 I

Regeringen offentliggjorde torsdag den 1. oktober flytning af 3.900 statslige arbejdspladser fra hovedstaden til resten af landet. Den statslige udflytning sker ikke på baggrund af et politisk forlig, men alene på regeringens beslutning.

Dansk Psykolog Forening er ligesom Akademikerne bekymret for de kompetencetab, som udflytningen vil afstedkomme og mener ikke, at det er den rigtige løsning på den regionale udvikling, der ellers er behov for. Både Dansk Psykolog Forening og Akademikerne har kæmpet for flere midler til regional udvikling og efterlyser stadig et politisk udspil om dette.

Foreningen vil sammen med Akademikerne holde fokus på udflytningen for at undgå kompetencetab i staten og for at sikre de bedste vilkår til både de der skal og de der ikke vil flytte med arbejdspladsen.

Følg samarbejdsudvalg og tillidsrepræsentanter tæt
Den konkrete proces for udflytningerne er endnu ikke udarbejdet, men planen er, at udflytningerne skal være gennemført med udgangen af 2017. Det er samarbejdsudvalget på den enkelte arbejdsplads, der fastlægger de lokale retningslinjer for, hvordan processen skal foregå. Derfor er det en rigtig god ide at følge med i, hvad der sker i samarbejdsudvalget og at være i tæt kontakt med de lokale tillidsrepræsentanter.

Hvis du flytter med
Du bevarer dine løn- og ansættelsesvilkår, når dit arbejdssted flytter til ny adresse. Når din arbejdsplads flytter geografisk, betragtes det som en væsentlig vilkårsændring. Derfor kan flytningen tidligst ske med et varsel, der svarer til dit individuelle opsigelsesvarsel, og du skal partshøres, inden der kan træffes en beslutning. Endvidere kan du have ret til flyttegodtgørelse.

Flytter du ikke med
Vælger du at sige nej til flytningen, vil det betyde, at du betragtes som opsagt med dit individuelle opsigelsesvarsel. Har du været ansat i mindst 12 år, vil du have ret til en fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærloven.

Du er velkommen til at kontakte Dansk Psykolog Forening, hvis du har spørgsmål eller vil drøfte din situation.

Moderniseringsstyrelsen har udgivet “Inspiration til fastholdelse af medarbejdere ved flytning af statslige arbejdspladser” om bl.a. fleksibilitet, økonomiske incitamenter og kompetenceudvikling. Se den her.

Se mere materiale på Moderniseringsstyrelsens temaside om udflytninger her.

 

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge