Ældre borgere risikerer depression og selvmord

 I

Presseklip: Ældre er den aldersgruppe i Danmark, der har de højeste selvmordrater og oftest tager antidepressiver. På trods af dette prioriteres mental trivsel ikke i så høj grad, som man kunne ønske sig i regeringens ældrepolitik, skriver formand for Dansk Psykolog Forenings Eva Secher Mathiasen i en kronik på kommunen.dk.

– Det er forkert at betragte de mennesker, som gennem et helt liv har skabt fundamentet for os andre, som mindre betydningsfulde, og derfor er ældres trivsel et samfundsanliggende, der også kræver politiske visioner og handling, lyder det blandt andet fra Eva Secher Mathiasen i kronikken.

Læs hele kronikken her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge