Aktuelle forskningspuljer

 I

Der udbydes i den kommende tid en række relevante puljer for forskere

Pulje til forskning til gavn for mennesker med psykiske lidelser
Sundhedsstyrelsen udbyder en pulje på 15. mio. kr. til forskningsprojekter til gavn for mennesker med psykiske lidelser. Udmøntningen af midler tager afsæt i den nationale strategi ”Forskning til gavn for mennesker med psykiske lidelser – en national strategi ” og er en del af satspuljeaftalen på psykiatriområdet 2014-2017.

Forskningsprojekterne skal generere væsentlig ny viden indenfor ét eller flere af de indsatsområder, der indgår i den national strategi. Herudover vurderes ansøgninger ud fra de overordnede kriterier:

  • Tværfaglig forskning – der inddrager en flerhed af metoder
  • Forskningens anvendelse – fra praksis til forskning og tilbage til praksis
  • Brugerperspektiv – mennesker med psykiske lidelser inddrages i forskningsaktiviteten
  • Organisering – bæredygtig forskning af højt internationalt niveau
  • Organisering – partnerskaber

Læs hele satspuljeopslaget, der indeholder uddybede ansøgnings- og vurderingskriterier og praktisk information om ansøgningsprocessen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Det er yderligere muligt at hente faglig og økonomisk vejledning vedrørende puljen hos styrelsen.

Ansøgninger skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest fredag d. 25. september 2015 kl. 12.00

Opslag inden for Det Europæiske Forskningsråd (ERC) i Horizon 2020
Europa-Kommissionen har netop offentliggjort ERC arbejdsprogrammet for 2016 med bl.a. opslag til Starting Grant til udbytterig og banebrydende forskning. ERC yder tilskud til banebrydende forskningsprojekter af videnskabelig topkvalitet inden for alle forskningsområder.

Der er kan hentes mere information om ERC arbejdsprogrammet for 2016 på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside. Der kan søges vejledning om Horizon 2020 og ansøgningsprocesser hos EuroCenter, der er det nationale kontaktpunkt for Horizon 2020 i Danmark.

Ansøgningsfrist til Starting Grant er 17. november 2015.

Det Frie Forskningsråd afholder informationsmøde om Opslag E2015 og F2016
Det Frie Forskningsråd holder informationsmøder i København, Lyngby, Aalborg, Odense og Aarhus i begyndelsen af september, hvor opslag for E2015 og F2016 vil blive gennemgået med særligt fokus på de virkemidler, der har frist i efteråret 2015.

Det Frie Forskningsråd støtter konkrete og tidsbegrænsede forskningsaktiviteter og giver ikke støtte til permanente aktiviteter. Læs mere om forskningsrådet og opslag E2015 og E2016 her eller på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Møderne er åbent for alle interesserede og retter sig mod såvel forskere som administrative medarbejdere. Se specifikke mødedatoer kan findes i ministeriets kalender.

Se også: Ny liste over fonde og legater på hjemmesiden.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge