Certificering i NEO-PI-3 – Personlighedstest – Erhverv

Arbejds- og organisationspsykologimodulet

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris u. moms
 • 22811
 • Region Hovedstaden 
 • 22.11.2022 - 23.11.2022
 • 12.10.2022
 • 24
 • 7831 kr.
 • Tilmeld

Underviser

Hanna El-Kholy, cand.psych.aut., selvstændig erhvervspsykolog.  Har i over 13 år arbejdet med og undervist i NEO PI-3. Har de sidste 3 år certificeret erhvervskonsulenter, HR og psykologer i analyseværktøjet. Er selvstændig stifter og direktør af konsulenthuset El-kholy Consult.

Formål
Det er vigtigt, at vi som psykologer kan repræsentere og sikre den psykologfaglige viden der kobles op på anvendelsen af psykologiske tests på arbejdsmarkedet. NEO-PI-3 er en test, der er evidensbaseret og gennemtestet med høj validitet.

NEO PI-3 er en dybdegående personlighedstest. Testen bygger på den internationale anerkendte fem-faktor model (The Big Five) og er videnskabelig anerkendt for sin validitet.

Testen måler personligheden på fem faktorer: 

 • Emotionelle reaktioner
 • Ekstroversion 
 • åbenhed
 • Venlighed
 • Samvittighedsfuldhed

Hver dimension rummer hver seks underinddelinger facetter, der giver et meget grundigt og nuanceret indsigt i testpersonernes præferencer og kompetencer.

Formålet med en certificering i NEO PI-3 erhverv er at blive så fortrolig med værktøjet at det kan bruges etisk forsvarligt ift.:

 • Rekruttering
 • Udvikling af ledere og medarbejdere
 • Karrierer udvikling og outplacement
 • 360 graders vurderinger

Udover NEO-PI-3 vil andre erhvervstests kort blive præsenteret, herunder; intelligenstest, kompetencetest mm. 

Læringsmål
Kursets mål er, at du udvikler færdigheder i forhold til:

 • At kunne anvende NEO-PI-3 erhvervstest til selvstændigt at varetage rekruttering, udvikling af ledere og medarbejdere, karriereudvikling og Outplacement samt til 360 graders vurderinger
 • At analysere dig frem til dysfunktionalitet såvel som kompetencer og evner på baggrund af værktøjet
 • At give feedback til fokuspersoner på baggrund af NEO PI-3 analysen. 

Kursets mål er endvidere, at du opnår kompetencer i forhold til:

 • At forholde dig kritisk og reflekteret omkring personlighedsbegrebet

Målgruppe
Kurset er KUN for psykologer, som har interesse i at bruge den erhvervsrettede personlighedstest i deres daglige arbejde. Det skal understreges at du bliver certificeret i ERHVERVS udgaven. Det er de samme spørgsmål som ligger til grund for både erhvervs- og den kliniske udgave, dog med forskellige ord i rapporten. Du kan godt som kliniker med interesse i at bruge NEO PI-R bredere have gavn af denne certificering.

Hvis du har spørgsmål til, om det vil give mening for dig, der er interesseret i den kliniske udgave at deltage på dette kursus, er du velkommen til at skrive til underviser Hanna El-Kholy: hanna@elkholyconsult.dk

Undervisningsform 
Undervisningen er meget praktisk og anvendelsesorienteret. Der vil være en blanding af teori, praktiske øvelser og metadialog om værktøjet. Det er VIGTIGT at du har lyst til at sætte dig selv i spil da din egen personlighedstest vil være træningsbane for kurset. 

Temaer i kurset

 • NEO-PI-3 testværktøj
 • Hvad er personligheden?
 • Big Five
 • Introduktion til de 30 facetter
 • Feedback teknik
 • Samtale teknik og analyse ift. rekruttering, udvikling, ledelse og karriere
 • Case arbejde – analyse af styrker og svagheder samt udviklingsområder af anonyme cases
 • Demonstration af feedback
 • Træning af forskellige feedback situationer
 • Spotting af stress, depression, psykopatiske træk mm.
 • Ledelse
 • Gennemgang af eksamen

Da du ved certificering får adgang til en række værktøjer udover NEO-PI-3 – vil der være en kort introduktion til brugen af følgende tests:

 • Intelligenstest (Bomat og IST2000R)
 • Kompetencetest (FJAS og SDS)
 • Opmærksomheds – og Koncentrations-test (d2-R)
 • Visuelle værktøjer
 • Diversity IceBreaker

Forberedelse
Cirka 2 uger før kursusstart vil du pr. mail modtage et link til besvarelse af NEO PI-3 personlighedstest. Du skal afsætte ca. 40 min til i fred og ro at besvare 240 spørgsmål så umiddelbart og ærligt som muligt.

Efter kurset
Efter de to kursusdage skal du:

 • teste 4 personer og give dem testfeedback. 
 • en af de 4 personer du har testet, skal du skrive en 3 siders rapport omkring og aflevere til underviser
 • rapporten bliver vurderet til bestået/ikke bestået
 • Hvis bestået, får du tilsendt diplom og kan selv varetage fremtidig testning og analyse

Der vil være en detaljeret beskrivelse af disponering og krav til rapporten på dag 2.

Litteratur
Du modtager en manual som forventes læst efter de to kursusdage og inden eksamensaflevering
Du modtager undervisningsmappe samt noter fra undervisningen til at understøtte din læringsproces

Godkendt til
Kurset er godkendt til Specialistuddannelsen i Arbejds- og Organisationspsykologi: 18.4.4.2.6. 
Specialiseringsmodulets øvrige teorikurser, 12 timer.

Praktiske informationer

Tid og varighed

Tirsdag 22. november - onsdag 23. november 2022.
1. dag kl. 10-00-17.00 og 2. dag kl. 9.00-16.00.


Tilmeldingsfrist

11. oktober 2022


Evalueringspraksis

Læs mere her!