Arbejdet med autorisation, titelbeskyttelse og tilsyn

Publiceret 15.06.2023 Af nyhedsredaktionen

Samlet har knap 500 psykologer deltaget til de to medlemsmøder, hvor vi har drøftet det politiske arbejde på autorisations- og tilsynsområdet samt kampen for fortsat titelbeskyttelse.

Møderne var aktualiserede af, at indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde genoptager arbejdet med at etablere en sundhedsfaglig autorisation til psykologerne – og dermed også omlægge psykologernes tilsyn. Tilsynet er i dag placeret i Psykolognævnet, som ligger under Ankestyrelsen, en styrelse under Social- og Boligministeriet. Dansk Psykolog Forening forholder sig kritisk til Psykolognævnets virksomhed, idet der både er alt for lange ventetider og bekymrende sagsbehandling. Det fungerer ikke optimalt – hvilket medlemmerne til møderne også gav flere eksempler på.

I Dansk Psykolog Forening er vi naturligvis meget optaget af det arbejde, fordi en ny autorisationsmodel kommer til at vedrøre os alle, og fordi det både er vores mulighed for at fremtidssikre psykologernes faglige virke og titelbeskyttelse, men forhåbentlig også skabe nogle – i øvrigt helt nødvendige – forbedringer på tilsynsområdet.

På møderne havde medlemmerne mange gode spørgsmål og budskaber. Her er et udpluk af de vigtigste:

  • Utilfredsstillende forhold i Psykolognævnet:
    • Kritisable sagsbehandlingstider og klageforhold
    • Behov for anerkendelse af teknologiunderstøttelse; onlineterapi og fjernsupervision
    • Handicap og funktionsnedsættelser begrænser medlemmer i at opnå autorisation
  • Opmærksomhed på overgangsperioden til sundhedsfaglig autorisation og muligheden for meritordning
  • Rummelighed i en ny autorisation ift. alle psykologfaglighederne, herunder A&O og PPR

Formand Eva Secher Mathiasen præsenterede de fire modeller, som Sundhedsministeriet har foreslået. På mødet havde medlemmerne mulighed for give udtryk for deres præference, og der var et meget stort flertal, som foretrak model nr. 2, der minder om lægernes autorisationsmodel.

Tak til alle som deltog. Vi vil løbende holde jer alle orienterede, inddrage og informere i det omfang vi kan, så snart der sker noget nyt.