Børnevalg

 I

Valgkampen lader vi ligge. Ikke fordi dagpengene, økonomien, klimaet, planloven, pensionsalderen, integrationen og endnu flere dagsordener er uvigtige. Men af de grunde, at temaerne i forvejen er dækket fyldigt ind og det også denne gang bør overlades til den enkelte at vægte deres betydning. Psykologforeningen følger ingen ind i stemmelokalet.

Vi kan dog ikke undgå et tema fra valgkampen, når vi siger: Det selvfølgelige ønske om, at færre børn og unge udvikler sig til kriminelle voksne, løses ikke ved at sænke den kriminelle lavalder. Uanset problematisk adfærd er børn børn og skal ikke gennem retsmaskineriet føres over i en type voksenidentitet, de netop skal beskyttes mod. Lad der ikke gå mandatjagt på det spørgsmål.

Hvad vi trænger til, er børnepolitiske ambitioner, der går på tværs af partiskel – altså skabe og beskytte de rammer, der bør være alle børn forundt. Børn skal ses som en ressource og en skat, vi voksne sammen tager vare på. Når man har visioner for børn og giver dem støtte og opmuntring frem for dårlig samvittighed og præstationsangst, giver det sunde og stærke børn.

Psykologforeningen har i fællesskab med Børns Vilkår, Red Barnet, Bedre Psykiatri, Socialrådgiverne og BUPL rejst børnetemaet i medierne og appellerer til at investere i, tro på og tale ordentligt om vores børn.

Mulighederne findes i et bredt spektrum, fx at stoppe mobning, tage bedre hånd om børn i skilsmisser, styrke tidlig indsats, løfte inklusionen til at blive mere end et slagord, stoppe bureaukratiet i socialforvaltningerne og sætte barnet i centrum i sagsbehandlingen. Det handler om, at vi træffer de rigtige beslutninger på børnenes vegne – og det kan vi blive meget bedre til. Meget.

De alt for mange børn, der mistrives, er ensomme, deprimerede eller stressede, skal selvfølgelig hjælpes. Tager vi imidlertid ordet ambition alvorligt, lyder opgaven at dæmme op for, at det kommer så vidt, at børn får det så skidt, at deres udvikling er på spil.

Det er i den grad et voksenvalg at ville børnene det godt.

Leder (pdf)

Skriv en kommentar

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge