Den sårbare hjerne. Tidlig stress og omsorgssvigt i et børneneurologisk perspekt

Kursus

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris m. moms
 • 400573
 • Region Midtjylland 
 • 24.10.2023 - 24.10.2023
 • 24.10.2023
 • 30
 • 0 kr.
 • Tilmeld

Kursets tema/formål

At give deltagerne et forskningsbaseret, neuropsykologisk perspektiv på mangelfuld stimulation, psykiske traumer og omsorgssvigt (udviklingstraume). Konkret: Hvad betyder tidlig stress for sociale og kognitive funktioner samt for fysisk sundhed og ”livsduelighed” på længere sigt (fra barn til voksen).

Indhold:

Hjernens udvikling

 • Hvordan påvirkes hjernens udvikling af omgivelserne (hjernekemi, netværksdannelse)
 • Genetik og epigenetik

Hvornår bliver stress giftig for hjernen?

 • Stressresponssystem
 • Typer af stress

Kognitive og følelsesmæssige følger af tidlig stress/omsorgssvigt

 • Specifikke og generelle kognitive vanskeligheder
 • Adfærdsmæssige og sociale følgevirkninger
 • Deprivationsrelateret autisme/ADHD?

Hjerneforandringer som følge af tidlig stress/omsorgssvigt

 • Netværksdannelse (hjernevolumen)
 • Hvad betyder typen og timingen af påvirkning?

Form:

Undervisningen vil være en vekselvirkning mellem oplæg fra underviser, cases, videoklip og

diskussioner i plenum og i mindre grupper.

Underviser:

Käte From, specialist og supervisor i klinisk børneneuropsykologi.

Deltagere:

Psykologer.

Anbefalet litteratur:

From K (2018): Den sårbare hjerne. Dansk Psykologisk Forlag

Praktiske informationer

Tid:

24.10.2023 kl. 9-16

Sted:

Café Utopia, Danmarksgade 3, 7500 Holstebro

Varighed:

kl. 9-16 (6 undervisningstimer).

Tilmelding:

Mail til kredsringkoebing@dp-decentral.dk senest 24.09.2023, skriv 24.10 i emnefeltet.

Pris inkl. moms:

Medlemmer af Kreds MIDTVESTjylland 2000,- kr.
Medlemmer fra andre kredse i DP 2400,- kr.
Psykologer der ikke er medlem af DP 2750,- kr.

Kredsens medlemmer har førsteret til deltagelse. Evt. øvrige pladser tildeles ved tilmeldingsfrist, hvor der sendes mail med bekræftelse og betalingsoplysninger.

Sidste frist for evt. framelding på kurset er 01.10.23.

Kurset er godkendt til specialist uddannelse af DP til følgende:

Specialiseringsmoduler i Klinisk neuropsykologi med børn- og unge, Klinisk børn- og ungepsykologi.
Øvrige uddannelser i børn- ungeretning: Tværgående modul