Arbejdsgivers mulighed for aktindsigt

 I

Når du som psykolog udfylder en statusattest, skal du huske, at en arbejdsgiver, som det ser ud i øjeblikket og i nogle tilfælde, kan få aktindsigt i statusattester hos kommunen.

I Dansk Psykolog Forening er vi utilfredse med ovenstående, og vi vil søge samarbejde med andre organisationer om at påvirke politikerne til regelændringer. Der er tale om en omfattende politisk og juridisk proces, men det burde være muligt.

Historien om en arbejdsgiver, der fik aktindsigt i en sag hos kommunen og bl.a.  fik en arbejdstagers statusattest udleveret, har været omtalt en del i medierne i løbet af december måned 2015.

Både aktindsigten og udleveringen af attesten skete som følge af reglerne i forvaltningsloven samt af Ombudsmandens og Ankestyrelsens afgørelser FOU 1993-241 samt D-15-94.

Ifølge forvaltningslovens §9 har den, der er part i en sag, som hovedregel også har ret til aktindsigt i sagen og dermed adgang til de dokumenter, som sagen indeholder.

Dansk Psykologforening kan i den forbindelse oplyse, at en arbejdsgiver er part i en sag hos kommunen, i de tilfælde, hvor arbejdsgiveren udbetaler løn under sygdom og søger sygedagpengerefusion fra kommunen, og dermed har en væsentlig økonomisk interesse i sagen.

Kommunen skal dog i hvert enkelt tilfælde konkret vurdere, hvilke dokumenter, der vedrører den aktuelle sag, og kun give adgang til disse dokumenter, fx en statusattest i en sygedagpengesag.

Forvaltningslovens §15 indeholder muligheder for begrænsning af aktindsigt. Men det kræver meget tungtvejende hensyn, før man kan bruge denne bestemmelse. En myndighed kan endvidere ikke nægte en part aktindsigt alene ud fra generelle overvejelser om skadevirkninger ved at give aktindsigt.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge