Autorisation og dispensation for brug af videokonfrontationstimer pga. COVID-19 situationen

 I

Dansk Psykolog Forening tog i sidste uge kontakt til Psykolognævnet med anmodning om, at kriterierne for autorisation bør tilpasses den aktuelle situation. Nu er der åbnet op for mulighed for dispensation.

Psykolognævnet har søndag d. 22. marts åbnet op for, at psykologer, som er i gang med autorisationsuddannelsen, kan ansøge om dispensation fra gældende retningslinjer, hvis man har haft teknologiunderstøttede konfrontationstimer i forbindelse med corona-situationen. Psykolognævnet lægger i deres vurdering vægt på, at konfrontationstimer er ansigt-til-ansigt, hvis de er teknologiunderstøttede.

Psykolognævnet anbefaler at registrere de timer man har haft over video i nedlukningsperioden, og som man ønsker at søge dispensation for. I forbindelse med ansøgningen skal det fremgå af den indsendte dokumentation, hvor mange timer som det drejer sig om i alt og at timerne er afholdt som følge af Corona-situationen.

Psykolognævnet afventer en konkret ansøgning om dispensation og herefter afgørelsen af samme, før de kan vejlede mere præcist om, hvorvidt der kan dispenseres fra kravet, og i så fald hvilke kriterier, der vil være for en dispensation.

Dansk Psykolog Forening arbejder for en modernisering af autorisationsordningen, så den er tidssvarende og af fortsat høj kvalitet. Dette indebærer også både teknologiunderstøttet psykologbehandling og supervision. Dansk Psykolog Forening er i løbende dialog med Psykolognævnet herom.

Læs hele nyheden på Psykolognævnets hjemmeside.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge