Årsmøde 2023. Psykolog i identiteternes tid – normer, former og forskning

Generalforsamling / Årsmøde

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris u. moms
 • 400417
 • Virtuelt 
 • 16.11.2023 - 16.11.2023
 • 16.11.2023
 • 750
 • 0 kr.
 • Tilmeld

9:30    Tjek ind online

10:00  Velkomst v. Dansk Psykolog Forening

10:10 ForskerTalks

De fire ForskerTalks har alle det til fælles, at de via nyeste forskning involverer psykologiske perspektiver og stiller ind på at være psykolog i en tid med stor fokus på normer og former inden for identitet.

 • Hvordan påvirkes identiteten ved sygdom og funktionsnedsættelse?
  v/Chalotte Glintborg, cand.psych., ph.d., lektor i Rehabiliteringspsykologi og forskningsgruppeleder på Aalborg Universitet.
 • Hvordan kan narrativ identitet være en ressource for personlig recovery?
  v/Dorthe Kirkegaard Thomsen er professor på Aarhus Universitet og har narrativ identitet, som sit forskningsområde.
 • Hvordan sker identitetsskabelse ved opmærksomhedskontrol og -forstyrrelser?
   v/Signe Allerup Vangkilde, Professor Københavns Universitet
 • Fortrængning, selvbedrag og livsløgn - hvordan skjuler mennesker noget for sig selv? v/Henrik Høgh-Olesen er professor på Aarhus Universitet og forsker i Social- & Personlighedspsykologi.

11:30 Frokostpause


12:30 Parallelsessioner

Vælg en af de fem parallelsessioner.

1. Perspektiver på identitetskonstruktion hos personer, der rammes af funktionsnedsættelser Hvad bidrager til en forandret identitet, når et menneske rammes af en funktionsnedsættelse? Oplægget vil eksemplificere identitetspåvirkning via Charlotte Glintborgs forskning indenfor personer med erhvervet hjerneskade samt pårørende. En erhvervet hjerneskade opstår pludseligt og fra det ene øjeblik til det andet befinder man sig midt i et langstrakt behandlings- og rehabiliteringsforløb, revet væk fra det liv man levede. Her begynder en proces, hvor man ikke kun skal komme sig over de umiddelbare fysiske og neurologiske følger af hjerneskaden, men også fra de vidtrækkende konsekvenser det har for en som menneske. Ikke kun det pludseligt forandrede liv påvirker ens identitet, men også forandrede blikke fra pårørende, omverdenen og mødet med det professionelle hjælpesystem. vil gøre dig klogere på, hvordan du som psykolog understøtter identitetskonstruktion i forbindelse med sygdom.

2. Narrativ identitet, psykisk lidelse og personlig recovery: Teori og praksis implikationer På parallelsessionen giver Dorte Kirkegaard Thomsen dig en præsentation af teoretiske forståelser af, hvordan narrativ identitet påvirkes af psykisk lidelse og er central for personlig recovery. Herunder vil betydningen af kulturelle master narrativer om psykisk sygdom og vikarierende historier blive berørt. Med afsæt i teorien introduceres en narrativ intervention udviklet til at støtte arbejdet med personlig recovery. Parallelsessionen vil give praksisinspiration og redskaber til at arbejde narrativt med personlig recovery.

3. Identitetsskabelse ved opmærksomhedskontrol og -forstyrrelser Indhold på vej!

4. Fortrængning, selvbedrag og livsløgn – sandhed og narrativitet i liv og praksis Skal man altid fortælle sandheden? Hvad er vigtigst: Den objektivt, faktuelle realitet eller den subjektivt, funktionelle realitet? Hvad er eksistentiel pragmatisme? Den absolutte sandhed versus den optimale sandhed? Henrik Høgh-Olesen uddyber temaet fra ForskerTalken med illustrerende kasuistikker. Parallelsessionen øger indsigten i de grundlagsproblemer, der knytter sig til psykologiske konstruktioner som ”Det ubevidste”, ”Fortrængning”, ”Sandhed” og ”Bedrag”.

5. Kønsidentitet blandt børn og unge med køns- og kropsubehag Mette Ewers Haahr, overlæge, Ph.D., Lektor, Sexologisk Klinik, Psykiatrisk Center København og Helene Almind Jansen, autoriseret psykolog, ekstern lektor og specialist i psykoterapi med børn, Sexologisk Klinik, Psykiatrisk Center København står bag denne session. Inden for de sidste fem år er der sket en eksplosiv stigning i antallet af børn og unge, der beskriver ubehag ved deres køn og krop. Under betegnelsen kønsidentitet og oplevelsen af at være født i den forkerte krop, ønsker et stigende antal børn og unge medicinsk behandling til at ændre deres krops- og kønsudtryk. Denne session sætter fokus på de tendenser og teorier, der aktuelt er på feltet og bidrager med mulige svar på, hvad og hvordan vi kan forstå begreber som kønsidentitet og kønsselvopfattelse.


13:45 Forskerpriser 2023
Vær med til at uddele Dansk Psykolog Forenings Junior- og seniorforskerpriser og hylder forskningsmæssige talenter og erfarne forskere.

14:25 Keynote v/Dan P. McAdams, Professor Northwestern University, USA - Good Life Story: Themes of Redemption and Acceptance in Narrative Identity

15.25 På gensyn