Børns og unges mentale helbred har det skidt

 I

Det går i den forkerte retning, når man ser på udviklingen i børns og unges mentale helbred. Det viser ny rapport fra Vidensråd for Forebyggelse, som konkluderer, at andelen af 10-24 årige med mentale helbredsproblemer er øget gennem de seneste 20 år.

Rapporten viser først og fremmest, at psykiske symptomer som ensomhed, hovedpine, mavepine eller selvskade er udbredt blandt de unge. Den påviser også en stigning i forbruget af smertestillende medicin en stigning i søvnproblemer og en stigning i antallet af selvmordsforsøg. Blandt piger er antallet af forsøg på selvmord tredoblet. Antallet af selvmord blandt unge (ca.30 om året) er dog 70 % lavere end for tyve år siden.

Rapporten viser, at børn og unge har en forøget risiko for at udvikle psykiske helbredsproblemer, hvis de vokser op i fattigdom, hvis de vokser op med forældre som har psykiske lidelser eller misbrug, hvis de er udsat for omsorgssvigt, overgreb eller mishandling eller hvis de er udsatte for mange sociale belastninger og voldsomme livshændelser.

På den baggrund anbefaler rapporten tidlige og forebyggende indsatser: fx besøg af sundhedsplejersker for at identificere miljøer, som pga. forældres sociale og helbredsmæssige problemer indebærer en risiko for barnet, tilbud om børneinstitutioner af god pædagogisk kvalitet, og tilbud om sundhedsfremmende skoler, der kan kompensere for familiens manglende resurser og hvor børnene oplever, at de mestrer skolearbejdet og ikke bliver mobbet.

Rapporten fremhæver vigtigheden af interventioner i skolen, som er effektive til at forbedre samspillet mellem forældre og børn, og til at forebygge fx udadagerende adfærdsforstyrrelser. “De skolebaserede programmer, som lærer eleverne at genkende og håndtere emotionelle problemer og dermed reducerer adfærdsforstyrrelser, er meget omkostningsbesparende set fra et samfundsperspektiv, inklusive udgifter til sundhedsydelser og kriminalforsorg, men også for skolesystemet selv”, står der bl.a. i rapporten.

Læs rapporten.

 

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge