CBT til korte forløb i PPR – indsats overfor lettere angst og depressive symptomer

Specialiseringsmodulerne

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris u. moms
 • 22806
 • Hovedstaden 
 • 14.6.2022 - 15.6.2022
 • 3.5.2022
 • 24
 • 3871 kr.
 • Tilmeld

Underviser
 
    

Sonja Breinholst, Cand.psych, PhD, Specialist i Psykoterapi med børn og unge. Leder af Center for Angst ved Københavns Universitet.
Sonja har i over 10 år forsket og behandlet samt undervist i kognitiv adfærdsterapi til børn og unge, og er medforfattere på en lang række forskningsartikler og bøger på området blandt andet ” Min første bog om CBT med børn- kognitiv adfærdsterapi i børnehøjde”.

Formål
Kurset tager udgangspunkt i klassisk kognitiv adfærdsterapi, og de dertilhørende principper og teknikker. Deltagerne får en kort introduktion til de mest almindeligt anvendte teknikker til brug i indsatser overfor lettere angsttilstande og depressive symptomer. Der lægges vægt på det ’muliges kunst’ i forhold til kortere indsatser i PPR regi. En del af kurset vil derfor også fokusere på evaluering af hvilke problematikker, det er muligt at arbejde med inden for de givne rammer og hvilke problematikker, der bør viderehenvises til længerevarende psykoterapeutiske forløb.   

Læringsmål
Deltagerne får viden om klassiske kognitive adfærdsterapeutiske princippet og teknikker samt opnår færdigheder til: 

 • At udvælge relevante angst og depressive problematikker til behandling indenfor PPR rammen
 • At vurdere hvilke sager, der kræver længerevarende indsats end der kan tilbydes indenfor PPR rammen.
 • At udføre elementære kognitive adfærdsterapeutiske interventioner overfor lettere angst og depressions problematikker hos børn og unge

Målgruppe
PPR psykologer og andre psykologer, der arbejder med korterevarende behandlingsindsatser overfor børn og unge med angst og depressionsproblematikker.

Undervisningsform
Plenumoplæg, gruppe- og plenumdiskussioner, gruppeøvelser inkl. Rollespil og færdighedstræning ud fra beskrevne cases.

Temaer i kurset

 • Grundlæggende principper for kognitiv adfærdsterapi
 • Opbygning af korterevarende behandlingsindsatser
 • Målsætning
 • Problemformulering
 • Følelsesarbejde
 • Tankearbejde
 • Adfærdsarbejde

Forberedelse/mellem kursusdage
Deltagerne bør før kursusstart have fundet en sag fra deres daglige arbejde hvor barnet/den unge har en angst og/eller depressions problematik. Denne sag kan enten være en, hvor behandling er påbegyndt eller hvor behandling tænkes udført. Overvejelser om sagen bruges til at koble metoden op på i løbet af kurset.  

Efter kurset
Det anbefales, at man læser grundbøger i kognitiv adfærdsterapi til børn og unge. Der findes flere forskellige. 
Det anbefales også, at man sikrer sig at man får sags-supervision på fremtidigt arbejde ved en supervisor, der er specialist i CBT til børn og unge.

Litteratur
Nedenstående 4 bøger er til inspiration:

 1. Min første bog om CBT med børn- kognitiv adfærdsterapi i børnehøjde ved Esbjørn og Breinholst, Akademisk Forlag 2019
 2. Fri af angst – en forældrehåndbog ved Esbjørn og Breinholst, Akademisk forlag, 2017.
 3. Kort og godt om børn og angst ved Esbjørn og Breinholst, Dansk Psykologisk Forlag 2020
 4. Kognitiv adfærdsterapi til børn og unge ved Jørgensen og Jørgensen, Hans Reitzels Forlag, 2018

Evaluering
Kurset evalueres af Dansk Psykolog Forening efter endt kursus. Herudover evalueres kurset ved en kort læringsrunde ved afslutningen af kurset.

Godkendt til 
Kurset er godkendt til specialiseringsmodulet i Klinisk Børnepsykologi under 6.4.4.2.1 med 6 timer og 6.4.4.2.2. med 6 timer.
Kurset er godkendt i specialiseringsmodulet i  Pædagogisk psykologi under 8.4.4.2.2.1. med 6 timer og 8.4.4.2.2.2. med 6 timer.
For alle øvrige specialistuddannelser på børneområdet er kurset godkendt jf. retningslinjerne for det fleksible valg med 12 timer.

 

Om kurset

 • Dansk Psykolog Forening København
  Stockholmsgade 27
  2100 København Ø
 • Kandidatmedlem kr. 3871,00
 • 22806
 • Specialiseringsmodulerne - CBT til korte forløb i PPR - indsats overfor lettere angst og depressive symptomer
 • 24
 • 3. maj 2022

 • Tirsdag 14. juni - onsdag 15. juni 2022, 1. dag kl. 10.00-17.00 og 2. dag kl. 9.00-16.00.
  Varighed: 12 timer.

  • Du skal melde afbud mere end 6 uger før kursusstart for 100% refundering af kursusprisen.

  Læs mere om de nye regler her