Aarhus-politikere vil have gratis psykologhjælp til unge

 I

Unge under 25 i Aarhus skal ifølge fire af byrådets partier have bedre mulighed for psykologhjælp.
Lignende forslag er allerede vedtaget i tre andre kommuner.

På SF’s initiativ fremsætter SF, Venstre, Konservative og Enhedslisten i Aarhus byråd nu forslag om at indføre gratis psykologhjælp til unge under 25.

”Det er dyrt at blive ramt af psykisk sygdom. Selv med en lægehenvisning og offentligt tilskud er egenbetalingen på langt over 300 kroner pr. psykologtime, og det er der rigtig mange unge, der ikke har råd til. Konsekvensen er, at hjælpen ofte kommer for sent, og risikoen for at droppe ud af uddannelsen, miste tilknytning til arbejdsmarkedet og måske komme ud i et misbrug stiger voldsomt. Ved at sætte ind med hurtig hjælp til de unge, vil vi kunne spare mange menneskelige nedture og mange ressourcer i den offentlige økonomi,” siger Laila Lauridsen, der er folketingskandidat for SF og som har foreslået SF’s byrådspolitikere at rejse sagen.

Unges mentales helbred er blevet kraftigt forværret i de senere år. Det ses blandt andet i en stigning i antallet af unge, der får antidepressiv medicin og i at flere unge forsøger selvmord.

På landsplan rammes hver tredje dansker af psykisk sygdom i løbet af livet, og i 75 procent af tilfældene rammer sygdommen inden det 25. år.

”Det er bydende nødvendigt, at den kurve brydes. De unge skal have mulighed for at få hjælp, inden de ryger ud over kanten. Både fordi vi ikke kan tillade os at lade de unge i stikken, og fordi det er økonomisk sund fornuft,” siger social- og beskæftigelsesrådmand Thomas Medom og henviser til, at Danske Regioner anslår, at hver krone, der bruges på psykologbehandling mod for eksempel depression, kommer fem gange tilbage i besparelser på udgifter til overførselsindkomster og senere psykiatriske forløb.

Forslaget forventes derved at kunne forbedre kommunens økonomi på længere sigt samt at kunne bidrage til målsætningen om, at 95 procent af en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

De fire partier i Aarhus Byråd foreslår, at der etableres et tilbud med kommunalt ansatte psykologer. Tilbuddet skal være for unge fra de går ud af folkeskolen til de fylder 25 år. I forbindelse med etableringen af tilbuddet skal mulighederne for samarbejdspartnere, en visitationspraksis og ekstern finansiering undersøges nærmere.

Tilbuddet skal desuden medvirke til at unge ved, hvor de skal henvende sig, hvis de får en psykisk sygdom.

Lignende forslag er allerede vedtaget i Vejle, Køge og Lyngby-Taarbæk kommune.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge