Angst og depression – Dynamisk retning (psykodynamisk perspektiv)

Det tværgående modul

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris u. moms
 • 220305
 • Region Hovedstaden 
 • 13.10.2022 - 14.10.2022
 • 22.9.2022
 • 24
 • 3871 kr.
 • Tilmeld

Underviser

Allan E. Larsen er cand. psychol. fra Universitetet i Bergen, specialist og supervisor i psykoterapi voksne (DP), specialist i klinisk voksenpsykologi (NPF), samt rutineret supervisor, underviser og faglig inspirator i Danmark, Norge og Sverige. Han har efteruddannelse i intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP) og psykodynamisk psykoterapi, er tidligere formand for Dansk selskab for ISTDP, har været medarbejder i flere norske forskningsprojekter samt visiting fellow ved Harvard Medical School's Psychotherapy Research Group.


Formål
For at kunne arbejde effektivt i individuel psykoterapi er det vigtigt, at kliniske psykologer har en basal forståelse for hvordan forskellige former for angst og depressive reaktioner manifesterer sig, samt mestrer interventioner som er effektive i forhold til symptomernes type og alvorlighedsgrad.

Psykiatriske diagnoser er velegnede til klassificering af psykiske lidelser, men ikke tilstrækkelige for at forstå hvordan det enkelte menneske har udviklet og opretholder sine psykiske problemer. En måde at forstå dette på kan det være, at anvende teori og metode udledt af psykoanalytisk teori og psykoterapiforskning. Et eksempel på en sådan fremgangsmåde er det ”psykodiagnostiske” system, som benyttes i metoden intensiv dynamisk kortidsterapi (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy; ISTDP), som oprindeligt blev udviklet af den canadiske psykiater og psykoanalytiker Davanloo, og senere videreudviklet af bl.a. Allan Abbass og Jon Frederickson, som efterhånden er velkendte undervisere i Danmark.

Den psykodiagnostiske fremgangsmåde som anvendes i ISTDP omfatter en grundig undersøgelse af, hvordan angst og depression manifesterer sig i nervesystemet og kroppen, samt i klienters verbale beskrivelser. Den nuancerede forståelse af angst og depressive symptomer giver mulighed for, at benytte meget præcise interventioner for at hjælpe klienten til at håndtere disse symptomer og reaktioner og øge tolerancen for underliggende konfliktfyldte følelser, som i dynamisk forståelse er drivkraften i angst og depressive reaktioner.

Du vil på kurset tilegne dig erfarings- og forskningsbaseret viden om angst og depression med henblik på diagnostik af og interventioner overfor voksne. Du vil lære at skelne mellem forskellige tilstande og fremtrædelsesformer som angst kan have, og som hindrer klienten i at fungere optimalt, både i terapien og sit liv. Du vil lære, at differentiere mellem mere almene udtryk for nervøsitet og tristhed relateret til belastende livssituationer og egentlige psykopatologiske tilstande, herunder skelne mellem depression og sorg.
Vi vil også gennemgå hovedtræk fra forskning på angst og depression, kriterier for de relevante psykiatriske diagnoser, samt berøre hvordan angst og depression kan indgå i psykosomatiske lidelser og smertetilstande .


Læringmål 
Med afsæt i grundlæggende viden om hvordan angst og depressive reaktioner manifesterer sig i kroppen, og kommer til udtryk gennem klientens verbale udsagn, vil du lære at vurdere klientens kapacitet for at tolerere konfliktfyldte følelser, samt hvilke interventioner der er hensigtsmæssige ud fra klientens kapacitet. I undervisningen indgår øvelser hvor du vil lære, at identificere forskellige typer og alvorlighedsgrader af angst og depressive reaktioner, samt forskellige interventioner for at hjælpe klienten til at håndtere sine symptomer og få adgang til sine konfliktfyldte følelser, eller regulere angst og depressive reaktioner, når disse er for intense og hindrer klienten i at udvikle sig.


Dette vil gøre dig i stand til (færdigheder):

 

 • At diagnosticere de mest hyppige former for angst og depressive reaktioner på baggrund af en psykologisk dynamisk forståelse
 • At anvende psykodynamisk teori, særligt ”Konflikttrekant modellen”, som grundlag for at guide dine interventioner
 • At differentiere mellem almindelige reaktioner på belastende livssituationer og egentlige psykopatologiske processer
 • At vælge mellem forskellige former for interventioner, baseret på klientens kapacitet for at tolerere ubevidste konfliktfyldte følelser, for at gøre den terapeutiske proces mest mulig effektiv
 • At udarbejde behandlingsmål og iværksætte behandling på baggrund af vurdering af klientens responser og ”psykodiagnose”


Målgruppe
Psykologer der arbejder klinisk med voksne (18 +) og har interesse for eller kendskab til dynamisk terapi og på vej mod specialistuddannelse. Særligt forhåndskendskab til kursets emner er ikke påkrævet.

Undervisningsform 
Undervisningen veksler mellem formidling af viden samt rollespil og øvelser i plenum og små grupper. Undervisningen er meget praksisnær og vil bestå af en konstant vekslen mellem forståelse af forskellige angst og depressive reaktioner og interventioner i forhold til disse. Du må være indstillet på, at deltage aktivt i undervisning og øvelser for at få udbytte af kurset.

Temaer i kurset

 

 

 • Psykodynamisk forståelse af angst og depression
 • Differensiering mellem almene reaktioner på kritiske livshændelser og psykopatologiske
 • Spektret af ”psykoneurotiske lidelser”
 • Spektret af ”fragile klienter”
 • Hvordan angst og depressive reaktioner kan indgå i psykosomatiske lidelser og smertetilstande
 • Differentialdiagnostiske vurderinger ( ”psykodiagnosticering”) af angst og depression
 • Brug af ”Konflikttrekanten” som grundlag for at guide interventioner og vurdere responser
 • Interventioner som regulerer klientens angst og depressive reaktioner  

 


Forberedelse
Det anbefales, at læse relevante kapitler i nedenstående litteratur 1 og 2. 

Efter kurset
Anvend gerne de opnåede færdigheder hurtigt efter kurset mhp konsolidering.

 

Litteratur  
Litteratur nr. 1 -  Abbass, A. A. (2015). Reaching through resistance: Advanced psychotherapy techniques.  Kansas City: Seven Leaves Press. (S 1 – 39).   kan downloades i "mit DP" ca 6 uger før kursusstart. 

 

 


Litteratur nr. 2 skal du selv anskaffe.
Frederickson, J. (2013). Co-creating chang e: Effective dynamic psychotherapy techniques. Kansas City: Seven Leaves Press (kap. 2, s. 35 – 91, kap. 7, s. 213 – 259).


Godkendt til
Kurset er godkendt til alle specialistuddannelser på det tværgående modul med 12 timer.

 

Praktiske informationer

Tid og varighed

Torsdag 13. - fredag 14.  oktober 2022
1. dag kl. 10.00-17.00 og 2. dag kl. 9.00-16.00.
Varighed: 12 timer.


Til og afmeldingsfrist

1. september 2022

Der er stadig ledige pladser. Du skal tilmelde dig kurset via "Mitdp" indtil 3 uger før kursusstart.
Ved mindre end 3 uger til kursusstart kan du tilmelde dig til kursuscenter@dp.dk


Evalueringspraksis
Læse mere
Systematisk Efteruddannelse

Kurset er omfattet af Systematisk Efteruddannelse for psykologer med ydernummer.

Læs mere her.