Virtuelt Årsmøde 19. september 2020

Kom til Årsmøde 2020

Psykologi – et fag baseret på forskning

Årsmødet holdes i år virtuelt på grund af COVID-19. Du deltager derhjemme fra din PC eller Ipad og får ny forskningsbaseret viden og mulighed for drøftelse og dialog med psykologfaglige kollegaer fra hele landet.

 

Årsmødet er gratis for medlemmer.

På Årsmødet bliver du klogere på nyere forskning inden for psykologi og opdaterer din viden på udvalgte fagområder, som kan understøtte din akademiske praksis.

Hør Susan Clayton, professor i psykologi på College of Wooster, Ohio, USA som keynote speaker præsentere forskning om psykologi og klimaforandringer.

Vælg mellem 12 parallelsessioner om ny forskning indenfor psykologi og klimaforandringer, Erhvervs- og organisationspsykologi, Somatik, Stress, Børns udvikling og trivsel samt Psykologi og COVID-19.

Vær med til at hylde modtagerne af junior- og seniorforskerpriserne og hør deres oplæg om Narrativ identitet hos mennesker med borderline personlighedsforstyrrelse samt Tværkulturel neuropsykologi som forskningsfelt og klinisk disciplin i Danmark og Europa.

“Det er en forudsætning for psykologien som akademisk profession, at psykologer udvikler og opdaterer deres viden om ny forskning af relevans for deres arbejdsfelt”.

Eva Secher Mathiasen, formand Dansk Psykolog Forening

ALLE MEDLEMMER ER VELKOMMEN!

TID
Lørdag den 19. september kl. 10-17

STED
Virtuelt via konferencesystemet Zoom.
Du deltager på din PC eller Ipad derhjemme.

Du får oplæg fra forskerne og mulighed for spørgsmål og drøftelse med oplægsholdere og andre fagfæller fra hele landet.

Du modtager yderligere tekniske informationer, når vi nærmer os Årsmødet.

PRIS
Deltagelse er gratis for Dansk Psykolog Forenings medlemmer.

TILMELDING – JA TAK!
Gå til den elektroniske tilmelding her.

Årsmødet 2020 holdes i samarbejde med Aarhus Universitet

Keynote speaker om psykologi og klimaforandringer

Psychology and Climate Change: Making the Connection

Årsmødets keynote speaker er Susan Clayton, som er professor og leder af Institut for Psykologi på College of Wooster, Ohio, USA. Clayton forsker i menneskets forhold til naturen og klimaforandringernes psykologiske betydning.

Susan Clayton har på vegne af den amerikanske psykologforening været med til at udforme vejledningen Mental Health and Our Changing Climate.

Clayton vil i sin præsentation komme ind på psykologens rolle i håndtering af klimaforandringerne og perspektivere, hvordan psykologien kan bruges til at forstå og takle de menneskelige dimensioner af klimaforandringerne.

Læs mere om Susan Clayton i præsentation her.

VIS MIG DET FULDE PROGRAM

– der byder på nyere forskning indenfor Psykologi og klimaforandringer, Erhvervs- og organisationspsykologi, Somatik, Stress, Børns udvikling og trivsel samt Psykologi og COVID-19.

Og hvor junior- og seniorforskerpriserne uddeles.

TILMELDING – JA TAK!
Gå til den elektroniske tilmelding her.

Parallelsessioner

Parallelsessionerne besår af 6 spor og i alt 12 forskellige sessioner. Du har mulighed for at deltage i 2 parallelsessioner. Du kan vælge dine parallelsessioner enten fra samme eller forskellige spor.

Læs mere om de enkelte parallelsessioner og forskerne bag nedenfor.

1. runde

kl. 12:15 – 13:15

Spor: Psykologi og klimaforandringer

Anxiety and resilience in response to climate change

v/ Susan Clayton, Professor of Psychology og Chair of Environmental Studies College of Wooster, USA

Climate change is an issue with the potential to elicit strong emotions: anger associated with the polarization and inaction over the issue; grief over what is being lost; guilt over one’s own individual or collective contribution; even hope and optimism associated with efforts to mitigate the harm.

The popular media is increasingly discussing the phenomenon of climate anxiety. Is climate anxiety real? What is it? And how can it be mitigated? This presentation will describe what we know about the emotional response to climate change, and present evidence that the experience has become clinically significant for some people and groups. Drawing on research about the beneficial effects of activism and the positive effects of nature on mental health, suggested possibilities for effective treatment will be described.

Speaker: Susan Clayton, Professor and Chair of Psychology at the College of Wooster in Ohio, USA. Her research focuses on the human relationship with the natural world and the psychosocial impacts of environmental changes.

She is a fellow of the American Psychological Association (APA), the Society for Environmental, Population, and Conservation Psychology (SEPCP), the Society for Personality and Social Psychology (SPSP), and the Society for the Psychological Study of Social Issues (SPSSI). She is a past president of both SEPCP and SPSSI and currently a member of the APA’s governing Board of Directors.

In addition to serving as the editor of the Cambridge Elements series in applied social psychology, she is on the editorial boards of the Journal of Environmental Psychology, Social Justice Research, Sustainability, and Social Psychological and Personality Science. She is a lead author on the upcoming 6th assessment report from the Intergovernmental Panel on Climate Change.

Spor: Somatik

Familieliv når et barn rammes af alvorlig eller kronisk somatisk sygdom

v/Anne Vagner Jakobsen, cand.psyk.aut og under specialistuddannelse i klinisk børneneuropsykologi, Ph.d. stipendiat ved Syddansk Universitet

Når et barn får en alvorlig somatisk sygdom ændrer familielivet sig. Der er høj forekomst af psykopatologi hos både forældre og børn og forældre-barn relationen ændrer sig. Med udgangspunkt i forskning omkring belastning, risikofaktorer og ressourcer hos forældre til børn med en svær behandling af epilepsi adresseres den kompleksitet pædiatriske psykologer står overfor når de møder en familie med et barn med alvorlig eller kronisk somatisk sygdom.

Form: Ca. 50 min. oplæg med plads til efterfølgende spørgsmål og dialog.

Speaker: Anne Vagner Jakobsen er cand.psyk.aut og under specialistuddannelse i klinisk børneneuropsykologi, Ph.d. stipendiat. Anne arbejder med forskning indenfor neuropsykologi og epilepsikirurgi hos børn og er tilknyttet Videnscenter for Psykotraumatologi ved Syddansk Universitet i forbindelse med Ph.d. projekt. Desuden har Anne haft ansættelse ved Epilepsihospitalet Filadelfia siden 2014, primært med neuropsykologisk udredning af børn der opereres for deres epilepsi. Tidligere har hun arbejdet med udsatte børn og familier i PPR bl.a. i Grønland.

Spor: Stress

Evidensbaseret stressbehandling – hvad betyder det nu – og i fremtiden?

v/Christian Gade Jensen, Adjunkt i sundhedspsykologi, Københavns Universitet, samt stifter og centerleder for Center for Psykisk Sundhedsfremme, som er fagligt ledende for stressindsatser i 12 danske kommuner.

Oplægget indledes med en diskussion af evidensbegrebet, og dets historiske udvikling. Hvad betyder evidensbaseret psykologisk praksis i dag, særligt inden for stressbehandling? Hvor er psykologfagligheden vigtig? Hvad bliver psykologernes vigtigste rolle? Oplægget diskuterer eksempler på evidensbaseret stressbehandling som bruges pt. i Danmark, og lægger op til en diskussion af fremtiden på feltet. Der lægges op til en differentiering af stressbegrebet, som giver psykologer et klarere arbejdsfelt, og som også kræver åbenhed for tværfaglighed og for specialisering. Oplægget udmunder i en fælles diskussion af strategierne for psykologstanden på det voksende område for mental sundhed, forebyggelse og stress.

Form: Oplægget vil rumme en præsentation på 40 minutter, fulgt af fælles diskussion af psykologernes rolle nu og i fremtiden på området.

Speaker: Christian Gade Jensen, Adjunkt i sundhedspsykologi, Københavns Universitet, samt stifter og centerleder for Center for Psykisk Sundhedsfremme, som er fagligt ledende for stressindsatser i 12 danske kommuner.

Spor: Børns udvikling og trivsel

Børns udvikling og trivsel

v/Oplægsholder på vej 

Emne og beskrivelse på vej.

Spor: Psykologi og COVID-19

Sorg i Coronaens tid. Et folkesundhedsperspektiv på Covid-19, tab og mentalt helbred

v/Mai-Britt Guldin, Cand.Psych.Aut., PhD, Specialist og supervisor i psykoterapi, Seniorforsker. Aarhus Universitetshospital og Forskningsenheden for almen praksis, Aarhus. Medlem af psykologforeningens corona ekspert-panel.

Der er mange reaktioner på Covid-19 pandemien. En af reaktionerne er sorg – sorg over alle de tab vi oplever.

I et folkesundhedsperspektiv handler virus pandemien ikke kun om vaccine og smittetryk, men også om sundhedsadfærd og at opretholde mentalt helbred hos sundhedsprofessionelle og i befolkningen. Det har derfor også fyldt i Psykologforeningens corona ekspert-panel møder.

I dette oplæg vil pandemien blive belyst på baggrund af de tab, vi er konfronteret med, og den sorg der følger, samt hvilken betydning det kan have for vores folkesundhed. Vi kender endnu ikke konsekvenserne af alle de tab og ændringer, men vi må forholde os til hvilken rolle vi kan spille som psykologer – gerne i lyset af den forskningsbaserede viden vi allerede har opbygget.

Sessionen vil bestå af en fagligt præsentation med tid til spørgsmål. Der vil i lyset af emnet også blive budt op til dialog og faglig diskussion.

Speaker: Mai-Britt Guldin, Cand.Psych.Aut., PhD, Specialist og supervisor i psykoterapi, Seniorforsker, Aarhus Universitetshospital og Forskningsenheden for almen praksis, Aarhus. Mai-Britt er PhD fra Folkesundhed på Aarhus Universitet og leder et lille forskningsprogram om Tab & Sorg. Hun er forfatter til 5 bøger om sorg, en lang række forskningsartikler og bogkapitler. Hun underviser bl.a. på Dansk Psykolog Forenings specialistkurser og er medlem af psykologforeningens corona ekspert-panel.

Frokost

kl. 13:15 – 14:15

2. runde

kl. 14:15 – 15:15

Spor: Erhvervs- og organisationspsykologi

Psykologi i ledelsesforskning: Digital ledelsestræning og viden om menneskelig læring og adfærd.

v/Ann-Louise Holten, Ph.d. og lektor i arbejds- og organisationspsykologi, Københavns Universitet

Fotograf: Rune Lundø

Præsentationen vil tage udgangspunkt i iLEAD projektet (www.ilead.digital).

Projektet er finansieret af Industriens Fond og udføres i et tværfagligt samarbejde mellem forskere fra KU, CBS og AU med speciale i psykologi, ledelse, digitalisering, og økonomi.

Projektet har til formål at forbedre ledelse i danske virksomheder igennem et webbaseret ledelsesudviklingsforløb. Præsentationen vil demonstrere, hvordan viden om menneskelig læring og adfærd danner grundlag for udviklingen af form og indhold i den digitale træning. Præsentationen vil munde ud i en diskussion af, hvad god ledelse er og hvilke kompetencer en god leder har brug for.

Form: Præsentationen vil veksle mellem oplæg, demonstration af den digitale ledelsestræning, og dialog/spørgsmål.

Speaker: Ann-Louise Holten er Ph.d. og lektor i arbejds- og organisationspsykologi på Institut for Psykologi, Københavns Universitet, og gæstelektor på Center for Ejerledede Virksomheder, CBS. Ann-Louise forsker i ledelse og ledelsesudvikling samt organisatoriske processer og forandringer. Hun bidrager med viden til praksis bl.a. via sit engagement som medlem af Ledernes Digitale Tænketank og forskerbidrag til Ledelseskommissionens arbejde.

Spor: Somatik

Hjertepsykologi – hvad ved vi om psykologiske faktorer og reaktioner ifbm. kardiovaskulær sygdom!

v/ Helle Spindler, PhD og lektor i Klinisk Psykologi ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Hendes forskning fokuserer bl.a. på psykiske reaktioner som følge af hjertesygdom, samt hvordan psykologiske faktorer kan inddrages relevant i udformningen af rehabiliteringstilbud til hjertepatienter, herunder også telerehabilitering

Beskrivelse på vej.

Spor: Stress

’Hvis det er organisationen der er noget i vejen med, så ville alle jo gå ned med stress…’. Veje og vildveje i organisatorisk forebyggelse af stress

v/Tanja Kirkegaard, Adjunkt, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, Medlem af Tænketanken Bæredygtigt Arbejdsliv

På mange virksomheder er der fokus på den individuelle stressforebyggelse, og i mindre grad på den organisatoriske stressforebyggelse. Men hvad kan det skyldes? Hvad betyder det at forebygge stress organisatorisk, hvad ved man forskningsmæssigt og hvilke udfordringer er der ift. at sætte organisatorisk stressforebyggelse på dagsordenen? Oplægget stiller skarpt på de organisatoriske forhold, som stress opstår under og hvilken indvirkning disse kan have på arbejdet med den organisatoriske forebyggelse af stress.

Speaker: Tanja Kirkegaard er adjunkt på Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Hendes forskningsområde er psykosocialt arbejdsmiljø og stress. Mere specifikt forsker Tanja i fagkulturer og stresshåndtering, ledelse og medarbejderstress samt organisatorisk forebyggelse af stress. Derudover er hun medlem af Tænketanken Bæredygtigt Arbejdsliv.

Spor: Børns udvikling og trivsel

Betingelser for børns udvikling og trivsel i overgangen fra børnehave til skole.

v/Anja Hvidfeldt Stanek, ph.d. fra forskningsprogrammet ‘Hverdagslivets socialpsykologi’ og Lektor i pædagogisk psykologi ved institut for psykologi ved Syddansk Universitet.

Anja Hvidtfeldt Stanek vil holde et oplæg om (forandringerne i) børns hverdagslivsbetingelser i børnehave og indskoling.

Tilbage i midt00’erne fulgte hun en gruppe børn i deres sidste år i børnehaven og gennem deres to første år i skolen, hvor hun bl.a. studerede, hvordan børn skaber og udvikler fællesskaber i overgangen fra børnehave til skole.

Igen i 17 og 18 har hun fulgt børns overgang fra børnehave til skole, samt kigget nærmere på de forskellige aktuelle overgangsarrangementer og -pædagogikker.
Formålet med seneste projekt har dels været at undersøge hvilke forskellige ’alternative’ modeller for overgange, der aktuelt arbejdes med i kommunerne, dels at undersøge – med afsæt i både børne-, forældre- og pædagogperspektiv – hvad skoleparathed ér og hvordan skoleparathed ser ud i hhv. børnehave, (tidlig) SFO og i skolestarten.

Oplægget vil præsentere pointer og resultater fra det nye projekt og herfra åbne op for debat om, hvordan børns start på skolelivet bedst understøttes.

Form: Oplæg med efterfølgende mulighed for spørgsmål og fælles dialog

Speaker: Anja Hvidtfeldt Stanek ph.d. fra forskningsprogrammet Hverdagslivets socialpsykologi og Lektor i pædagogisk psykologi ved institut for psykologi ved Syddansk Universitet. Hun beskæftiger sig med psykologisk teoriudvikling om børns læring og deltagelse i fællesskaber i og på tværs af dagtilbud, fritidstilbud og skole samt tværfagligt samarbejde på børneområdet.

Spor: Psykologi og COVID-19

Social and behavioural insights into people’s perceptions and behaviours during the COVID-19 pandemic

v/members of the recently established Copenhagen Personality and Social Psychology (CoPSY) research group at the Department of Psychology, University of Copenhagen (www.copsy.dk).

This session will present insights from social and personality psychology on how Danes have perceived, behaved, and coped with the COVID-19 outbreak.

The first talk (Robert Böhm) will provide an overview about the project “COVID-19 Snapshot MOnitoring (COSMO) in Denmark”, conducting weekly surveys assessing, among other things, Danes’ knowledge, risk perceptions, preventive behaviours, and public trust related to the COVID-19 outbreak. The presentation will provide an overview about central findings and interpretations from this large-scale study.

The second talk (Ingo Zettler) will shed light on how individual differences contribute to the understanding of how people responded to the COVID-19 outbreak. For instance, it will be shown which individual differences affected the likelihood to adhere to the recommendations by public and health authorities and which individual differences could be linked to psychological health throughout the COVID-19 outbreak.

The third talk (Thomas Morton) will present findings from a diary study in which members of the Danish public reported on their activities at random times of the day, on different days of the week, and across multiple weeks of the COVID-19 lockdown. The talk will discuss the connections between ordinary daily activities and social and psychological coping at this unusual time.

Speakers: The presenters are members of the recently established Copenhagen Personality and Social Psychology (CoPSY) research group at the Department of Psychology, University of Copenhagen (www.copsy.dk). The group conducts research across the areas of personality and social psychology with the common goal to understand and predict social cognitions, emotions, and behaviors. Their research draws on a variety of methods, including online, lab, and field experiments, agent-based simulations, and “big data” analyses, as well as ethnographic, observational, and other qualitative methods. Through their research, they aim to develop and refine theories of social interactions and behaviour, and also aim to apply these theories to inform practice.

The presented research was conducted during the start and further progress of the COVID-19 outbreak in Denmark and has been funded by the Department of Social Sciences at the University of Copenhagen as well as the Lundbeck Foundation.

• Robert Böhm, Professor of Applied Social Psychology and Behavioural Science. His main research interest is social decision making in situations with conflicting individual, group, and collective interests, with a main focus on global challenges, such as intergroup conflict and the elimination of infectious diseases.
• Ingo Zettler, Professor MSO of Personality and Social Behaviour. His main research interests are the role of individual differences – in combination with many situational factors – for various outcomes, such as honesty and cooperative behaviour.
• Thomas Morton, Associate Professor. His main research interests span theoretical and applied questions connected to the role of identity, group membership, and social connectedness in structuring individual experiences of their social and physical world

Mød modtagerne af Dansk Psykolog Forenings Junior- og Seniorforskerpris på Årsmødet

Dansk Psykolog Forenings to forskningspriser, Juniorforskerprisen og Seniorforskerprisen går i 2020 til Majse Lind og T. Rune Nielsen

Se hvorfor her og mød dem på Dansk Psykolog Forenings Årsmøde, hvor de præsenterer deres forskning.

Majse Lind fik Juniorforskerprisen

Majse Lind

T. Rune Nielsen fik Seniorforskerprisen

T. Rune Nielsen

Psykotraumatologien løb med priserne i 2019

Dansk Psykolog Forenings Juniorforskerpris 2019 gik til Karen-Inge Karstoft, mens foreningens Seniorforskerpris 2019 gik til Ask Elklit.

Se hvorfor her.

VIS MIG PROGRAMMET FOR ÅRSMØDET
Om nyere forskning, uddeling af Junior- og Seniorforskerpriserne og muligheden for netværk med psykologfaglige kollegaer fra hele landet.

VIS MIG ÅRSMØDETS KEYNOTE SPEAKER

Susan Clayton, som er professor og leder af Institut for Psykologi på College of Wooster, Ohio, USA.

DERFOR SKAL DU KOMME TIL ÅRSMØDE

I 2019 deltog 220 medlemmer i Dansk Psykolog Forenings årsmøde i Odense.

Mikkel Berg Bagger jensen og Christian Rath var blandt deltagerne.

Hør, hvad de fik ud af at være til årsmøde i DP.

Vi glæder os til at møde dig:-)

Mikkel Berg Bagger Jensen, cand.psych

– Jeg kom, fordi jeg syntes, at der var nogle rigtig spændende oplæg. Bl.a. e-health, som jeg selv er meget interesseret i . Og så hele det her med, at det er forskning. Det er bare nice.

Christian Rath, stud. psych.

– Der har været rigtig mange bud på, hvordan forskningen bliver omdannet til psykologarbejde, som kommer borgere til gode. Det er fedt at mærke. Jeg kommer helt sikkert igen til næste år.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge