Behov for samlet psykosocial indsats

 I

Presseklip: Psykologer: Misbrug er ikke kun et sundhedsproblem

KL’s nye misbrugsudspil indeholder 12 anbefalinger, som skal sikre en bedre misbrugsbehandling i kommunerne og formand for Dansk Psykolog Forening, Eva Secher Mathiasen, hilser KL’s anbefalinger velkomne:

– De offentlige udgifter til behandling af misbrugere er voldsomt store. Sundhedsstyrelsen har opgjort, at alene de kommunale udgifter til behandling af alkoholmisbrug er tre milliarder kroner om året, og medregnes de sociale udgifter, løber de op i syv milliarder kroner. Når misbrug samtidig giver anledning til et utal af sociale problemer er der god grund til at hilse det velkomment, at KL med sine 12 nye anbefalinger vil sikre en bedre og mere ensartet misbrugsbehandling i kommunerne. Der er absolut behov for at højne kvaliteten og samordningen af behandlingen af misbrugere,” siger hun i en pressemeddelelse.

Misbrugsproblemerne må dog ikke reduceres til et sundhedsmæssigt problem. Mange misbrugere har også psykiske problemer samt massive sociale vanskeligheder, der følger med et misbrug, så udfordringerne rækker langt videre end det sundhedsfaglige, og misbrugsbehandlingen skal derfor også omfatte psykiske og sociale problemer, mener Dansk Psykolog Forening.

Foreningen peger på, at mange misbrugere har dobbeltdiagnoser – altså både har et misbrug og en psykisk lidelse. Det medfører komplekse problemstillinger af psykisk og social karakter. Men der er risiko for, at man overser kompleksiteten i patientens samlede behandlingsbehov, hvis man blot betragter det som sundhedsmæssige problemer, mener Eva Secher Mathiasen.

– Der er indlysende behov for en samlet psykosocial indsats, hvis behandlingen skal have effekt, siger hun.

Altinget, 17. december 2012.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge