Adgang til indflydelse

 I

En ny undersøgelse af decentrale enheders arbejde giver afsæt for foreningens opgave med at mobilisere flere aktive medlemmer i Dansk Psykolog Forening. I rapporten ”Adgang til indflydelse” får vi indblik i styrelsesmedlemmernes arbejde og deres bud på, hvad der skal ske for at gøre det mere attraktivt at engagere sig i foreningen.

Formandskollegiet i Dansk Psykolog Forening mødtes den 28. oktober 2016 til debat om, hvordan der kan skabes mere attraktiv adgang til indflydelse for alle medlemmer. Mødet tog udgangspunkt i en præsentation af den analyse, som bestyrelsen netop har foretaget på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt styrelsesmedlemmer i kredse, sektioner, selskaber eller faglige netværk.

Analysen viser bl.a., at de fleste styrelsesmedlemmer oplever, at det oftest er de samme, der genvælges; og at størstedelen af styrelsesmedlemmerne synes, at deres interne samarbejde er godt.

Analysen viser videre, at de mest centrale opgaver i styrelserne er netværksdannelse og faglige arrangementer, men at opgaverne derudover spænder fra synlighed og promovering af fagfagligt område til arbejdet med løn og arbejdsvilkår, høringssvar og afholdelse af billige og relevante kurser.

I rapporten får vi også styrelsesmedlemmernes bud på hvad der skal ske for at gøre det mere attraktivt at engagere sig i foreningen.

Rapporten er første led i arbejdsprogrammets punkt 3.5 for generalforsamlingsperioden 2016-18, som har til opgave at arbejde for mobilisering af flere aktive i Dansk Psykolog Forening, og fokus på at gøre foreningens decentrale liv og centrale arbejdsgrupper mere gennemskuelig for den samlede medlemsskare.

Download "Adgang til indflydelse"

Du kan hente rapporten “Adgang til indflydelse” her (pdf).

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge

P