Børnehuse til udsatte børn

 I

Presseklip: Eksperter savner fokus på krav til faglighed og uddannelse til personalet i de kommende børnehuse for børn, der har været udsat for seksuelt misbrug eller vold.

Der er fortsat et stykke vej til, at Karen Hækkerups nye børnehuse vil blive en succes, mener Karin Kildedal, forsker i anbringelser af børn fra Aalborg Universitet, og Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening.

De peger på store mangler i fagligheden hos børnehusenes personale.

Eva Secher Mathiasen kritiserer, at ekspertudvalget ikke anbefaler at stille krav til uddannelsen hos de personer, der skal stå for at udføre den børnefaglige undersøgelse, som skal danne grundlaget for en handlingsplan for det enkelte barn.

– Det er vigtigt, at der bliver stillet tilstrækkelige krav til kompetencerne hos de mennesker, der står for de børnefaglige undersøgelser af misbrugte eller voldsramte børn. Det kræver særlige kompetencer at nå de her børn, fordi man skal kunne identificere deres problemer, selvom de ikke råber særligt højt, siger hun til Altinget.

Hun mener, at undersøgelserne skal forestås af psykologer med en baggrund inden for misbrug eller vold mod børn, fordi det er børn, der lider af alvorlige psykiske traumer.

– Hvis ikke undersøgelsesforløbet er tilstrækkeligt, og man ikke identificerer de rigtige forhold, kan det på længere sigt påføre barnet langt større psykiske skader som f.eks. angst, depression og selvskadende adfærd, siger Eva Secher Mathiasen.

Danske Regioners formand, Bent Hansen, forstår ikke, hvorfor børnehusene skal placeres i kommunerne. Han mener både, at det er dyrt, ulogisk og bureaukratisk.

-Der er ingen grund til på et så alvorligt område at skulle til at opfinde tingene forfra. Brug regionernes gode erfaringer fra de eksisterende tilbud i tilknytning til universitetshospitalerne og lad os rulle den model ud over hele landet,” lyder det.

Børne- og Kulturchefforeningen glæder sig over socialministerens udmelding om at oprette børnehuse på tværs af kommuner.

– Samarbejdet mellem kommuner, politi og sundhedsvæsen skal udvikles og forbedres, sådan at hjælpen til børn og unge, der har været udsat for overgreb, bliver koordineret og tilrettelagt med fokus på tryghed og trivsel for barnet. Hjælpen skal så vidt muligt komme til barnet, frem for at barnet skal kastes rundt mellem kommune, sygehussystem og politi,” siger Flemming Olsen, formand for Børne- og Kulturchefforeningen til Altinget.

Altinget, 10. oktober 2012.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge