Psykologer på førskoleområdet angiver i undersøgelse, at mangelfuld normering har afgørende betydning for øget mistrivsel og efterlader børn med dårlig selvregulering og adfærdskontrol

Det viser en undersøgelse fra 2019, Dansk Psykolog Forening har gennemført blandt PPR-psykologer, der arbejder på dagtilbudsområdet omkring normeringer og trivsel. Formålet har været at få indblik i psykologernes erfaring med og faglige vurdering af, om strukturelle rammer – især normering – i danske dagtilbud har betydning for børns trivsel og udvikling, og på hvilken måde.

Undersøgelsens resultater viser bl.a. at:

  • 94 procent af psykologerne vurderer, at normering er en af de tre vigtigste faktorer af betydning for en øget mistrivsel blandt børn i danske dagtilbud.
  • 89 procent af psykologerne tilkendegiver, at de i høj eller nogen grad konkret har observeret forhold i en daginstitution, hvor der har været så få voksne, at de har vurderet, at det har negativ betydning for børns udvikling.
  • To ud af tre psykologer vurderer, at utilstrækkelig normering ofte betyder, at et barn har svært ved selvregulering og adfærdskontrol. Halvdelen vurderer, at det ofte kan have betydning for et barns evne til at indgå i relationer med andre børn.

Læs hele undersøgelsen her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge