Din idé – din forretning

 I

Arrangementer målrettet selvstændige psykologer: Din idé – din forretning

I Dansk Psykolog Forening ønsker vi at understøtte psykologer, der gerne vil udvikle en selvstændig forretning. Derfor afholder vi nu inspirationsarrangementer og uddannelsesdage, hvor du får viden og sparring til at få afklaret, hvordan din idé kan blive en forretning, og hvor du guides igennem de vigtigste opmærksomhedspunkter, når man starter som selvstændig.

På de indledende inspirationsarrangementer får du viden til at kunne afklare, om din idé kan bære, og om du skal lægge så meget arbejde i den, som det kræver at starte selvstændig virksomhed. Vi ser desuden på, hvad du evt. skal tilføje/udelade for at skabe en bæredygtig platform for dig selv.

På de efterfølgende uddannelsesdage kommer du igennem grundstenene bag start-up processen, herunder

  • entreprenør-lederrollen
  • samarbejdsmodeller
  • kundeforståelse
  • netværk
  • markedsføring
  • salg
  • kontorarbejdet

Du vil ved den bindende tilmelding til uddannelsesdagene modtage en pdf med spørgsmål, som du bedes gennemgå med dig selv inden kurset.

Fokus for uddannelsesdagene vil være din idé, og du får hjælp til at afklare og udvikle på den, så du efter dagene har et større overblik over, hvordan du gør din idé til din forretning. Vi påtager os således ikke noget ansvar for at udvikle din idé, men giver dig værktøjer og indsigt i start-up processen, der kan hjælpe dig til selv at gøre det.

Kursets underviser, Thea Mikkelsen, har selv egen virksomhed, som hun har udviklet på baggrund af sine egne interesser og opmærksomhed på en bestemt kundegruppe. Hun vil dels præsentere forretningsteori og metode og dels komme med eksempler fra hendes egen erfaring.

Disse arrangementer er en del af en række nye medlemsinitiativer særligt rettet mod selvstændige psykologer. I løbet af 2015 vil der blive udbudt flere arrangementer.

Læs artikel i Psykolog Nyt om underviseren Thea Mikkelsen: Psykologer skal gå nye veje.

VIGTIGT OM DELTAGELSE:

For at kunne deltage, skal du være medlem af Selvstændige Psykologers Sektion. I tilfælde af pladsmangel, har selvstændige uden ydernummer fortrinsret. De er særligt målrettet dig, hvis du har en god forretningsidé, du gerne vil arbejde med.

Arrangementerne er todelt. Først deltager du på et inspirationsarrangement, som er et arrangement i tidsrummet 17-20 i enten Aarhus eller København. Her stifter du bekendtskab med emnet og får et grundlag for at beslutte, om du vil bruge to hele dage på uddannelsesdagene. Herefter har du mulighed for at tilmelde dig to hele uddannelsesdage i København, hvor du jf. ovenstående beskrivelse får lejlighed til at arbejde mere indgående med emnet.

Hvis du skal deltage på uddannelsesdagene, er det en forudsætning, at du har deltaget på inspirationsarrangementet enten i Aarhus eller København.

Du kan i første omgang KUN tilmelde dig inspirationsarrangementerne i hhv. Aarhus og København. Efter inspirationsarrangementerne vil vi åbne for tilmelding til uddannelsesdagene.

PRAKTISK OM INSPIRATIONS-ARRANGEMENTER

Tid: København tirsdag d. 7. april, 2015 fra kl. 17-20. Aarhus onsdag d. 8. april fra kl. 17-20.

Sted: Aarhus: Dansk Psykolog Forenings lokaler, Fiskergade 41, 4. sal, 8000 Aarhus C. København: Dansk Psykolog Forenings lokaler, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.

Pris: Arrangementet er gratis med forplejning og forbeholdt medlemmer af Dansk Psykolog Forening. Du skal dog selv betale eventuelle transportudgifter.

Tilmeldingsfrist: Fredag d. 6. marts.

Tilmelding: Tilmelding foregår efter først til mølle princippet. Der er et begrænset antal pladser. Arrangementerne er forbeholdt medlemmer af Selvstændige Psykologers Sektion, og der er fortrinsret for medlemmer uden ydernummer.
Tilmeld dig i KøbenhavnTilmeld dig i Aarhus

Kontakt: Har du spørgsmål om inspirationsarrangementerne, er du velkommen til at kontakte konsulent Mikkel Hesselbæk Andreasen. Tlf. 35 25 97 10. Mail: mha@dp.dk.

PRAKTISK OM UDDANNELSEDAGE

Tid: Uddannelsesdagene afholdes i København på følgende to dage: tirsdag d. 12. maj og onsdag d. 13. maj 2015 i tidsrummet 10.00-16.30. Du skal deltage på begge dage.

Sted: MBK Kursuscenter, Pilestræde 61, 1. sal, 1112 København K.

Pris: Arrangementet er gratis med forplejning og forbeholdt medlemmer af Dansk Psykolog Forening. Du skal dog selv betale eventuelle transportudgifter.

Tilmeldingsfrist til uddannelsesdage: Onsdag d. 15. april 2015.

Tilmelding: Arrangementerne er forbeholdt medlemmer af Selvstændige Psykologers Sektion. Tilmelding foregår efter først til mølle princippet, og er forbeholdt de, der har deltaget på inspirationsarrangementerne. Der er et begrænset antal pladser, og vi kan ikke garantere, at alle der har deltaget på inspirationsarrangementerne også kan få plads på uddannelsesdagene.

Kontakt: Har du spørgsmål om uddannelsesdagene, er du velkommen til at kontakte konsulent Mikkel Hesselbæk Andreasen. Tlf. 35 25 97 10. Mail: mha@dp.dk.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge