Autorisation inden for 3 år

 I

Dansk Psykolog Forening har i samarbejde med Psykiatrien i Region Sjælland udarbejdet en hensigtserklæring om at sikre nyuddannede psykologer mulighed for at opnå autorisation inden for 3 år.

Psykiatrien i Region Sjælland vil fremover satse på at uddanne flere specialpsykologer. Da autorisation er en forudsætning for specialpsykologuddannelsen, er der behov for, at psyklogerne hurtigt kan opnå dette.

I Dansk Psykolog Forening glæder vi os over hensigtserklæringen, som ikke alene kommer psykologerne til gode men især også patienter og pårørende, som med autorisationsordningen får en kvalitetssikret psykologbehandling.

Du kan læse hensigtserklæringen på: Rådgivning > Ansaettelsesvilkår > Overenskomster og Forhåndsaftaler under Region Sjælland og kommunerne i regionen – Region Sjælland, Psykiatrien.

Vi håber, at vi kan indgå lignende aftaler i hele den offentlige sektor og dermed styrke den del af overenskomsten, hvoraf det fremgår, at arbejdsgiver skal sikre nyuddannede psykologer i første job mulighed for autorisation.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge