Bedre rådgivning til skilsmisseforældre

 I

Af Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening

I sidste uge satte TV 2 med tre dokumentarprogrammer fokus på en række vanskelige skilsmissesager og de tilhørende omkostninger for de involverede – især børnene.
Udsendelserne tydeliggør behovet for, at vi gør os bedre umage med at bistå de skilsmisseramte forældre, så de kan komme overens. Primært af hensyn til børnene, for der er solid dokumentation for, at det er børnene, der bliver hårdest ramt.

Cirka en tredjedel af de årlige 25.000 børn, hvis forældre bliver skilt, rammes af, at forældrene har svært ved at samarbejde. Det viser sig for eksempel som konflikter og dårlig eller mangelfuld kommunikation mellem forældrene. Ydermere er det en kendsgerning, at børn fra brudte familier i gennemsnit klarer sig dårligere senere i livet på en række parametre såsom beskæftigelse, uddannelse og helbred. Det gælder i særlig grad børn, hvis forældres skilsmisse har været konfliktfyldt. At der er grund til, at vi støtter forældrene bedre i at formindske disse konflikter er derfor åbenlyst.

Konkret bør vi kigge til vores naboland Norge, hvor rådgivningen af forældre er sat langt bedre i system, lægger mere vægt på en forebyggende indsats og sætter ind meget tidligere end herhjemme.

For eksempel deltager norske forældrepar ved skilsmisse i en obligatorisk mægling. Desuden tilbydes forældrene rådgivningssamtaler, hvor de får hjælp til at tackle bruddet, forstå børnenes reaktioner, hjælpe børnene gennem skilsmissen og styrke deres samarbejde og kommunikation som forældre. Desuden tilbydes mange steder også grupperådgivning til børnene. Det fælles for disse tiltag er, at deres fokus er på det centrale: at der tages hånd om børnenes trivsel og udvikling.

Som situationen er lige nu, kan danske forældre, der ønsker skilsmisse, få en-to samtaler, hvis de er uenige om samvær eller bopæl. Det vil sige på et tidspunkt, hvor konflikten allerede er vokset til uenighed om noget helt centralt for børnene. Der findes naturligvis i Danmark eksempler på vellykkede projekter, hvor forældre og børn får ekstra rådgivning. Men eksemplerne er for få, kommer for sent i konfliktforløbet, og de er for geografisk spredte til for alvor at gøre en forskel. Der er i høj grad behov for at systematisere de gode nationale såvel som internationale erfaringer.

Indenrigsminister Margrethe Vestager (R) har erklæret sig parat til at diskutere, om Statsforvaltningen skal have flere redskaber til at hjælpe de skilsmissefamilier, der ikke selv kan finde en løsning.

Den vigtige pointe i ministerens kommentar er, at der altid bør være fokus på i fællesskab at etablere holdbare og forpligtende løsninger forældrene imellem frem for afgørelser, som den ene part måske ikke er enig i.

Jeg sætter pris på, at ministeren signalerer vilje til at hjælpe skilsmissefamilierne bedre, og vi ser frem til at stille vores viden og erfaringer – også fra vores nordiske kolleger – til rådighed.

En skilsmisse kan få forældrene til at overse det væsentligste mål, som er at samarbejde om at sikre børnenes tarv bedst muligt. Netop derfor påhviler der myndighederne et særligt ansvar med at bistå forældrene til at træffe de valg, der også på lang sigt er holdbare.

Jyllandsposten 31. maj 2014

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge