Årsmøde med generalforsamling og temadag i Hospitalssektionen

Generalforsamling / Årsmøde

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris u. moms
 • 400309
 • Region Hovedstaden 
 • 30.10.2023 - 30.10.2023
 • 29.10.2023
 • 100
 • 0 kr.
 • Tilmeld

Hospitalssektionen inviterer til årsmøde med generalforsamling og tilhørende temadag i København mandag den 30. oktober. Temadagen afholdes af psykolog Sarah Daniel omkring Voksnes tilknytningsmønstre i behandlingsarbejde.


Kursusbeskrivelse

Tilknytning og tilknytningsmønstre spiller en stor rolle for, hvordan vi som mennesker reagerer i kriser, fx i forbindelse med sygdom hos os selv eller nærtstående. Dermed får tilknytning også betydning for arbejdet med patienter som psykolog ansat i hospitalssammenhæng. På dette kursus vil vi beskæftige os med fænomenet tilknytningsmønstre hos voksne mennesker, med hvordan disse mønstre kommer i spil i behandlingsarbejde, og med hvordan man kan tage højde for og tilpasse sin indsats til patienter og pårørendes specifikke tilknytningsprofil. Vi kommer også kort ind på, hvordan behandleres egne tilknytningsmønstre kan komme i spil og få betydning for, hvem vi har hhv. lettere og sværere ved at arbejde med.

På kurset vil vi beskæftige os med følgende emner

• Hvad er tilknytningsmønstre hos voksne, og hvordan viser de sig i en behandlingssammenhæng?

• Hvordan hænger tilknytningsmønstre sammen med reaktioner på krisetilstande, og hvordan påvirker de måden at indgå i samarbejde med sundhedsprofessionelle?

• Hvordan påvirker tilknytningsmønstre vores mulighed for alliancedannelse med patienter og pårørende?

• Hvordan kan vi tilpasse vores behandlingsmæssige indfaldsvinkel til det, som patienter og pårørende har med sig tilknytningsmæssigt?

• Hvordan spiller vores egne tilknytningsmønstre ind i mødet med patienter, og hvordan bliver det medbestemmende for, hvad vi er mere eller mindre komfortable med i arbejdet?


Kurset vil bestå i en vekselvirkning mellem oplæg fra kursusholder og deltagerinddragende øvelser.

Litteratur: Daniel, S.I.F. (2012). Relation og fortælling. Tilknytningsmønstre i en behandlingskontekst. København: Samfundslitteratur


Praktiske informationer

Kurset afholdes i Forsamlingshuset på Onkel Dannys Plads 5, 1700 København (5 minutters gang fra Hovedbanegården).


Som medlem af Hospitalssektionen (som ansat i hospitalsregi) er det gratis at deltage. Man tilmelder sig ved at skrive en mail retur til hospsek@dp-decentral.dk med sit navn, medlemsnummer og arbejdsplads.


Information om forplejning følger.