Betalt frokost under pres

 I

Finansministeriet åbner nu for at fjerne medarbejdernes betalte frokostpause – uden forhandling eller lønforhøjelse. Dansk Psykolog Forening er enig med Centralorganisationernes Fællesskabsudvalg i, at det er dybt kritisabelt.

Retten til betalt frokostpause, sådan som den administreres på statens arbejdspladser, er en del af den samlede pakke for statens ansatte, og dermed en integreret del af overenskomstgrundlaget. Den ret hævder Finansministeriet ensidigt at kunne fjerne uden forhandling.

Medarbejderne risikerer dermed at blive sat 2,5 time op i arbejdstid uden, at de får mere i løn for det. Det bliver konsekvensen, hvis Finansministeriet får held til at inddrage den betalte frokostpause på de offentlige arbejdspladser.

Formand for Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU), Flemming Vinther, der repræsenterer de 180.000 ansatte i staten, mener, at det er dybt kritisabelt.

”Igen skal vi være vidne til besparelser i den offentlige sektor. Denne gang på de statslige arbejdspladser via de ansattes arbejdsvilkår. Den danske model sættes ud af spil, når arbejdstiden med et hug – og uden forhandling – kan sættes op med 2,5 timer om ugen, uden at lønnen følger med. Det kan vi selvfølgelig ikke bare stiltiende acceptere, og jeg er tilfreds med, at Akademikerne har reageret skarpt i forhold til de stillingsopslag, vi nu ser på deres område, hvor betalt spisepause optræder på linje med frugtordninger og massage”.

Alle lønmodtagerorganisationer står sammen, og dermed er Dansk Psykolog Forening med i de protester, der nu skal spredes ud over hele landet.

Vær opmærksom på ordlyd i stillingsopslag mv.

I Dansk Psykolog Forening har formanden for Dansk Psykolog Forening skrevet ud til tillidsrepræsentanter og opfordret dem til at sige fra overfor deres arbejdsgivere, hvis de lokalt forsøger at signalere, at frokostpausen er et individuelt eller lokalt anliggende fx ved, at arbejdsgiver i et stillingsopslag efter at have henvist til overenskomsten anfører, at ”Derudover tilbydes betalt frokostpause, kantineordning samt fleksibel arbejdstid.”

Husk: “Retten til betalt frokostpause er en integreret del af overenskomsten. Retten til den betalte frokostpause er således en kollektiv rettighed, der kun kan ændres i forbindelse med overenskomstforhandlingerne”, skriver Eva Secher Mathiasen i sit brev til foreningens tillidsrepræsentanter.

Se pressemeddelelse fra CFU her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge