BASIS – TR som aftalepart – løn og arbejdstid, forår

TR / AMR kurser

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris u. moms
 • 20220420
 • Syddanmark 
 • 20.4.2022 - 5.5.2022
 • 23.2.2022
 • 8
 • 0 kr.
 • Tilmeld

Hensigt
På kurset får du indsigt i arbejdstid og lønsystemerne på det offentlige område.

Du får indsigt og overblik over både arbejdstidsreglerne og lønsystemets elementer og begreber - samt hvilke muligheder, der overlades til dig, som TR lokalt.

Du får således blik for sammenhængen mellem det, du selv skal forhandle og aftale på din egen arbejdsplads, og det organisationen har aftalt direkte i overenskomsten.

Kurset giver dig træning i at varetage de forhandlinger, der er knyttet til de lokale lønforhandlinger. Ligesom det giver dig støtte til at forstå og bruge arbejdstidsreglerne i din funktion.

Kurset henvender sig primært til de tillidsrepræsentanter, der har gennemgået ”Introduktion til TR-arbejdet” i Akademikernes basisuddannelse.

Udbytte
Efter kurset vil du have opnået fortrolighed med blandt andet at arbejde med:

 • Basisløn og tillæg • Kriterier for tillæg set i forhold til funktioner, kvalifikationer og kompetenceudvikling
 • Arbejdstidsreglernes indhold og fleksibilitet • Mulighed for lokal aftale
 • Forhandling af lokalaftaler om arbejdstid
 • Forhandlingssystemet herunder tvistløsningssystemet
 • Løntekniske begreber og beregninger
 • De økonomiske rammer for den lokale løndannelse

Form
Du får en gennemgang af overenskomstens regler - og gennem dilemma-, forum- og forhandlingsspil samt situationsbilleder diskuterer vi muligheder og teknikker med dig i centrum.

Undervisningen vil foregå som en vekselvirkning mellem samtaleforelæsning, praktiske situationer/eksempler, opgaver og spil.  Der vil være et første modul virtuelt af 2½ timers varighed med introduktion og et internat af 2 dages varighed.

Varighed: 2½ timers virtuelt seminar 14 dage før et 2 dages internat.

Om kurset

 • Sixtus Sinatur Hotel, Middelfart
  Teglgårdsvej 73
  5500 Middelfart
 • 20220420
 • TR / AMR kurser - BASIS - TR som aftalepart - løn og arbejdstid, forår
 • Onsdag 20. april, kl. 9.00-11.30 (online modul)

  Onsdag 4. maj kl. 10.00 - torsdag 5. maj kl. 16.00 2022 (2 dages internat)

  Første modul afholdes virtuelt af 2½ timers varighed med introduktion herefter et internat af 2 dages varighed.

 • 23. februar 2022

 • Tildeling af pladser sker efter "først-til-mølleprincippet"
 • Vi anbefaler deltagelse i højst 2 AC TR kurser pr. år
 • DP anbefaler, at TR/TR suppleant har gennemført DPs eget TR velkomstkursus, inden deltagelse i ACs TR basiskurser
 • Er du blevet forhindret, skal du afmelde dig via MitDP hurtigst muligt