Årets rekorder på www.altompsykologi.dk

 I

Hver måned igennem de første 11 måneder af 2019 har ca. 42.000 besøgende i løbet af 56.000 sessioner set på i alt 71.000 sider på www.altompsykologi.dk. Det bliver indtil videre til i alt 781.000 sidevisninger i 2019, og det er tal, der tyder på langt over en fordobling af besøgstallene siden sidste år, men det mangler vi lige en måned for at kunne gøre endeligt op.

Lige nu kan det bare konkluderes, at aop.dk stiller troværdig viden til rådighed for den danske befolkning, at befolkningen i stadig stigende grad gør brug af hjemmesiden og at det skaber fokus på psykologers faglighed og kompetencer og dermed medvirker til at promovere både faget og professionen.

“Vil dit barn ikke i skole” tager dagens rekord
Psykolog Rasmus Alenkær skrev i foråret artiklen om skolevægring til “Alt Om Psykologi”. Et tema, der berører stadig flere børn, unge, forældre og fagprofessionelle. Artiklen blev lagt på hjemmesiden den 3. april 2019 og inden dagen var omme havde 2.708 læst artiklen. (Dagen efter var artiklen læst af 4.297). Rasmus sætter dermed dagens 2019-rekord på AOP med flest læsere på en enkelt dag.

Rasmus Alenkær fortæller her, hvilken effekt det har haft på hans arbejdsliv:

– Min artikel om skolevægring på “Alt om Psykologi” har været fordelagtig på flere områder. For det første har jeg fået adskillige henvendelser fra især forældre, der med specifik reference til artiklens pointer søgte rådgivning hos mig.

– Dernæst har det været alle tiders, at jeg kunne henvise forældre og fagfolk til en aktuel on-line-artikel om emnet. At artiklen findes på en side med høj grad af faglig troværdighed, har bestemt været et plus.

Læs eller genlæs artiklen her.

Mest læste igen i år: “Hvad er borderline?”
Igen i år bliver “Hvad er borderline” den mest læste artikel. Psykolog Mette Møller skrev artiklen tilbage i 2017, da hjemmesiden blev lanceret. Nyheden om, at artiklen siden 2017 er læst af mere end 127.000, kom som noget af en overraskelse for Mette Møller, da AOP’s redaktion henvendte sig. Mette gættede selv på, at den var læst 450 gange.

Alene i indeværende år er artiklen blevet læst 90.000 gange. “Borderline” er som begreb omgærdet af megen mystisk, men er samtidig også et ord, der er blevet en del af hverdagssproget. Måske netop derfor er der også et behov for at søge viden om det.

Mette Møller siger om årets rekord, som mest læste på AOP:

– Det er tilfredsstillende og motiverende, at artiklen bliver læst og brugt. Jeg har også fået henvendelser fra læsere, som har følt sig oplyst. Det som for mig personligt var vigtigt og engagerende ved at skrive til “Alt Om Psykologi” var muligheden for at blive bedre til formidling af – ofte kompliceret – faglig viden.

– Det at informere bredt til offentligheden var en specielt interessant og foruroligende opgave, blandt andet på grund af det særlige ansvar forbundet med, at læsere kan være i en presset situation, når de søger viden om psykiske vanskeligheder.

– For mig er det en forlængelse af den faglige opgave i den individuelle kontakt, hvor det skal vurderes, hvad der er brug for, der siges, og på hvilken måde det kan siges ligefremt, tilgængeligt, tilstrækkelig informativ og samtidig på en etisk forsvarlig måde.

Læs eller genlæs artiklen her.

Redaktionen takker
Vi vil på AOP’s redaktion gerne takke for de mange bidrag, der er kommet i løbet af året. Tak for indsatsen til de skrivende psykologer. På google har www.altompsykologi.dk lagt sig godt i spidsen, artiklerne bliver både læst og delt og hitter ofte som nogle af de første. Det gør psykologers viden synlig, og faget står stærkt, når det formidles af psykologer.

Målet for 2020 er at udvide sidens indhold med mange nye spændende artikler. Aktuelt sidder 15 psykologer og skriver på spændende artikler om alt fra børns seksualitet til pårørende til plejehjemsbeboere. Hold øje med dem, når de kommer.

Redaktionen ønsker alle en glædelig jul og på gensyn på AOP i det nye år.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge