Årets Forskertalent i Region Syd: Psykolog og ph.d-stud. Kim Mathiasen

 I

Kim Mathiasen har fået Psykiatriens Forskningspris i Psykiatrien i Region Syddanmark

(Opdateret den 14. december med interview med prismodtageren netop hjemkommet fra Berlin og igen den 3. januar 2018)

Kim Mathiasen har modtaget prisen for sit arbejde med at udvikle internetpsykiatrien og har været med til at starte Telepsykiatrisk Center i Odense. Overrækkelsen foregik i forbindelse med Psykiatriens Forskningsdag.

Læs mere om tildelingen af prisen hos Psykiatrien i Region Syddanmark.

Til Psykologernes Nyhedsbrev siger Kim Mathiasen:

– Det er en stor anerkendelse af dette nye felt, at Psykiatrien i Syddanmark bakker op med denne pris. Det er med til at gøre Internetbaseret terapi og forskningen deri til et etableret og anerkendt domæne indenfor psykologi og psykiatri. Desuden er det jo også en personlig anerkendelse og støtte, der vil hjælpe mig med fremtidig forskning i og implementering af disse interventioner.

Hvorfor er det vigtigt at forske i internetpsykiatri?

– Det er vigtigt at forske i internetpsykiatri, fordi der i europæiske undersøgelser, i lande vi normalt sammenligner os med, er en massiv underbehandling af angst og depression. Det estimeres, at kun ca. halvdelen af de med en behandlingskrævende tilstand har kontakt til behandlingssystemet, og at endnu færre modtager minimum tilstrækkelig behandling i forhold til evidens på området.

– Det er efter min mening et kæmpe sundhedsproblem og skal ses i lyset af, at depression vurderes af WHO til at være den af alle sygdomme – også somatiske – der forårsager den største sygdomsbyrde. Internetpsykiatri eller anden anvendelse af teknologiunderstøttede psykologydelser kan være med til at overkomme dette enorme gab mellem behandlingsbehov og tilgængelighed af behandling, siger Kim Mathiasen.

– Der er en del, vi efterhånden ved om disse behandlingsformater såsom, at vi efterhånden har en god evidensbase for deres effekt både under kontrollerede omstændigheder og i dagligdags praksis. Men forskningen står også overfor en lang række uafklarede spørgsmål såsom, hvilken rolle den terapeutiske alliance har i disse type behandlinger, og hvordan de implementeres effektfuldt i en organisation (hvad enten det er en privat praksis eller en stor organisation som et psykiatrisk hospital).

Derudover er en af mine store interesser at undersøge og forstå de psykologiske processer og deres forandring under behandling. Vi har nu nye digitale muligheder og nye statistiske metoder til at måle og beskrive sådanne processer under patienternes forløb i en grad vi aldrig har haft før.

I hvilket omfang er der også brug for personlig fysisk kontakt i forbindelse med internetterapi?

– Der ser ud til at være flere virksomme måder at implementere Internetbaseret Psykoterapi på. Den personlige kontakt kan variere fra ingen eller blot begrænset teknisk assistance over støttet selvhjælp til en blanding af personligt fremmøde og gennemgang af online behandlingsmoduler.

– Disse forskellige implementeringer har forskellige fordele. Eksempelvis er Internetpsykiatri, som den er implementeret i Syddanmark, og som nu bliver rullet ud i hele landet, effektiv ifht. at lave et lavterskel tilbud, der er geografisk og temporalt uafhængigt. Det betyder, at alle kan henvende sig selv og kan arbejde med sin angst eller depression, uanset hvor de bor, og hvornår det kan lade sig gøre for dem.

– Til gengæld vil den øgede patientkontakt i den kombinerede behandling, hvor der både indgår personligt fremmøde og internetbaseret behandling give en mere individualiseret behandling. Selv uden personlig støtte kan disse programmer have stor betydning. Der ses ikke samme effektstørrelse, men selv en mindre effektstørrelse, der til gengæld kan leveres til tusinder af folk, kan være et vigtigt bidrag fra et folkesundhedsperspektiv, siger Kim Mathiasen til Psykologernes Nyhedsbrev.

Af pressemeddelelsen fra Region Syd fremgår det, at Kim Mathiasen som led i et stort EU-projekt netop undersøger, hvordan online behandlingsprogrammer mod depression kan kombineres med traditionel psykologisk behandling med fysisk fremmøde for at opnå bedst mulig effekt. Resultaterne af den undersøgelse kommer til at indgå i hans ph.d., der forventes afsluttet i efteråret 2018.

Kim Mathiasen har desuden siddet med i Dansk Psykolog Forenings onlinepanel og bidraget til foreningens retningslinjer for psykologiske onlineydelser.

Find retningslinjerne for teknologiunderstøttede psykologydelser her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge