Forældrekompetenceundersøgelser med minoritetsfamilier

Fyraftensmøde

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris m. moms
 • 400690
 • Region Hovedstaden 
 • 26.10.2023 - 26.10.2023
 • 17.10.2023
 • 18
 • 0 kr.
 • Tilmeld

Arrangementet omfatter to oplæg ved Lydia Akora og Trine Normann Vangsbo, som begge er privatpraktiserende psykologer, der beskæftiger sig med forældrekompetenceundersøgelser med minoritetsforældre. De vil præsentere fokuspunkter, som er vigtige, interessante eller problematiske i arbejdet med forældrekompetencer ift. målgruppen.

Herefter vil der blive lagt op til plenumdiskussion hos mødedeltagere.


Følgende temaer:

 • Kultursensitivitet
 • Etiske dilemmaer
 • Etnisk dansk psykolog vs. psykolog med anden etnisk baggrund
 • Hvornår er man en kompetent forældre
 • Samarbejdet med opdragsgiver herunder socialrådgiver


Praktiske informationer

Tid og sted

Torsdag d. 26.10.2023 kl.18.00- 20.30 i DP, Stockholmsgade 27, 2100 Ø

Pris:

Gratis for medlemmer af SIP, ikke-medlemmer af SIP skal betale 200 kr., studerende skal betale 100 kr.

Tilmelding

På mail til sip@dp-decentral.dk. Medlemmer af Selskab for interkulturel Psykologi har fortrinsret.

Tilmeldingsfrist:

Tirsdag den 17.10.2023.