oplaeg
prisvinder
podcast

Årsmøde 2017 i lyd og billeder

Dansk Psykolog Forening holdt årsmøde den 25. august 2017 i Aalborg.

Årsmødet foregik under temaet ”Forskning, der gør forskel for mennesker og samfund” med oplæg og sessioner om OCD, angst, flygtninge, hjerneskaderehabilitering, arbejdsrelaterede lidelser, sundheds- og gerontopsykologi.

Hør podcasts med årsmødets otte forskere, se billeder fra dagen, læs om markeringen af DP´s historie og et par psykologernes bud på, hvad de fik sig med hjem.

Pluk fra Årsmødets evalueringer

“Det er vigtigt med forskning, der kan inspirere og udvikle klinisk praksis”

“Meget spændende indslag fra Bergen ift. deres angstbehandlingsmodel. Dette kan jeg godt blive inspireret af ift. mit arbejde”

“Meget ny viden – også en smule ‘provokerende’ ved, at det tvinger os til at overveje, hvorfor vi gør noget som tager længere tid og ikke har en lige så høj succesrate. Men synes det er vigtigt, at vi også er kritiske overfor os selv og vores arbejde – og hele tiden prøver at forbedre os og finde nye (og bedre) måder at løse vores opgaver på”.

“Det var en spændende nyudvikling indenfor psykologien”

“OCD-indslaget var en fænomenal nyhed”

“Tak for denne gang, som også var en mindedag ift. vores 70 år”

OM ÅRSMØDET

220 medlemmer deltog i Dansk Psykolog Forenings årsmøde den 25. august 2017 i Aalborg.

Helle Abel og Finn Korsaa var blandt deltagerne.

Helle Abel:

– Jeg kom, fordi det var et rigtig godt program. Vi nåede ikke det hele, men det var et område, som jeg vil sætte mig meget mere ind i.

Finn Korsaa:

– Det er en god idé at komme til årsmøde, så man får en fornemmelse af, hvad der foregår. Det er vigtigt for mig, der sidder alene som psykolog.

Podcasts: Psykologisk forskning gør en forskel

Psykologer forsker i mange områder, som er er relevante for udviklingen i samfundet omkring os.

Vi har bedt otte psykologer præsentere deres forskning, som strækker sig over angst og OCD, flygtningebørn, hjerneskader, ældreomsorg, psykiske arbejdsskader og sundhedspsykologi.

Alle interviews er optaget af Bille Sterll den 25. august 2017.

Når et menneske får en hjerneskade, påvirker skaden ikke kun patienten, men i høj grad også hele patientens familie. De pårørende er den vigtigste ressource i forhold til patientens rehabilitering, så vi skal huske at inddrage og støtte de pårørende. Det gælder også ved andre sygdomme.

Interview med Anne Norup, som er neuropsykolog ved Neurologisk klinik på Rigshospitalet og forsker i, hvad der sker i familier, der rammes af en hjerneskade.

Interview: Bille Sterll.

Flygtninges vilkår her i Danmark kan give store psykiske belastninger, som vi overser, hvis vi kun fokuserer på traumatiske oplevelser i deres hjemland. Flygtninge har brug for familie og netværk for at lære at være familie i en velfærdsstat. Professionelle, der arbejder med flygtninge, skal huske at spørge ind til familiens situation og baggrund.

Interview med Ditte Shapiro, som er psykolog og har fulgt fem syriske børnefamiliers hverdag efter flugten til Danmark.

Interview: Bille Sterll.

To norske psykologer har udviklet en metode til at behandle OCD på bare fire dage. 100 patienter, som stod på venteliste i Bergen, er nu blevet raske. Behandlingen foregår delvist i grupper, delvist mellem patient og behandler. De fine resultater åbner for at bruge metoden til behandling af andre psykiske lidelser.

Interview med Gerd Kvale professor og leder af OCD-teamet i Helse Bergen og Bjarne Hansen, psykolog ved OCD-teamet i Helse Bergen.

Interview: Bille Sterll

Vi lever længere og længere, og andelen af borgere over 65 vokser. Og selv om ældre ikke er mere triste end andre, viser erfaringer fra Aarhus, at ældre trives bedre, hvis de taler med en psykolog.

Interview med Lars Larsen, professor i udviklingspsykologi med særlige opgaver inden for gerontopsykologien ved Aarhus Universitet og Centerchef ved Center for Livskvalitet i Aarhus.

Interview: Bille Sterll

Nogle mennesker slås i årevis med smerter eller kronisk træthed, uden at lægerne kan finde en fysisk forklaring. Vores egne forventninger og tanker kan spille os et puds, så vi for eksempel oplever stærke smerter, selv om vi ikke er kommet til skade.

Interview med Lisbeth Frostholm, ledende psykolog, Ph.d., Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital

Interview: Bille Sterll.

Mennesker med angst og depression bruger nogle uhensigtsmæssige strategier til at regulere deres følelser. Vi ved vældig lidt om, hvad der egentlig virker i terapien, men det ser ud til, at emotionsreguleringsterapi kan hjælpe nogle med angst og depression bedre end andre terapiformer.

Interview med Mia Skytte O’Toole, som forsker i emotionsreguleringsterapi ved Aarhus Universitet, Psykologisk Institut. Hun er også den første modtager af DP’s Juniorforskerpris.

Interview: Bille Sterll

Vi har en lov, der på papiret sikrer, at folk ikke bliver syge af at arbejde. Men når det gælder psykiske arbejdsskader, bliver 95 procent af dem, der anmelder en lidelse, afvist.

Og i stedet for at undersøge og rette op på det psykiske arbejdsmiljø, har mange arbejdspladser travlt med at fokusere på medarbejderens private eller personlige forhold.

Interview med Yun Ladegaard, som forsker i, hvordan arbejdspladserne og systemet håndterer psykiske arbejdsskader, Institut for Psykologi, Københavns Universitet.

Interview: Bille Sterll

Billeder fra Årsmødet

Billederne på Dansk Psykolog Forenings Årsmøde 2017 er fotograferet af Jeppe Rahbek. Se dem alle her.

plenum

Dansk Psykolog Forening 70 år

 

Dansk Psykolog Forenings 70 års jubilæum blev markeret ved en mellemøstlig buffet, en historisk labyrint og en tale af Eva Secher Mathiasen.

Læs jubilæumstalen her.

Se blogs, timeline og billeder på historieportalen, som er blevet til som et led i Dansk Psykolog Forenings arbejdsprogram her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge