Behandling af traumer & PTSD hos børn og unge – København

Kursus

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris m. moms
 • 400669
 • Region Hovedstaden 
 • 7.11.2023 - 8.11.2023
 • 10.10.2023
 • 35
 • 0 kr.
 • Tilmeld

Børn og unge udsættes også for traumer ligesom voksne. I vores fag skal vi kunne skelne mellem normale reaktioner på traumatiske oplevelser, PTSD og andre typer af psykopatologi og vide, hvilken behandling der bør tilbydes. Workshoppen har til formål at udvide kendskabet til traumereaktioner og PTSD hos børn og unge og give viden og klinisk indsigt i, hvordan disse tilstande kan behandles. Kursets hovedfokus er behandling, men det vil blive indledt med en kort introduktion til emnet.

David Trickey er klinisk psykolog med mere end 20 års specialisering i at arbejde med traumatiserede børn, unge og deres familier. Han er involveret i dette arbejde på alle niveauer – det kliniske arbejde med traumatiserede unge, undervisning og supervision af andre fagfolk, vejleder doktorafhandlinger, publicerer forskningslitteratur og påvirker organisatoriske strukturer. Han var med i udvalget, der stod for revisionen af NICE Guidelines for PTSD i 2018. Ved siden af sit kliniske arbejder er han meddirektør for UK Trauma Council.

Form på workshoppen

På kurset vil deltagerne lære om traumer og PTSD hos børn og unge. Fokus vil være på anvendelsen af traumafokuseret kognitiv adfærdsterapi i behandlingen af børn og unge, der har oplevet traumer.

Formen vil være en kombination af foredrag, der giver en oversigt over den nuværende viden og fokus på udvikling af kliniske færdigheder gennem rollespil, demonstrationer og samarbejdsdiskussioner.


Praktiske informationer

Tid og sted

Tirsdag og onsdag den 7.-8. november 2023 i Glostrup. Begge dage 8.30-16

Adresse

Blå Stue, opgang 7,1., Valdemar Hansens vej 1, Glostrup (somatisk hospital)

Kurset afholdes på engelsk.

Deltagere

Den primære målgruppe er kliniske psykologer, der arbejder med børn og unge med traumer. Andre fagfolk på området er også velkomne, men højst 25% af deltagerne kan være ikkeakademikere. Der er plads til max 35 deltagere. Kurset gennemføres ved 24 deltagere eller flere.

Selskab for Psykopatologi hos Børn og Unge, c/o Dansk Psykolog Forening,

Stockholmsgade 27, 2100 København Ø, www.spbu.dk spbu.dp@gmail.com

Pris

kr. 2.200, - for medlemmer af SPBU, kr. 3.300, - for ikke-medlemmer.

Medlemmer af Dansk Psykologforening kan ansøge om medlemskab af SPBU på spbu@dpdecentral.dk (pris kr. 100,- årligt).

Arrangører

Kurset arrangeres af SPBU. Psykiatrien i Region Hovedstaden samarbejder med SPBU ved at lade os bruge deres kursusfaciliteter mod lavere kursusgebyr til 10 deltagere fra Region Hovedstaden (udvalgt af ledelsen). Bestyrelsen i SPBU arbejder frivilligt og eventuelt overskud fra kurset går til SPBUs aktiviteter, mens eventuelle tab ligeledes dækkes af SPBU.

Kursusledere

Kursusarrangører og ledere fra SPBU: Ditte Lammers og Anne Randers, begge specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri.

Kursusarrangør fra Region Hovedstaden: Chefpsykolog Marianne Skydsbjerg.

Specialistuddannelser

David Trickey er psykolog med specialisering i traumer, der har omfattende erfaring, klinisk såvel som forskningsmæssigt. Vi forventer, at kurset opfylder kravene fra Dansk

Psykolog Forening og kan godkendes i en individuel ansøgning om specialisering.

Tilmelding

Send en e-mail til spbu@dp-decentral.dk med navn, faggruppe, CPR/medlemsnummer, arbejdsplads og adresse.

Sidste tilmeldingsfrist: 10. oktober 2023. Bemærk venligst, at tilmelding er bindende.

Der kan gives refusion, hvis der er venteliste til temadagen, og SPBU dermed kan nå at give pladsen til en anden. Du er også velkommen til selv at give din plads videre til et andet SPBU-medlem.

SPBU forbeholder sig ret til at foretage mindre ændringer i programmet samt med kort varsel at flytte sted til andre lokaler i rimelig nærhed af det oprindeligt annoncerede. Ved force majeure vil SPBU forsøge at flytte arrangementet. SPBU kan ikke hæfte for deltagernes ophold, rejseudgifter, m.m. men kursusafgift vil naturligvis blive refunderet.