Aktiver din netværksprofil

 I

Ny medlemsfortegnelse! Dansk Psykolog Forening har netop åbnet for nye netværksmuligheder i Mit DP. Vær med til at skabe en medlemsfortegnelse, som du kan bruge aktivt i dit arbejdsliv.

Alle psykologer har en netværksprofil i Mit DP. Også du. Brug den!

Netværksprofilerne er en genskabelse af den efterspurgte medlemsfortegnelse og giver dig som medlem mulighed for at søge efter supervisorer, sparringspartnere eller fremtidige eller tidligere kolleger.

SÅDAN GØR DU

Netværk - Mit DPLog ind på www.mitdp.dk

Under det nye menupunkt ”Netværk” findes fire undermenupunkter.

Min netværksprofil

Du har allerede en netværksprofil. Med et enkelt klik ud for dit navn kan du gøre den søgbar for andre medlemmer.  Vælg også, klik for klik, hvilke og hvor mange oplysninger du vil vise frem for andre, og om du vil skrive en præsentation om dig selv, dit arbejde, dine uddannelser mv.

Vi opfordrer til, at du gør så mange af dine oplysninger som muligt søgbare. Jo flere kontaktoplysninger du skriver, jo lettere vil det være for din kollega at kontakte dig. Jo færre du skriver, jo færre søgninger vil du fremgå af.

Søg profiler

Her kan du søge på andre medlemmer, der har gjort deres profiler søgbare. Savner du en kollega i medlemsfortegnelsen, er det nok, fordi vedkommende ikke har gjort sin netværksprofil søgbar. Det vil være en stor hjælp, hvis du vil udbrede budskabet om medlemsfortegnelsen til dine psykologkollegaer.

Mine netværksrum

Er du medlem af et udvalg eller et fagnævn i Dansk Psykolog Forening, kan I få tildelt et netværksrum, hvor det er muligt at se og debattere med gruppens medlemmer, udveksle filer og holde styr på gruppens mødeaktiviteter. Også styrelser i kredse, sektioner og selskaber kan efter aftale få tildelt et netværksrum.
Det er endnu ikke muligt at give hele kredse, sektioner og selskaber netværksrum. Vi afsøger pt mulighederne for dette og håber snarest at kunne bringe nyt. Det er heller endnu ikke muligt at oprette egne netværk og invitere andre medlemmer af Dansk Psykolog Forening med i disse.

Seneste nyt

Her ser du de seneste aktiviteter i dine netværksrum, og du kan let klikke dig videre via beskederne om nye møder, referater, debatindlæg mv.

Vi håber, at du får god gavn af de nye netværksmuligheder!

Medlemsskab af en fagforening er en personfølsom oplysning, og derfor må vi ikke – heller ikke i et lukket medlemsforum – offentliggøre navnene på foreningens medlemmer. Derfor kan kun du gøre din netværksprofil søgbar.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge