#BørnErFremtiden. Psykologer: Normering har afgørende betydning for børns udvikling

 I

Pressemeddelelse

Psykologer på førskoleområdet angiver i ny undersøgelse, at mangelfuld normering har afgørende betydning for øget mistrivsel og efterlader børn med dårlig selvregulering og adfærdskontrol

Det viser en undersøgelse Dansk Psykolog Forening netop har gennemført blandt PPR-psykologer, der arbejder på dagtilbudsområdet omkring normeringer og trivsel. Formålet har været at få indblik i psykologernes erfaring med og faglige vurdering af, om strukturelle rammer – især normering – i danske dagtilbud har betydning for børns trivsel og udvikling, og på hvilken måde.

Undersøgelsens resultater viser bl.a. at:

  • 94 procent af psykologerne vurderer, at normering er en af de tre vigtigste faktorer af betydning for en øget mistrivsel blandt børn i danske dagtilbud.
  • 89 procent af psykologerne tilkendegiver, at de i høj eller nogen grad konkret har observeret forhold i en daginstitution, hvor der har været så få voksne, at de har vurderet, at det har negativ betydning for børns udvikling.
  • To ud af tre psykologer vurderer, at utilstrækkelig normering ofte betyder, at et barn har svært ved selvregulering og adfærdskontrol. Halvdelen vurderer, at det ofte kan have betydning for et barns evne til at indgå i relationer med andre børn.

Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening, udtaler i den forbindelse:

“Det er meget klare signaler, psykologerne sender ude fra institutionerne. Når normeringen er utilstrækkelig, og de tilstedeværende voksne vanskeligt kan varetage pasning og pædagogiske tiltag med børnene, har det konsekvenser for børnenes udvikling. Det svækker ganske enkelt børnenes muligheder for at trives godt og udvikles sundt.

Når vi som samfund investerer i de yngste børns trivsel og velvære, kommer investeringen mange gange tilbage igen i form af børn og unge, der evner at begå sig godt og bidrage til fællesskabet. Jo mere vi omvendt presser rammerne for børnenes sunde udvikling, risikerer vi at stå over for stigende mistrivsel og børn, der ikke kan rumme at indgå i det almindelige skole- og fritidsliv”.

Psykologerne peger i forbindelse med undersøgelsen på flere eksempler på hændelser forårsaget af mangelfuld normering. Det kan være børn, som ikke selv gør opmærksomme på, at de har brug for en voksen, bliver overset – sommetider i årevis – som følge af for lidt eller for presset personale. Fokus bliver så på de børn, der slås og græder, og ikke dem, der bare trækker sig væk og gemmer sig. En psykolog har således set børn græde alene i en busk eller et hjørne af legepladsen, uden at nogen fik øje på dem.

Mangelfuld voksenkontakt har også betydning for børnenes evne til at lære selvregulering. Det lærer de ved, at der er voksne tilstede, som både hjælper dem med at regulere sig selv og ved at være rollemodeller.
Der meldes også om, at mangelfuld normering får den konsekvens, at der er børn i institutionerne, som udvikler uhensigtsmæssige strategier for at klare sig, fx slår de andre børn, for at blive hørt og set, eller bliver helt stille, fordi de alligevel ikke bliver hørt.

Læs hele undersøgelsen her.

Eva Secher Mathiasen kan kontaktes fredag den 31. maj/lørdag den 1. juni på mobil 60 61 05 32.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge