Corona, ventelister og mistrivsel blandt børn og unge – DP i medierne i 2020

 I

Dansk Psykolog Forening har haft god gennemslagskraft i medierne i 2020, og der er stor efterspørgsel fra medierne, både i forhold til at få kommentarer og synspunkter fra formanden og også stigende efterspørgsel på at få psykologerne i tale fx som cases eller som fagpersoner/eksperter.

Dansk Psykolog Forening har været omtalt i den skrevne presse 494 gange i perioden 1. april 2020 – 31. december 2020. Dertil kommer medvirken i radio og tv, som ikke er talt med her.

Den helt store mediedagsorden var naturligvis corona-pandemien og især med fokus på, hvordan vi kommer bedst igennem en svær tid, og hvordan krisen – og alt det der følger med af hjemmearbejde, hjemmeskole, usikkerhed, restriktioner og meget mere – påvirker os mentalt. I foråret, da Danmark blev ramt af corona, oprettede Dansk Psykolog Forening et corona ekspert-panel. Corona ekspertpanelet har i 2020 været omtalt i den skrevne presse ca. 46 gange – dertil kommer indslag i radio og tv.

Men også ventelister til psykologbehandling, psykiatri og mistrivsel blandt børn og unge har fyldt meget. 34 gange er problemet med de lange ventelister fx blevet omtalt i den skrevne presse – særligt i forbindelse med corona-pandemien, hvor mange ydernummerpsykologer oplever, at flere med angst og depression henvises til behandling. Dette er blot et udklip af de mange dagsordner der har fyldt i medierne. Grundlæggende er der stor efterspørgsel i pressen både på Dansk Psykolog Forenings holdninger og på psykologers faglighed.

 

Vil du følge med når Dansk Psykolog Forening er i pressen, så følg os på sociale medier:

Facebook

Instagram

LinkedIn

 

Dansk Psykolog forening måler sin tilstedeværelse i pressen via medieovervågning. Da vi fik nyt system i april 2020, kan vi ikke måle årets 3 første måneder med. Vi måler desuden ikke på vores tilstedeværelse i radio og tv, så det er ikke talt med i ovenstående.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge

børnene først