”Børnene først”: Interessant udspil – men vi skal sikre kvalitet og bedre forebyggelse

 I

Regeringen vil med det nye udspil ”Børnene Først” sikre en tidligere indsats over for børn der oplever svigt, gøre flere anbringelser permanente og give udsatte børns rettigheder. Eva Secher Mathiasen, formand i Dansk Psykolog Forening, udtaler, at der er ”roser”, men også ”torne” i regeringens udspil.

”Vi ved, at børn, der vokser op med omsorgssvigt, vold og misbrug, taber i alle statistikker. De børn fortjener en bedre fremtid, end de er stillet i udsigt i dag. Og det skal reformen levere på. Grundlæggende er regeringens udspil godt og har konkrete visioner. Jeg er særligt glad for, at man ikke længere fokuserer så entydigt på, at antallet af anbringelser skal være højere. Men at forebyggelsen af omsorgssvigt, er blevet omdrejningspunktet”, siger Eva Secher Mathiasen.

Hun påpeger dog, at der også er vidtgående forslag i udspillet som fx tvangsadoptioner, som stiller meget store krav til den konkrete sagsbehandling, og det er særligt vigtigt, at der sker et massivt kvalitetsløft i de enkelte børnesager.

”Det er for så vidt godt med fokus på bedre muligheder for permanent anbringelse, adoption, tidlig adoption, for i meget alvorlige sager vil det understøtte den tilknytning, som er et vigtigt fundament i barnets udvikling. Men det skal følges af faglighed og kvalitet helt ud i yderste led. Det er et meget voldsomt indgreb for både børn og forældre, og derfor skal der stilles store krav til det faglige grundlag, og det mangles i udspillet” siger hun og påpeger, at det er godt at se, at der er lagt stor vægt på at give børnene en stemme i deres egne sager:

”Det er godt, at regeringen lægger så stor vægt på, at børnene skal lyttes til og inddrages, og det er godt, at der stilles krav og udmåles pligter i sagsbehandlingen, men jeg kan godt være nervøs for at disse gode initiativer fortoner sig, hvis man ikke arbejder målrettet med at hæve det faglige niveau og bruge ressourcerne bedre blandt alle de faggrupper, der arbejder med børnesagerne og hele forebyggelsesområdet – og lader udvikling af forebyggelsen fylde, det er udspillet næsten blottet for.”

Efterlyser certificering af psykologer

Dansk Psykolog Forenings offentliggjorde i efteråret et politisk udspil på anbringelsesområdet, som indspark til den politiske proces på Christiansborg. I udspillet foreslås bl.a. at man styrker kvaliteten på området ved at ændre loven, så de børnefaglige undersøgelser altid inkluderer psykologfaglige udredninger og undersøgelser, og at der er adgang til psykologfaglig sparring, når der er tale om indgribende foranstaltninger.

Derudover foreslår Dansk Psykolog Forening, at der indføres en certificeringsordning for børnesagkyndige psykologer, som går på tværs af det familieretlige og socialfaglige system, for at sikre et højt og ensartet fagligt niveau i undersøgelser og sagsbehandling. Sådan en ordning har man haft i Norge siden 1998, og ifølge den seneste evaluering fra 2017 har indsatsen bidraget til at styrke de børnesagkyndiges kompetencer. I regeringens udspil er der lagt op til at kigge på muligheden for gennem en børnerådgiver-uddannelse at give autorisation til de socialrådgivere, der i det daglige sidder med børnesager.

”Det er vi rigtig glade for, men vi så gerne, at man i samme ombæring lavede en certificering af psykologer, der arbejder på dette område. Psykologerne står ofte midt i sagerne og mange af anbringelsessagerne bliver truffet på baggrund af psykologernes børnesagkyndige erklæringer. Derfor handler det for os psykologer om, at løfter barren for kvaliteten og gøre det lettere for fx kommuner at identificere de psykologer, som er specialister i det børnesagkyndige arbejde ” siger Eva Secher Mathiasen.

 

Dansk Psykolog Forening har tidligere fremlagt et politisk udspil, der skal sikre højere kvalitet i anbringelsessagerne:

Lovgivningen skal ændres, så den understøtter tilstrækkelig faglighed og kvalitet i den børnefaglige undersøgelse, som ligger til grund for anbringelser og forebyggende foranstaltninger

  • Målet er at styrke kvalitet i undersøgelser og beslutningsgrundlag for indgribende foranstaltninger samt at sikre et ordentligt match mellem barn og anbringelsessted.
  1. Der skal indføres en særlig certificeringsordning for børnesagkyndige psykologer
  • Målet er at sikre mere ensartet faglig kvalitet i de psykologfaglige undersøgelser og anvendelighed for forvaltningens beslutningsgrundlag.
  1. Plejefamilier skal tilbydes fortløbende psykologfaglig supervision
  • Målet er at øge børn og unges trivsel ved at sikre den nødvendige støtte og styrkede kompetencer i plejefamilierne.
  1. De biologiske forældre og de anbragte børn og unge skal støttes under anbringelsen
  • Målet er at sikre trygge og stabile anbringelser og skabe det bedst mulige grundlag for at sikre børnenes trivsel og udvikling under anbringelsen.
  1. Der skal oprettes et tværfagligt nationalt videnscenter for anbragt børn og unge
  • Målet er at sikre bedre evidens og vidensgrundlag på anbringelsesområdet.

 

Indlæg i Altinget

Læs regeringens udspil ”Børnene Først” her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge