Ambassadør for ligheden

 I

Lighed i sundhed. Det er en stor opgave, sundhedsminister Astrid Krag har sat på dagsordenen med et nyt initiativ. Også selv om hun fra projektets start inviterer en række ambassadører til at skubbe udviklingen i samme retning. Jeg har selv modtaget invitationen og har – bevidst om opgavens enorme omfang – takket ja. Naturligvis.

Ministeren peger i sit brev til ambassadøremner på vilkår, der afslører, at vi også i det temmelig lige Danmark har en brav distance at tilbagelægge, før vi blot nærmer os målet. At fx den højtuddannede lever væsentlig længere end den kort uddannede. At geografi og social status udgør skillelinjer, når den gode sundhed er målet for den enkelte borger.

Hvad vi som ambassadører tilslutter os, er derfor et fælles dogme om at arbejde for visse overordnede principper: At bidrage til et sundt og langt liv for alle uanset indkomst og uddannelse. At tage udgangspunkt i patienter og medborgere for at forbedre deres sundhed. At sætte ulighed i sundhed på dagsordenen. At omsætte viden om ulighed i sundhed til handling.

Alt sammen elementer, jeg som privatperson og psykologformand både kan tilslutte mig og vil yde en aktiv indsats for at fremme.

Lighedstanken har historien med sig. I Danmark arbejder vi på, at adgangen til sundhedsydelser ikke skal afhænge af status og pengepung. Det er derfor, sundhedsvæsenet i al væsentlighed er og bør være et offentligt anliggende, finansieret over skatten eller med tilskudsordninger, så nogle af de værste ujævnheder nivelleres. Sundhed må ikke kun være de ressourcestærke forundt. Men, som ministeren med initiativet påpeger, er vi langt fra i mål endnu.

Set i sammenhæng med initiativer som Men’s Health Week, som trækker i samme retning, er det derfor glædeligt med et politisk løft til lighedstanken. Den har været under pres i mange år, og der er selvfølgelig et svimlende skridt at gå fra tanke til realisering. Men jo flere gange den sættes på dagsordenen, des mere legitimt bliver det at udstille de områder, hvor det halter.

Tør vi fx drømme om, at der sættes reel politisk handling bag de gode intentioner om, at psykisk sundhed ligestilles med fysisk når det handler om at prioritere på finansloven? Det tør vi godt – selv om det med ligheden altså er en stor mundfuld.

Leder (PDF)

Kommentarer
 • Lotte Sønderby
  Svar

  Kære Eva
  Ja det er da en utrolig dejlig nyhed at vi er kommet ind omkring bordet og skal debattere ulighed i sundhed, når man tænker på, at det ikke er mange dage siden, vi talte om, at det kunne være en af de sager vi reelt set kunne gøre en forskel i forhold til. Som du skriver bliver det også spændende at se, hvorvidt det danske samfund og sundhedsvæsen reeelt set har det, der skal til for at gøre en reel forskel indenfor dette felt – vi er jo kendt for at være svært liberalistiske i vores tilgang og vægte den enkeltes frihed og egne valg meget højt og kommer man ikke, skal man jo heller ikke tvinges – det er jo ikke information og brochure, der vil bringe den psykiatriske patient til en hjerteundersøgelse – eller få kontanthjælpsmodtageren til en kikkertundersøgelse, men måske en kontaktperson, en god snak eller en taxabevilling og det kan nok være lidt mere udfordrende at tænke alternativt, når det handler om penge fra andre kasser – men der tror jeg bestemt på at vi kan have vigtige og afgørende argumenter, som har deres plads. Det bliver spændende at følge den udvikling

  De bedste hilsner
  Lotte Sønderby

Skriv en kommentar

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge