Bedre Medlemsservice: Du kan stadig nå det

 I

22 % har indtil nu besvaret vores spørgeskemaundersøgelse om bedre medlemsservice. Mangler vi dit svar? Vi vil gerne rigtig gerne have mange vurderinger af vores medlemsservice, så vi kan blive endnu bedre til at møde alle medlemmers behov.

Har du derfor gjort brug af foreningens kerneydelser om forhandling, rådgivning, kurser, karriererådgivning, arrangementer, hjemmeside osv., så håber vi, at du vil finde vores spørgeskema frem – vi vil rigtig gerne høre om din oplevelse af os. Du får en invitation til at deltage i undersøgelsen i dag pr. mail, hvis du ikke har nået at besvare den tidligere.

Vi vil også gerne vide, hvordan du har følt dig inddraget og involveret i foreningens arbejde, hvis du har været inde over det i perioden.

Hjælp os med at komme langt forbi andre organisationers svarprocent. Lignende undersøgelser i IDA, DJØF, BUPL, JA og Fysioterapeuterne ligger gennemsnitligt på 19,2 %. Hjælp os med at blive bedre.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge