Afskaf indholdstomme ressourceforløb og giv førtidspension til dem der virkelig har behov

 I

“Afskaf indholdstomme ressourceforløb og giv førtidspension til dem der virkelig har behov”. Den opfordring står Dansk Psykolog Forening sammen med ialt 62 organisationer bag i samarbejdet om Fleksjob og Førtidspension.

Samarbejdet er et ønske om at medvirke til at ændre reformen fra 2013 og sikre større retssikkerhed, hurtigere afklaring og mere værdig behandling af syge og svage i Danmark. Organisationerne appellerer til, at Folketinget og forligskredsen lader forslagene og deres faglige baggrundsviden indgå i såvel evalueringen som efterfølgende lovgivning.

Organisationerne mener, at der er brug for et opgør med den mistillid, som personer med nedsat arbejdsevne ofte mødes af, når de omfattes af reglerne for fleksjob eller førtidspension. Fleksjobbere skal nemmere kunne få et fleksjob på deres tidligere arbejdsplads, og retssikkerhed for de, der har kraftigt nedsat eller slet ingen arbejdsevne, skal forbedres.

Organisationerne har fremsat seks krav til forbedring af bestemmelserne om fleksjob og førtidspensionen:

  • Er arbejdsevnen nedsat til syv timer (og derunder), skal borgeren kunne vælge mellem ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Dette skal være et retskrav.
  • Ressourceforløb skal have en maksimal samlet periode på fem år. Hvis kommunen ikke har kunnet afklare borgeren inden for fem år, skal borgeren have et retskrav til at kunne vælge mellem revalidering, fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension.
  • Borgeren skal selv kunne søge om ressourceforløb og dermed kunne klage over ressourceforløb.
  • Adgangen til fastholdelsesfleksjob skal lettes – herunder skal kravet om 12 måneders forudgående ansættelse efter de sociale kapitler eller på særlige vilkår afskaffes.
  • Ressourceforløbsydelsen skal være på sygedagpengeniveau, og der skal ikke modregnes for indtægter fra arbejdsmarkedspensioner og andre ordninger, som er kompensation for mistet erhvervsevne.
  • Ved ansættelse i fleksjob skal løn- og arbejdsvilkår fastsættes i samarbejde med de faglige organisationer. Løn- og arbejdsvilkår, herunder arbejdstiden, fastsættes efter de kollektive overenskomster på ansættelsesområdet, herunder efter de sociale kapitler. I ikke overenskomstdækket ansættelse fastsættes løn- og arbejdsvilkår, herunder arbejdstiden efter de kollektive overenskomster, på et sammenlignelig ansættelsesområde.

Beskæftigelselsminister Troels Lund Poulsen har i dag kl. 13 deltaget i to forespørgselsdebatter om førtidspension (FØP) og fleksjob (FLEKS) i Folketingssalen.

Læs mere på www.vaerdigreform.dk, hvor du også kan finde konkrete borgeres historier om deres forløb.

 

 

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge