Blandede bolcher fra dagpengekommissionen

 I

Den tidligere regering nedsatte i juni 2014 en dagpengekommission, der netop har præsenteret deres anbefalinger til, hvordan det mere end 100 år gamle dagpengesystem kan fremtidssikres.

I dag står dagpengesystemet over for en række udfordringer i forhold til det moderne arbejdsmarked med åbne grænser, nye ansættelsesforhold og nye måder at blive aflønnet på. Derfor er Dagpengekommissionens forslag til ændringer af det danske dagpengesystem et skridt i den rigtige retning mod et dagpengesystem, som er tilpasset virkeligheden på arbejdsmarkedet.

Eva Secher Mathiasen er fortrøstningsfuld, for på et område ser det positivt ud: ”Jeg synes, at det vigtige for psykologerne er, at det skal være nemmere at regne småansættelser med i optjening af dagpenge, og at det kan gøres helt ned på time-niveau i stedet for som hidtil i uger.”

– Det er godt, hvis der gøres op med de rigide genoptjeningskrav, som har været skyld i, at mange har mistet dagpengeretten de senere år. Og det er fint at anspore de ledige til at tage beskæftigelse af korterevarende karakter, fordi det kan være skridt i retning af et fast arbejde. Sådan som arbejdsmarkedet ser ud i dag er det helt nødvendigt med et fleksibelt optjeningsprincip.

På minussiden ærgrer det dog Eva Secher Mathiasen, at kommissionen ikke har nået at håndtere de selvstændige, for de har i forvejen svært ved at passe ind i dagpengesystemet og gør kun i meget ringe omfang brug af dagpenge. Og så er der stadig en for kort dagpengeperiode, der betyder, at psykologer risikerer at miste muligheden for at modtage forsørgelse. Der er med andre ord stadig plads til at forbedre dagpengesystemet, selv om et krav har været en dagpengemodel, der ikke bliver dyrere, end den der er der nu.

– Vi må nu sætte vores lid til, at det udvalgsarbejde, som kommisionen foreslår omkring de selvstændige, finder på løsninger og at de arbejder hurtigt.

Urimeligt pres på de nyuddannede
I kommissionens rapport er der desværre ikke bedre tider på vej for de nyuddannede. Dimittendsatsen nedsættes, fordi finansieringen af omlægningen af dagpengesystemet ikke må koste noget og dermed skal bæres af de ledige og især af dimittenderne. Derfor er Akademikerne (og herigennem Dansk Psykolog Forening) medunderskriver af en mindretalsudtalelse fra lønmodtagersiden i kommissionen, hvor man adresserer en del af regningen for omlægning til politikerne på Christiansborg.

– Jeg er bekymret over, at man nedsætter taksten for dimittenderne. De nyuddannede er i forvejen presset af den store ledighed, de lige nu møder, når de slutter deres studie. Vi risikerer, at de nyuddannede dropper at melde sig i a-kasse, og det vil være dumt, da de over livet er nettobidragsydere til den forsikring, som dagpengesystemet er. Melder de sig ud af den kollektive arbejdsløshedsforsikring, så bliver behovet for offentlig finansiering bare endnu større, end det er i dag. Men vi slap trods alt for, at dimittendrettighederne helt forsvandt, som de fx er det i Sverige, og som det blev foreslået under kommisionens arbejde”, slutter Eva Secher Mathiasen.

Kommissionen består af fem eksperter og fire medlemmer udpeget af arbejdsmarkedets parter, der har undersøgt dagpengesystemet.

Kommissionen har blandt andet undersøgt, hvordan dagpengesystemet kan blive:

  • En fortsat attraktiv forsikringsordning mod arbejdsløshed
  • Tidssvarende i forhold til det moderne arbejdsmarked
  • Forenklet og afbureaukratiseret
  • Robust nok i forhold til et mere integreret europæisk arbejdsmarked

Læs dagpengekommisionens rapport her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge