Brug for akut indsats

 I

Der er ord, vi ikke gradbøjer, og akut er et af dem. De skal bruges med en vis forsigtighed, på samme måde som de allerstørste overskriftstyper, så tager vi dem for pålydende, når de endelig optræder.

Sådan som det er tilfældet med det udspil, regeringen netop har lanceret, og som skal bidrage til at skaffe job til 12.500 personer, der ellers ved årsskiftet ville falde for dagpengegrænsen. Behovet for en jobhjælpepakke er vitterlig akut, og uanset indenrigspolitiske tacklinger og en række tekniske udfordringer er initiativet værd at gå positivt til. Blot at vente på, at faldlemmen åbner sig, vil være både kynisk over for de ramte og udtryk for en skidt politik på vegne af vores alle sammens fælles økonomi.

Gennem AC er Dansk Psykolog Forening fortaler for, at akutpakken følges op af en samlet redningspakke for dem, der er ramt af de strammere dagpengeregler, og mere fremadrettet af en plan for egentlig jobskabelse i den private sektor. Det flugter også med de jobinitiativer, vi allerede har sat i gang for vores egne medlemmer.

I en tid, hvor ikke mindst mange dimittender ser med uro på deres jobmuligheder, må Psykologforeningen imidlertid ikke afvente de løsninger, der kommer til os udefra. Sammenholdt med de fleste øvrige akademiske grupper rammes psykologerne ganske vist blidt, idet blot 16 af vores medlemmer står til at ramme dagpengegrænsen. Men dels gør deres situation ikke mindre krav på foreningens indsats, blot fordi de er få, dels har vi netop mulighed for at yde hjælp, fordi problemets omfang endnu er overskueligt.

Netop nu søger vi kontakt med de berørte ud fra ønsket om at tilbyde dem individuelle løsninger oven i de muligheder, de kan trække på gennem a-kasse og jobcenter. Alle vil få tilbudt samtaler med foreningens konsulent på beskæftigelsesområdet. Foreningen har også en tæt kontakt med Norsk Psykologforening, idet det norske psykologarbejdsmarked er sluppet fri af den internationale krise. Men vi agter at sætte ind med flere andre initiativer.

Der er ikke én løsning på den akutte situation og heller ikke kun én vej til den langsigtede jobskabelse. I et samvirke mellem de samfundsmæssige tiltag, dem, der udspringer af a-kasse og fagforeninger, og så naturligvis de lediges egne initiativer er der mulighed for at undgå den meget alvorlige udvikling, som ellers truer fra om to måneder.

Leder (PDF)

Skriv en kommentar

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge