600.000 kroner til Dansk Psykolog Forening og KL

 I

Projektbevilling på 600.000 kr. til udvikling af alkoholbehandling på nettet.

Kommunernes Landsforening (KL) og Dansk Psykolog Forening samarbejder om projekt Virtuel Alkoholbehandling, der skydes i gang efter sommerferien 2015.  Fremfærd , et partssamarbejde mellem KL og KTO, har bevilget de 600.000 kr. til projektet.

Formålet er primært at etablere en platform til virtuel alkoholbehandling samt at uddanne behandlere indenfor området. Projektet ligger i forlængelse af et større projekt, som er resulteret i implementeringen af kommunale tilbud om alkoholvejledning på nettet.

En del af inspirationen til Virtuel Alkoholrådgivning er hentet fra bl.a. Region Syddanmarks forsøg med netbaseret, psykiatrisk behandling.

Som en del af Psykologkampagnen i Dansk Psykolog Forening er projektet med til at udbrede kendskabet til kampagnen. Projekter finansieres dog alene af eksterne midler.

FAKTA

Fremfærd blev etableret som en del af overenskomstfornyelsen 1. april 2013. Samarbejdet, der er aftalt mellem KL og KTO, har også deltagelse af Sundhedskartellet. KTO og Sundhedskartellet dannede i oktober 2014 Forhandlingsfællesskabet.

Fremfærds formål er at fokusere samarbejdet om effektiv opgaveløsning og udvikling af de kommunale kerneopgaver.

Se mere på www.fremfaerd.dk

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge