Behov for mere ambitiøs vision for psykiatrien i Region Midtjylland

 I

Der er brug for en meget ambitiøs vision for psykiatrien i Region Midtjylland, og der bør følge tilstrækkelige ressourcer og kvalificeret arbejdskraft med til at realisere visionen i det daglige. Det fremgår af Dansk Psykolog Forenings høringssvar til Danske Regioner om psykiatriplanen i Region Midtjylland.

– Vi får på nuværende tidspunkt langt fra får mest muligt ud af de sparsomme ressourcer, som psykiatrien tildeles, fordi den daglige drift reguleres efter forkerte målsætninger, og fordi man ikke udnytter de kompetencer og kvalifikationer, som medarbejderne reelt har til rådighed, siger formand for Dansk Psykolog Forening Eva Secher Mathiasen.

I høringssvaret udtrykker foreningen ønske om, at specialpsykologerne anvendes i langt højere grad i Region Midtjylland, bl.a. fordi specialpsykologerne i de fleste situationer kan fungere som patientansvarlige på lige fod med læger og dermed være med til at afhjælpe lægemangel.

Desuden udtrykker DP ønske om, at der kommer større fokus på kvalitet i arbejdet. På nuværende tidspunkt oplever mange, at der er alt for stor fokus på antal ydelser, frem for den kvalitet der er i behandlingen af patienterne. Det er blandt andet med til at skabe frustration og dårligt arbejdsmiljø for medarbejderne, skriver DP.

Endelig gør DP opmærksom på, at man i psykiatriplanen bør medtænke psykologer i højere grad i forhold til at nedbringe anvendelsen af tvang.

Læs høringssvaret her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge